只听说过西施、貂蝉、王昭君、杨贵妃,“中国四大美女”?那你OUT啦,其实泰国历史上也有四大美女,但是评判标准可能有些不一样哦,今天就让泰语君带大家了解一下泰国四大美女以及背后的历史故事吧。


ในประวัติศาสตร์จีนมีการขจัดลำดับ “4  ยอดหญิงงาม” ได้แก่ ไซซี, หวางเจาจิน, เตียวเสียน และหยางกุ้ยเฟย แล้วเมืองไทยที่มีผู้หญิงสวยอยู่ไม่ใช่น้อย ถ้าจัดลำดับกันดูบ้าง ในประวัติศาสตร์ของเรา “4 ยอดหญิงงาม” จะมีใคร หรือลูกสาวบ้านไหนติดอันดับกันบ้าง อาจารย์ถาวรถ สิกขโกศล เรียบเรียงลำดับ “4 ยอดหญิงงาม” ในประวัติศาสตร์ไทยไว้เช่นกัน  ได้แก่ พระนางสามผิว, เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์, หม่อมเจ้าอาภาพรรณี และสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
在中国历史上有“四大美女”排行榜,这便是西施、王昭君、貂蝉、杨玉环,泰国也有许许多多的美女,如果要将我们历史上的美女排个名次,泰国“四大美女”会有谁呢?谁家的女儿又会榜上有名呢?Thavornth Sikkhakosol 教授排出了泰国历史上的“四大美女”,包括三肤王后(Samphiu)、Lukchan王妃、Abha Barni 公主和 Suddha Dibyaratana 公主。 


พระนางสามผิว
Samphiu
王后

ผู้มีความงามที่เลื่องลือที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกว่า 400 ปีก่อน พระนางเป็นพระชายาของพระเจ้าฝางอุดมสินกษัตริย์เมืองฝาง ความงามของพระนางที่ถือว่าโดดเด่นไม่มีใครเทียม คือ “ผิว” เปลี่ยนสีไปตามแต่ละช่วงเวลา ยามเช้าขาวผ่องยองใย กลางวันเป็นสีชมพูระเรื่อ ตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูเข้มขึ้น อันเป็นที่มาพระนามว่า “พระนางสามผิว”ข่าวความงามของพระนางสามผิว เลื่องลือไปจนพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์ของพม่าเวลานั้น ถึงกับปลอมตัวเป็นพ่อค้ามาถวายบรรณาการเมืองฝาง เมื่อเห็นว่าพระนางสามผิวงามเลิศสมคําเล่าลือก็กลับไปนํากองทัพมาตีเมืองฝาง เกิดเป็นสงครามม่าน-ล้านนา ที่รบติดพันกันอยู่ถึง 3 ปี ก่อนเมืองฝางก็แตกเมื่อราว พ.ศ. 2175
她是四百年前泰国历史上广受赞誉的、最为美丽的女人,同时也是 勐放(Fang) 国国主的妻子,她的美貌最为突出、无人能比的一点就是皮肤,可以根据时段变化肤色,早上是蛛丝般清透的白色,中午是浅粉色,到了晚上就变成了深粉色,这也就是她名为“三肤王后”的由来。关于三肤王后美貌的传闻远扬,一直传到了当时的缅甸国王 Suddhodana 耳中,他也因此假扮成商人来到Fang国进贡布施,当他看到三肤王后像传闻中一样倾国倾城时,就回国举兵到了勐放城下,缅甸与兰纳之间的战争由此展开,在佛历2175年勐放覆灭前,双方在三年间发动了大小上千次战斗。

พระเจ้าฝางอุดมสินพาพระนางสามผิวหนีไปอยู่เมืองกุฉินารายณ์ในเขตอินเดีย ประวัติกล่าวว่ามีมหาดเล็กและนางข้าหลวงคู่หนึ่งปลอมตัวเป็นทั้งสองพระองค์ โดดลงในบ่อน้ำเพื่อล้วงให้พระเจ้าสุทโธธรรมราชาเข้าใจว่า พระนางสามผิวพลีชีพพร้อมพระสวามี ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีเรื่องของหญิงงาม ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องในแวดวงชาววัง เพราะเรื่องของชาวบ้านไม่ค่อยมีจดบันทึกไว้ (ที่ข้ามสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยไม่ปรากฏเรื่องราวของหญิงงามอย่างเด่นชัด)
勐放国王带着三肤王后逃到了印度境内的Kuchinarai城,历史记载有一对侍卫与宫女,假冒国王与王后跳入水池中,为了骗过缅甸国王 Suddhodana ,让他觉得三肤皇后和国王一起殉难了。之后在曼谷王朝时期有关于美女的佚事,全部都是关于宫廷皇族的,因为对于普通百姓的经历没有多少记载。(与阿瑜陀耶王朝时期相反,那时关于美女的佚事不会大张旗鼓地公布出来。)


(只有雕像,请自行脑补)


เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์
Lukchan王妃


ธิดาของเจ้าสุกแห่งนครหลวงพระบาง กล่าวกันว่า งามนักแบบสาวชาวเหนือ ผิวเป็นแตงร่มใบ จริตกิริยาน่ารักยิ่ง เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาก”พอรัชกาลที่ 2 สวรรคต ท่านสมัครรักใคร่ไปอยู่กับกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมพระพิทักษ์เทเวศร และกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ตามลำดับ จึงได้ชื่อว่าเป็นสตรี ที่ “รักง่ายหน่ายเร็ว”
她是琅勃拉邦国王扎卡林的女儿,据记载,这位美人来自北方,皮肤白里透红如嫩叶,举手投足间分外可爱,深受拉玛二世国王的宠爱。在拉玛二世国王驾崩后,她还先后受到其三个儿子的喜爱,因而得名为“薄幸美人”。


(只找到老年照片,请自行脑补)


หม่อมเจ้าอาภาพรรณี 
Abha Barni 公主

เป็นพระธิดาของกรมหลวงพิชิตปรีชากรกับ หม่อมสุ่น ธิดาของท่านคือสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง แต่กล่าวกันว่าท่านหญิงอาภาฯ งามกว่าธิดาท่านมากนัก ผู้ที่ทันเห็นหม่อมสุ่นก็ว่าหม่อมสุ่นงามยิ่งกว่า ทําให้สงสัยกันว่ามารดาของหม่อมสุ่นจะงามสักเพียงใด
她是拉玛四世国王的儿子 Gagananga Yukala 和 Momsun 的女儿,同时,她的女儿也是后来拉玛七世的 Rambai Barni Svastivatana 王后。这位王后被赞为才貌双全、高贵典雅,但据说她的母亲远远比女儿更美丽,曾经见过 Momsun 的人也都说 Momsun 更美丽,人们不禁好奇道她的母亲到底是怎样天仙下凡般的美女呢?
(下图这位便是她的女儿 Rambai Barni Svastivatana 王后)


สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 
Suddha Dibyaratana 公主


เป็นพระราชธิดาสุดที่รักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี เมื่อพระราชกุมารีพระองค์นี้ประสูติ รัชกาลที่ 5 ถึงแก่ทรงออกพระโอษฐ์กับพระอนุชา ซึ่งมีพระธิดา ที่มีความงามเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้วว่า “ฉันไม่แพ้เธอแล้ว”  ด้วยก่อนหน้านั้นพระองค์ กับกรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงแข่งขันกันจนเกิดมีการแพ้ชนะกันขึ้นนั้น คือ “การมีลูกสาวสวย”และยังมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อทรงโสกันต์นั้น กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ทรงเครื่องต้นเต็มตามพระราชประเพณี พระราชบิดาถึงกับทรงออกพระโฮษฐ์ว่า “ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”
她是拉玛五世国王最宠爱的公主,直到 Sukhumala Marasri 公主出生,当这位公主出生后,拉玛五世国王才转而宠爱她的妹妹。同时,这时也有一位公主(上文中提到的 Abha Barni 公主)冠艳群芳、无人能及。此前国王曾经和 Gagananga Yukala 王爷发起了一场挑战,在“谁的孩子更美”上一较高下。还有传言说,当 Suddha Dibyaratana 公主按照皇家传统,举行整套剃发辫仪式时,国王曾出口称赞她为“我的女儿有着天使般的美貌”。


泰国的四大美女包含了各个时期,可以帮我们了解泰国历史呢,看来哪个国家在评选历史上的四大美女时都不是只看脸的,才华和出身也是相当重要!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。