语言是一个非常有趣的社会现象,很多词汇不仅有她原始的含义,还被人们赋予了更多抽象的含义。一些表示味道的词汇就是如此,甜味代表美好,苦味代表痛苦,就连我们日常生活中不可或缺的调味料“盐”,也被泰国人冠上了独特的含义。快来看看是怎么回事吧!

สำนวนไทยที่บอกกล่าวให้อดทน กับความยากจน, ความลำบาก ที่มีคำว่า เกลือ ซึ่งคนคุ้นเคยว่า “ให้ทนกัดก้อนเกลือกิน” บ้าง “ให้รักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม” บ้าง คงได้ยินกับมาจนคุ้นเคย ว่าแต่ทำไมใช้ “เกลือ” รสเค็มๆ แทนความอดทนอดกลั้น
泰语熟语中表达忍受贫穷和痛苦的说法会用到เกลือ ‘盐’这个词,好比大家都很熟悉的一些俗语,比如:“咬着盐块忍耐”;“保持美好,就好像盐保持咸味一样”,大家可能都 听的很多了,但是为什么要用这种咸咸的味道来代替忍耐和忍受呢?

อาจสันนิษฐานไปได้หลากหลายประเด็น แต่อยากเสนอให้ท่านอ่านข้อมูลเรื่องนี้ของ มาร์ก เคอร์ลันสกี (Mark Kurlansky) ในหนังสือ ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ (Salt: A World History) แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร (สำนักพิมพ์มติชน, 2551)
这可能会有好几种猜想,但是这里建议大家读一读 Mark Kurlansky在《Salt: A World History》一书 中的观点。该书由 Rueangchai Raksriaksorn翻译(Matichon出版社,2008年)

เคอร์ลันสกีค้นความเอกสารวิชาการ, บทความ ฯลฯ ด้านอาหาร, ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวนมากสังเคราะห์และวิเคราะห์แล้วใช้ “เกลือ” เป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้
Kurlansky搜寻了很多关于食物、历史和科学的学术杂志、论文等等,来分析“盐”为何成为说明这个地球上的人类生活的代表。

คำอธิบายทางวิทย ศาตร์ของเขาใช้ตอบคำถามว่า ทำไมต้องทนกัดก้อนเกลือกิน เพราะว่า
他科学地解释了“为什么要去咬盐块”这个问题,原因是:

“เกลือ เป็นศัพท์ทางเคมีของสารที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับด่าง เมื่อโซเดียมซึ่งเป็นโลหะที่ไม่เสถียรและสามารถลุกเป็นไฟได้ทันที ทำปฏิกิริยากับก๊าซที่มีพิษถึงชีวิตที่รู้จักกันว่าคลอรีน กลายเป็นโซเดียมคลอไรด์- NaCI ซึ่งเป็นอาหารสำคัญ ได้จากหินแร่จำพวกเดียวที่มนุษย์นำมากิน เกลือมีหลายชนิด ส่วนหนึ่งกินได้และมักจะพบอยู่ด้วยกัน
“盐,是发生了酸碱化学反应之后的一个化学词汇,当化学性质不稳定的金属钠燃烧后,会产生危害生命的毒气氯,生成氯化钠,这是一种重要的食物,是一种人类食用的矿物质。盐 有很多种,有一部分可以吃,经常可以一起被发现。

แต่เกลือที่เราชอบกินมากที่สุดคือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งมีรสชาติที่เรียกว่าเค็ม เกลือชนิดอื่นมีรสเฝื่อนหรือเปรี้ยวไม่น่ากิน แม้จะมีคุณค่าทางอาหารสำหรับมนุษย์… ประกอบด้วยเกลือ 3 ชนิดคือแมกนีเซียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคอลไรด์ และโซเดียมคลอไรด์
但是人们最喜欢食用的盐就是氯化钠,它有咸味,其他种类的盐虽然对人类有膳食营养,但是会有苦涩味或酸味,不好吃…一共有三种盐,分别是氯化镁、氯化钾 和氯化钠。

คลอไรด์จำเป็นต่อการย่อยอาหารและการหายใจ หากปราศจากโซเดียม ร่างกายจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ ไม่สามารถขนส่งสารอาหารหรือออกซิเจน ไม่สามารนำส่งการกระตุ้นประสาทหรือเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อรวมทั้งหัวใจ ในร่างกายของมนุษย์ที่โตเต็มวัยประกอบด้วยเกลือราว 250 กรัม…”
氯化物对于食物消化和呼吸有很重要的作用,如果人体缺钠,身体就无法进行各种活动,不能运输营养和氧气,不能刺激神经或运动肌肉和心脏的运转,在 成人体内含有大约250克的盐…”


(西北盐田)

อ่านไปอีกนิดเคอร์ลันสกีกล่าวถึงความซื่อสัตย์และมิตรภาพระหว่างเกลือกับผู้คนในหลากหลายวัฒนธรรมว่า
再读下 去,Kurlansky讲到多个文化中盐和人之间的忠诚和友谊:

 “เพราะเนื้อแท้ของเกลือไม่เปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งละลายเป็นของเหลวก็ยังระเหยกลับมาเป็นผลึกสี่เหลี่ยมได้ ศาสนาอิสลามและจูดายใช้เกลือประทับสัญญาซื้อขาย เพราะเกลือไม่มีวันเปลี่ยนแปลง กองทหารอินเดียใช้เกลือเป็นหลักประกันความจงรักภักดีต่ออังกฤษ อียิปต์โบราณ กรีก และโรมัน มีเกลือรวมอยู่ในเครื่องสังเวยและเครื่องเซ่นไหว้ ผู้คนวิงวอนพระเจ้าด้วยเกลือและน้ำ และมีความเชื่อว่านี่คือที่มาของน้ำมนต์ของชาวคริสต์”
“因为盐的本质不发生变化,就算事变成液体,还是会蒸发变成四边形晶体,伊斯兰教和犹太教用盐在买卖合同上印章,因为盐永远不会改变,印度军队用盐来作为自己向英国表忠心的保证,古埃及、希腊和罗马的祭祀品中包含盐,人们用盐和水向上帝许愿,人们相信那是信奉基督教人们的圣水。”

และแน่นอนเราเองก็มีสำนวนว่า “รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม”
可以肯定的是,我们国家自己也有‘保持美好就好比盐保持咸味一样’的熟语。”

 

你学会怎么用“盐”了吗?

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,图片自有,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。