相信各位资深网民都知道推特,有些人也许还会去使用。对于外语学习者来说,浏览推文或许可以让自己多多了解对象国社会文化,对于追星族来说,泰妃的疯狂和创意想必也曾万转到自己的首页。我们一起来看看,推特对于泰国用户所做的调查研究吧,看看泰国人到底在推特上聊些什么!


ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเข้ามาพูดคุยและคอนเน็คกัน ทำให้เกิดชุมชนต่างๆ และผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างต่อเนื่อง คนไทยเข้ามาบนทวิตเตอร์เพื่ออัปเดตว่ามีอะไรที่กำลังเกิดขึ้น #WhatsHappening ตลอดจนเข้าร่วมบทสนทนาในหัวข้อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิง กีฬา รายการทีวี ภาพยนตร์ ความงาม หรือสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้คนจะเข้ามาค้นหาและแชร์เรื่องราวที่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของหัวข้อเรื่องนั้นๆ ตลอดจนเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นบนทวิตเตอร์

推特是一个可以让人交流沟通的平台,有各种各样的社群,且会不断有人加入社群中进行交流。泰国人使用推特是为了上传分享些正在发生的事情 #WhatsHappening,并且还会加入许多其他的聊天主题。不论是娱乐圈、体育、电视节目、电影、美丽的事物还是当下的形势,人们都会点进来搜索并且分享有关这个主题的事情,包括其他很多在推特上发生的事情。

บทสนทนา ถือเป็นหัวใจของทวิตเตอร์ จะเห็นได้ว่า เพียงทวีตเดียว สามารถสร้างอิมแพ็คไปในวงกว้าง ทวิตเตอร์จึงได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาลงลึกในกว่า 64,000 ทวีตบนทวิตเตอร์ประเทศไทย เพื่อค้นหาพลังของทวีตและชาวทวิตภพมีวิธีกำหนดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างไรผ่านชุมชนและบทสนทนา
对话,可以说是推特的核心。可以了解到,仅一条推文,就可以在一个圈子中产生影响,所以推特才可以深入研究在泰国推特平台的64,000多条推文,以找到推文的影响力以及通过社群和对话,推特网友都有什么办法去定义他们的特色文化。

ซึ่งได้พบว่าวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของการพูดคุยบนทวิตเตอร์ประเทศไทย 4 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทสนทนาที่มีความชัดเจน 11 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่า การแสดงออกของชาวทวิตภพสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยในขณะเดียวกันสะท้อนความชอบและความสนใจต่างๆ ในบทสนทนาอย่างหลากหลายและกระจายในวงกว้างมากซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนบนทวิตเตอร์ในประเทศไทย
结果发现,泰国推特平台的对话的特色文化分为4类,由11个清楚明了的主题组成。这表明了推特用户的表现反映着泰国文化,同时也反映出各种喜好和兴趣。多样化的对话以及圈子内的广泛发布,可以说是泰国推特平台用户的特色。
บันทึกส่วนตัว - การพูดคุยในชีวิตประจำวัน, ความรักและความสัมพันธ์ และการสะท้อนมุมมองความคิด
个人记录——日常生活、爱情与人际关系方面的对话,个人看法的发表ธีมวัฒนธรรมการพูดคุยนี้นับได้ว่ามีพื้นที่บนทวิตเตอร์มากที่สุดโดยมีสัดส่วนถึง 45% ของปริมาณบทสนทนาทั้งหมดบนทวิตเตอร์ประเทศไทย และเป็นหัวข้อที่ผู้คนเข้ามาร่วมพูดคุยในชีวิตประจำวัน โดยมีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรการเดินทาง และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวเอง นอกจากนี้ทวิตเตอร์ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการที่ผู้คนบอกเล่าเรื่องจริงจากใจและทวีตเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ ทั้งในเรื่องของข้อบกพร่องของตัวเอง ความปรารถนาต่างๆ และการมีช่วงเวลาที่ดีกับคนสำคัญของพวกเขา
这些对话可以说是在推特上占比最大的文化主题,比例达到泰国推特平台全部对话量的45%,同时也是人们在日常中也会加入对话的一个主题,他们会分享自己的日常出行以及平日里发生的事情。除此之外,推特是一个安全的平台,可以让人们说出真话,讲述关于爱情与人际关系的事情,包括可以述说自身的缺点,各种期望,以及和重要的人一起度过的美好日子。

ชาวทวิตภพมักจะแชร์ปัญหาที่พบเจอในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองความคิดต่างๆ ซึ่งเรื่องราวที่เอามาแชร์อาจจะเป็นแค่เรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายเล็กๆ น้อยๆ เช่น อาการปวดหัวหรืออาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จนถึง การชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสภาพอากาศ โดยเฉพาะอากาศที่ร้อนจนแทบทนไม่ไหวและอยากให้ฤดูฝนมาถึงไวๆ
推特网友每天都会分享自己遇到的问题,发表各种的观点看法。分享出来的事情可能就只是一些小事情,例如,头疼脑热、辛苦劳累,还有发表对于天气的意见,特别是热到受不了的天气,想让雨季快点到来。


"เชื่อมต่อกับคนคอเดียวกัน" ต้องมาที่ทวิตเตอร์ - เหตุการณ์ปัจจุบัน, แพสชั่น และตลาดนัดออนไลน์
“与有着共同兴趣的人交流”必须要来推特——时事,热情,网络市场
ทวิตเตอร์ได้กลายเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทย จากงานวิจัยพบว่า การเชื่อมต่อกับคนคอเดียวกันมีสัดส่วน 35% ของปริมาณบทสนทนาทั้งหมดบนทวิตเตอร์ประเทศไทย คนไทยได้ใช้ทวิตเตอร์อย่างกระตือรือร้นเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกับชุมชนของเขาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเพื่อเป็นการอัปเดต #WhatsHappening ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น คนไทยมักจะทวีตเกี่ยวกับหลากหลายเหตุการปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เรื่องโควิด-19 สกุลเงินคริปโต ไปจนถึงการเมืองในประเทศและในแถบภูมิภาคนี้
推特成为了对泰国人生活而言的重要的一部分。研究发现,在泰国推特平台的对话总量上,“与有着共同兴趣的人交流”占比35%。泰国人非常喜欢使用推特,与他自己的社群保持联络,还会上传正在发生的事情到 #WhatsHappening。泰国人经常发表各种时事的推文,不论是疫情、加密货币,还是国内政治、区域政治。

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรี กีฬา อาหาร หรือการช้อปปิ้ง ชาวทวิตภพมักจะแชร์แพสชั่นที่มีต่อหัวข้อเรื่องดังกล่าวบนทวิตเตอร์ หรือเรื่องของความงาม อาหาร ร้านอาหาร และเทรนด์แฟชั่นล่าสุด คนไทยมีความกระตือรือร้นที่จะรีวิวสินค้าที่พวกเขาซื้อมาหรือสถานที่ที่ได้ไปมา สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ทวิตเตอร์คือสถานที่ในการขายสินค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ อาหารพวกโฮมคุ้กกิ้ง ขนมหวาน เสื้อผ้า สินค้าจากบรรดาแฟนด้อมและงานฝีมือ คนไทยสามารถทำให้ทวิตเตอร์กลายเป็นตลาดนัดออนไลน์ ที่พวกเขาสามารถทำได้ทั้งนำเสนอสินค้าและแสดงความคิดสร้างสรรค์บนทวิตเตอร์
无论是音乐、体育、饮食还是购物,推特用户都喜欢在推特上积极地分享上述主题的事情,或者分享关于美丽、饮食、餐饮店、最新时尚趋势的事。泰国人对于他们购买过的商品、去过的场所都会很热情地反馈。对于商人而言,推特是一个很好的销售平台,例如,一些家常菜,甜品,衣服,粉丝周边,手工艺品。泰国人让推特平台成为了网络市场,他们既可以介绍商品,还可以在推特上发表一些有创意的想法。


สิ่งสวยงามที่ดีต่อใจ - แกลอรี่ศิลปะ, คนดังและแฟนด้อม, และความหวังและความฝัน
精神上的美好事物——艺术画廊,名人与粉丝,希望与梦想
บทสนทนารูปแบบนี้มีสัดส่วน 16% ของปริมาณบทสนทนาทั้งหมดบนทวิตเตอร์ประเทศไทย ชาวทวิตภพจะทวีตข้อความเกี่ยวกับความสนใจที่มีร่วมกัน ซึ่งสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ด้วยการทำ แกลอรี่ศิลปะ เหมือนเวลาที่ทำอัลบั้มรูปภาพหรือการทำหนังสือ scrapbook เพราะคนที่ใช้ทวิตเตอร์ชอบแชร์สถานที่สวยๆ หรือสิ่งของที่สวยงามในชีวิตประจำวัน เช่น ภาพคาเฟ่ บ้านสวยๆ วิวธรรมชาติ ชายหาดสวยๆ และอื่นๆ คนดังและแฟนด้อม เป็นอีกหนึ่งหัวข้อของบทสนทนายอดนิยม ซึ่งเป็นการสนทนาที่สนุกสนานและมีสีสันเป็นอย่างมาก การทวีตถึงศิลปิน K-Pop โดยเฉพาะศิลปินชาวไทยอย่างแบบแบม และ Lisa จากวงแบล็กพิงค์ จนถึงศิลปินในประเทศอย่างเป๊ก ผลิตโชค , วง 4EVE และเรียกได้ว่าคนไทยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเซเล็บดาราไทย
这类对话在泰国推特平台的所有对话中占比16%。推特用户会对他们共同关注着的事物发表推文,通过像平时做相册或者剪贴簿一样制作“艺术画廊”,让其他用户产生好奇心。因为使用推特的人喜欢分享一些漂亮的地方或者日常生活中的美好事物,例如,咖啡店的照片,漂亮的家,自然景观,美丽的海滩,等等。名人与粉丝是另一个很受欢迎的对话主题,同时也是十分有趣且多彩的内容。推文会提及韩国流行音乐偶像,特别是泰国艺人BamBam以及BLACKPINK的Lisa,同时也会提到泰国国内艺人,例如,Peck Palit,4EVE组合。可以说,泰国人是泰国明星的真粉丝。

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะยังคงอยู่และสร้างความยากลำบากให้กับหลายๆ คน ทวิตเตอร์ยังเห็นว่าคนไทยมีความหวังและความฝัน เห็นได้จากธีมหลักของบทสนทนาที่ผู้ใช้งานจะทวีตถึงความหลังในอดีตถึงทริปที่เคยไปเที่ยวและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปเม้นต์ถามคนอื่นๆ ว่า “หลังหมดโควิดแล้ววางแผนจะไปเที่ยวที่ไหน”
尽管新冠疫情持续蔓延,给许多人都带来了困难,推特还是认为泰国人充满着希望并仍然怀抱着梦想。从推特用户的核心对话主题中可以看到,他们会聊到往事、曾经的旅行,并且还会去评论询问其他人,“疫情过后计划去哪里玩?”


การส่งพลังบวกให้ตัวเองและคนรอบข้าง - การเฉลิมฉลอง และ พลังบันดาลใจ
给自己和身边人带来正能量——庆祝,鼓励
การส่งพลังบวกให้ตัวเองและคนรอบข้างคิดเป็นสัดส่วน 4% ของบทสนทนาทั้งหมด โดยใจความของบทสนทนาในธีมนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการแสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา ในอีกด้านทวิตเตอร์ก็เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ของการเฉลิมฉลอง ชาวทวิตภพมีความภูมิใจในการแบ่งปันความสุขและเฉลิมฉลองในทุกเหตุการณ์ อาทิ งานฉลองสำเร็จการศึกษา การได้เกรดดีๆ วันเกิด หรือ การฉลองครบรอบ ฯลฯ
“给自己和身边人带来正能量”占据了所有对话中的4%。这个主题下的对话核心旨在制造动力,并鼓励自己展现出最好的一面。除此之外,推特就像是庆祝的场所,推特网友会因为分享幸福而感到自豪,并且会庆祝每一件事情,例如,毕业典礼、收获好成绩、生日或者周年庆祝,等等。

คนไทยนั้นต่างมีน้ำใจโอบอ้อมอารีในการทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกที่ดีขึ้น ในแบบของ พลังบันดาลใจ ทวิตเตอร์จึงเปรียบเสมือนเครือข่ายในการช่วยเหลือสนับสนุนกัน ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทวีตข้อความทั่วๆ ไปที่เป็นการส่งพลังบวกให้กับทุกคนในชุมชนโดยรวม ไม่ได้เป็นการระบุเจาะจงถึงบุคคลใดแต่เป็นการให้กำลังใจกับคนอื่นๆ ที่ต้องการกำลังใจอาจเลื่อนทวีตผ่านมาเห็น
泰国人都很宽容,会给对方带来鼓励,让别人获得好的感受,所以推特像一个互相帮助的网络。在困难时期,大部分的推文都给每个在社群里的人送去正能量,不是对某个人特地送去力量,而是给那些需要鼓励、在浏览中也许会看到推文的人带去力量。


看完文章以后,大家都知道泰国人在推特上到底聊些什么了吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。