肉类、奶类和蛋类,这些对我们来说平平无奇的日常食物,谁也不会想到,它们背后其实都是有故事的,能端上泰国人的餐桌都是不容易的,今天我们就来带大家去了解一下这几种食物背后的故事,看看泰国政府为了宣传它们都做出了哪些努力吧!


“เนื้อ-นม-ไข่” อาหารที่กินกันจนคุ้นเคย ยิ่งปัจจุบันหลายครั้ง หลายคนเลือกการกินอาหารดังกล่าวแทนข้าวที่เป็นอาหารจานหลักในแต่ละมื้อก็มี แต่นั่นไม่ใช่พฤติกรรมการกินในอดีตของไทย แม้อาหารดังกล่าวจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาในครัวเรือน แต่ “ปริมาณ” ที่กินกลับไม่มากนัก
“肉-奶-蛋”,大家非常熟悉的食物,尤其是现在,很多人都把它们当作是米饭的代替品了,但这并不是泰国人过去会做的事情,虽然上述的食物在过去是每家人都很熟悉的 ,但是消费的数量却并不多。


(图源:视觉中国)

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้กินเนื้อ นม และไข่ เพิ่มขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารดังกล่าว ผ่านกองอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้นทำงานเผยแพร่ โฆษณา ความรู้เรื่องการบริโภคตามหลักวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนชน
銮披汶政府就曾支持促进让泰国人更多地食用肉、奶和蛋,并通过公共卫生部食品和药品局来突出宣传这些食物的营养价值,这个政府部门当时就是承担着秉承科学的 原则向民众宣传关于膳食营养知识的。

นายแพทย์ยงค์ ชุติมา หัวหน้ากองอาหารและยา ในเวลานั้น จึงได้เขียนบทบรรยายเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆ และการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะเผยแพร่เป็นจำนวนมาก เผยแพร่ผ่านช่องทางหลักอย่าง “วิทยุกระจายเสียง” ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
当时的食品 和药品局局长Yong Chutima就写了很多关于食品和正确食用这些食品的文章,主要通过广播来进行宣传。大致如下:


เนื้อ นพ. ยงค์ บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงเรื่อง “การบริโภคเนื้อสัตว์” ว่า เนื้อสัตว์ไม่ได้จำกัดเพียงเนื้อหมู และเนื้อวัว แต่ยังหมายถึงเนื้อของสัตว์บกและสัตว์น้ำอื่น เช่น เป็ด, ไก่, ควาย, นก, หนู, ปู ,หอย,เต่า, กบ, กุ้ง, ปลา ฯลฯ และคนไทยรู้จักบริโภคเนื้อสัตว์โดยทั่วไป
Yong医生通过广播进行了题为“食用肉类”的阐述,提到肉类并不仅限于猪肉和牛肉,还包括其他种类的陆生动物和水生动物的肉,例如鸭、鸡、水牛、鸟、老鼠、螃蟹、 贝类、乌龟、青蛙、虾、鱼等等,泰国的普通民众都懂得食用肉类。

แต่ปริมาณที่บริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยยังไม่เพียง นพ.ยงค์ กล่าวว่า “ปัญหาอยู่มีอยู่ว่าทำไมเราจึงกินเนื้อสัตว์น้อยเกินไป ทั้งนี้เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณว่า เนื้อสัตว์ต่างๆ นั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นแก่ร่างกาย ซ้ำยังเป็นพิษ หรือเป็นของแสลงอีกด้วย” [เน้นโดยผู้เขียน]
但是泰国人消费的 动物肉类的数量还不够,Yong医生强调:“问题是为什么我们吃的动物肉这么少?因为从古至今延续下来的想法认为各种动物的肉不是我们身体必须的,而且还可能对身体有害,甚至是不健康的东西。”

โดยอธิบายถึงคุณค่าของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ว่า ทำให้จิตใจสมบูรณ์แจ่มใสสดชื่นอยู่เสมอ, ช่วยซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดสึกหรอของร่างกายให้คืนสู่ภาวะปกติ, มีไวตามินบี 2 ซึ่งมีประโยชน์บำรุงอนามัยและป้องกันมิให้แก่เร็ว, มีเกลือที่เป็นประโยชน์ซึ่งจำเป็นในการสร้างโลหิต เป็นต้น
还解释了动物肉类 具有的营养价值,可以让人们保持心情舒畅,帮助修复身体受损的部位,让其恢复正常,富含维生素B2,可以帮助身体保持健康,不过早衰老,还有身体造血必须要的盐分等等。


นม  

ในเวลานั้นคนไทยบริโภคเป็น “ของกินเล่น” เช่น จะกินนมเมื่อนำมาผสมในกาแฟ หรือไม่ถูกต้อง เช่น การละลายนมข้นหวานให้ทารกบริโภค
当时泰国人把牛奶当作是“零食”,例如会在喝咖啡的时候掺一点,或者是不正确地食用,比如稀释炼乳给婴儿食用等等。

นายแพทย์ยงค์กล่าวว่า “นมข้นหวานซึ่งต่างประเทสส่งเข้ามาจําหน่ายและโฆษณาให้ใช้เลี้ยงทารก ข้าพเจ้าขอแถลง ว่าในต่างประเทส เช่น สหรัฐอเมริกาเป็นต้น แทบจะไม่มีนมชนิดนี้จําหน่ายเลย เขาทํา ขึ้นเพื่อส่งมาจําหน่ายให้เราชาวเอเชียเท่านั้น แต่เขาเองกินน้ำนมสด และเลี้ยงเด็กด้วย น้ำนมสด
Yong医生讲到:“关于外国人出口过来销售和让喂养婴儿的炼乳,我想说的是,在外国,比如美国等等,基本没有这种奶在销售,他们制作出来只是为了出口到亚洲而 已,但他们自己只喝新鲜的牛奶,也用鲜奶水来喂养婴儿。

ข้าพเจ้าเคยถามแม่บ้านผู้หนึ่งในสหรัฐอเมริกา ว่าทําไมจึงไม่นำนมข้นหวาน มาผสมกาแฟกิน แม่บ้านหัวเราะและตอบว่า เมื่อของดีๆ สดๆ มีอยู่แล้วจะไปกินของค้างทําไมกัน
我曾经问过美国 一位家庭主妇,为什么不ิ把炼乳混合在咖啡里喝,她大笑然后回答说有好好的新鲜的东西在,为什么要吃放了很久的东西呢?ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้เป็นชวนให้รังเกียจนมข้นหวานประการใด เพียงแต่ขอให้ท่านเข้าใจสถานะอันแท้จิงของนมข้นหวานว่าเป็นนมผสมน้ำตาลเท่านั้น ฉนั้นหากไม่จําเป็นแล้วก็ควรจะใช้นมสดจากสัตว์ที่รีดไหม่ๆ จะดีกว่ามาก
在这里我并 不是要让大家去讨厌炼乳,而是希望大家了解炼乳仅仅是牛奶加了糖而已,如果不是必要的话,就去食用动物挤出来的新鲜的奶会好很多。

นมข้นหวานที่นิยมกันในประเทสไทยมากก็เนื่องมาจากเก็บไว้ได้นาน และขนส่งสดวก ฉนั้นน้ำนม ชนิดนี้จึงควรจะเหมาะสําหรับใช้เดินทางมากกว่าอื่น การที่นมนี้แพร่หลายนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากการโฆษณามากกว่าคุณภาพที่แท้จริง…หากจะจำเป็นต้องใช้นมข้นหวานจริงๆ แล้วก็ขอแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องชูรส สำหรับผสมกาแฟน้ำชา…” [เน้นโดยผู้เขียน]
炼乳在泰国非常受欢迎的原因是可以长时间储存,运输也非常方便,所以这种奶应该在旅途中食用会更合适,炼乳受欢迎的真正原因更多的是来自宣传而不是质 量。如果真的要使用炼乳的话,建议使用作咖啡和茶的调味料。”

ส่วนนมที่ควรบริโภค ได้แก่ นมแม่ (สำหรับทารก), นมแพะ, นมวัว, นมควาย และนมถั่วเหลือง สำหรับทารกนอกจากนมแม่แล้ว นมแพะยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งรองลง เพราะย่อยง่ายกว่านมวัว และแพะเป็นสัตว์ที่ปราศจากวัณโรค ซึ่งนมสดจากสัตว์ทั้งหมดต้องต้มให้เดือดก่อนบริโภค
应该食用的 奶包括母乳(婴儿)、山羊奶、牛奶、水牛奶、黄豆奶等等,对于婴儿来说除了母乳之外,羊奶的效用次之,因为比牛奶更好消化,而且山羊也是无结核病的动物。所有的动物奶在食用之前都需要煮沸。

บทบรรยายของนายแพทย์ยงค์ยังว่า “เทศบาลทุกแห่งน่าจะพิจารนาในเรื่องรีดนมสัตว์จำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จนไม่ต้องพึ่งนมจากต่างประเทศ ถ้าทำเช่นนี้ได้แล้วชาติไทยเราจะมีอนามัยและส่วนสัดดีกว่าบัดนี้มาก…
Yong医生的演讲词还提到:“相关部门应该考虑挤出足够的动物奶来满足民众的需求,这样不会再依赖进口国外,如果能做到的话,泰国人的健康和身体会比现 在好很多…

ในการใช้นมสดของสัตว์เป็นอาหารแถมพกให้ทารกนี้ ทางโรงพยาบาลกลาง และนายแพทย์มงคลสมัย แห่งสิริราชพยาบาล ได้ทดลองใช้นมวัวสด ซึ่งรีดในพระนครเพื่อใช้เป็นอาหารทารก ปรากฏว่าได้ผลดีมาก และดีกว่าการใช้นมข้นหวาน หรือแป้งนมของต่างประเทศ…”
在给婴儿喂养动物的鲜奶上,中央医院和Sirirat医院的Mongkonsamai医生曾经用在曼谷挤出来的鲜牛奶喂养婴儿做过实验,发现效果非常好,比用炼乳和进口奶粉喂养婴儿 的效果都好…”


ไข่ ปัจจุบันที่เรายังถกเถียงกันว่า “วันหนึ่งกินไข่ได้กี่ฟอง” แต่ในปี 2485 นั้น นายแพทย์ยงค์เสนอว่า “คนไทยทุกคนควรบริโภคไข่ให้ทุกวันได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยเติบโต โปรดอย่าลืมสร้างสมพละร่างกายและสติปัญญาของท่าด้วยการกินไข่ทุกวัน วันละ 1ฟองต่อ 1 คนเพื่ออนามัย”
直到现在我们都 在争论“一天能吃几个鸡蛋?”但是1942年的时候,Yong医生建议到:“每个泰国人每天都应该吃鸡蛋,尤其是正在长身体的儿童,要每天吃鸡蛋为自己的身体制造能量,增加智力,为了健康每个人每天吃一颗鸡蛋。”

สำหรับเรื่องไข่นี้ นอกจากประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้ว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้ง “องค์การผลิตและจำหน่ายไข่”
关于蛋,除了向民众宣 传常识之外,銮披汶总理还命令农业部成立了生产销售蛋类的专门机构。

ชาติชาย มุกสง ค้นคว้าจากเอกสารชั้นต้น และเรียบเรียงเรื่องนี้ไว้ว่า
Chatchai Muksong找到了原始材料,内容列举如下:

วันที่ 6 ตุลาคม 2485 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้ง “องค์การผลิตและจำหน่ายไข่” อีกด้วย โดยให้เหตุผลว่า
1942年10月6日, 銮披汶总理下令让农业部设立蛋类生产销售机构,理由如下:

“ด้วยเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ไข่เป็ดและไข่ไก่เป็นอาหารสําคัญ อย่างหนึ่งของประชาชน หากได้บริโภคกันเสมอและทั่วถึงกันแล้ว ย่อมจะเป็นการช่วยบํารุงอนามัยของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไข่เป็ดและไข่ไก่มีจํานวนไม่เพียงพอ แก่การบริโภคและการซื้อหาไม่สดวก ประกอบกับราคายังสูงอยู่ อันเป็นเหตุให้ประชาชนไม่ใคร่ได้บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ฉนั้นจึงเป็นการสมควรที่รัฐบาลจะจัดตั้งองค์การขึ้นทําการผลิต และจําหน่ายไข่เป็ดและไข่ไก่ให้มีปริมานเพิ่มมากขึ้น จนเป็นการเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน”
“众所周知,鸭蛋和鸡蛋对人民来说是很重要的食物之一,如果能够经常并且广泛地食用,一定能够很好地促进民众的健康。但根据现在的状况,市场上的鸭蛋和鸡蛋并不足 够,消费和购买也不方便,价格还非常高,这都是阻碍民众广泛消费蛋类的原因,因此,政府应该建立鸡蛋和鸭蛋的生产、销售机构,增加产量,满足民众的需求。”วันที่ 10 ตุลาคม 2485 องค์การดังกล่าวก็จัดขึ้นในรูปบริษัทกึ่งราชการทำหน้าที่จำหน่ายไข่เป็ดและไข่ไก่ ส่วนการผลิตมอบหมายให้สถานีทดลองเกษตรกลางบางเขนทำการ ซึ่งนั้นเป็นผลเกิดการส่งเสริมการเลี้ยงไก่, เป็ด เพื่อการบริโภคไข่อย่างกว้างขวาง จนถึงปี 2491 ไข่จึงเป็นสินค้าจำเป็นแก่การครองชีพของประชาชน
1942年10月10日,上述机构就建成了销售鸭蛋和鸡蛋的半公有制公司,但的生产交由Bang Khen农业试验站负责,这个举措广泛地促进了鸡鸭养殖业蛋类产业的发展,到1948年,蛋类已经成了泰国民众生活的必需品。


原来平平无奇的肉蛋奶,背后还有这么多故事!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。