当我们需要办银行卡或者工作需要与政府部门进行交涉时,最必不可少的证件就是身份证。除了电话号码外,相信大家也把自己的18位身份证号牢牢记在心里。今天,我们就来看一下泰国的身份证吧!泰国身份证号只有13位数字,大家知道这些数字代表着什么吗?答案就在下面的文章里!บัตรประชาชนนั้นเรียกว่าเป็นเอกสารสำคัญที่เราต้องพกติดตัวอยู่ตลอด เพื่อเอาไว้ใช้แสดงและยืนยันตัวตน เวลาติดต่อราชการหรือหน่วยงานต่างๆ โดยในบัตรประชาชนนั้นนอกจาก ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ของเราแล้ว สิ่งที่เรียกว่าสำคัญไม่แพ้ข้อมูลอื่นๆ นั่นก็คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก นั่นเอง
身份证可以说是一件重要的证件,我们需要随身携带,在与各种政府部门或者机构联系时,则要出示身份证表示或证明自己的身份。而身份证上除了有我们的姓名、出生日期、地址以外,还有一处重要的地方,那就是13位身份证号。

หลายๆ คนอาจจะเกิดความสงสัย ว่า เลขบัตรประชาชน 13 หลัก นั้นมีไว้ทำอะไร ตัวเลขนั้นสามารถบอกอะไรได้บ้าง วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆ มาทำความเข้าใจกับ ความหมาย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ว่ามันคืออะไร บอกอะไรได้บ้าง
许多人可能会对于13位身份证号感到疑惑,“这个身份证号有什么用?上面的数字能提供些什么信息?”今天,我们就带领大家一起来了解13位身份证号的含义,以及这些数字能告诉我们哪些信息。

กระทรวงมหาดไทย อธิบายเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ว่า เลขทั้งหมด 13 หลักนั้น (X-XXXX-XXXXX-XX-X) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
泰国内政部对13位身份证号解释是,这13位数字(X-XXXX-XXXXX-XX-X)分为5个部分,分别是:


ส่วนที่ 1 - มีเลข 1 หลัก เลขเพียงหนึ่งตัวนี้หมายถึง ประเภทบุคคล ประกอบด้วย 8 ประเภท
第一部分:仅有1位数字,这位数字表明公民身份,公民身份有8类。

ส่วนที่ 2 - มีเลขทั้งหมด 4 หลักเรียงติดกัน หมายถึง สำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวประชาชน หากนับจากทางซ้ายมือ เลขตัวที่ 2-3 เป็นการบอกจังหวัด ส่วนเลขตัวที่ 4-5 เป็นการบอกอำเภอ เขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา
第二部分:有4位数字排在一起,指的是发行身份证号的登记处。如果从左边数起,第2-3位的数字表示府,4-5位的数字则说明了县、区、市或者芭提雅。

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 - มีเลขทั้งหมด 7 หลัก บ่งบอกลำดับของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียน
第三及第四部分:共有7位数字,表示的是个人在登记处的身份类型的次序。

ส่วนที่ 5 - มีเลข 1 หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด
第五部分:只有1位数字,这位数字是身份证号码的校验码。ขณะที่เลขหลังบัตรนั้น เป็นเลขที่กรมการปกครองใช้ควบคุมการจ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ที่แจกจ่ายให้กับที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาลและเมืองพัทยา ไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะอยู่ด้านหน้าบัตรเท่านั้น
身份证背面的数字(Laser ID),是行政厅用来管理签发身份证的,也就是发向县级行政处、区级办公室、市政办公室以及芭提雅等政府部门,所以,身份证背面的数字与公民个人信息无关,公民个人的信息资料仅在身份证正面。

ในส่วนของ หมายเลขหลักที่ 1 หรือหมายเลขตัวแรกที่บ่งบอกประเภทบุคคล ซึ่งแยกย่อยเป็น 8 ประเภท คือ
在第一部分中,首位数字表明了8类公民身份,分别是:

ประเภทที่ 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันแรกหลังจากมีการประกาศให้ประชาชนทุกคนต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดตามที่กฎหมายกำหนด จะมีเลขประจำตัวขึ้นด้วยเลข 1 เป็นต้น
第一类:出生并且有泰国国籍的人,以及在国家宣布每位公民都要有13位身份证号后的第一天,即1984年1月1日后申报出生的、并依法在出生后15天内进行出生申报的人,身份证号会以数字1来开头。

ประเภทที่ 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป แต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดตามที่กฎหมายกำหนด
第二类:出生并且有泰国国籍的人,在1984年1月1日后申报出生、但没有依法在出生后15天内进行出生申报的人。

ประเภทที่ 3 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย ก่อน 31 พฤษภาคม 2527
第三类:泰国人、持有国外护照并且在1984年5月31日前有泰国户口的外国人。

ประเภทที่ 4 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้าโดยที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (ซึ่งต้องอยู่ในช่วงกำหนดระยะเวลา 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2527) ยกตัวอย่างเช่น คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว อยู่อาศัยในพื้นที่หนึ่ง ต่อมาได้ย้ายไปพื้นที่อื่น แต่ยังไม่ได้เลขประจำตัว ก็จะเข้าข่ายเป็นบุคคลประเภทที่ 4
第四类:泰国人,以及持有国外护照、在没有身份证号的情况下进行户口迁移的外国人(此类情况必须在1984年1月1日至5月31日之间),例如,泰国人或者持有国外护照的外国人在某个地方居住,之后搬迁到另一个地方,但还没有身份证号,就会被列入第四种类型。

ประเภทที่ 5 คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆ
第五类:在漏查或者其他情况下,获得允许可以迁入户口的泰国人。

ประเภทที่ 6 คือ ผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว และยังไม่ได้สัญชาติไทย เนื่องจากทางการยังไม่รองรับตามกฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาตามชายแดน ชาวต่างชาติที่มีสามีหรือภรรยาเป็นคนไทย ซึ่งอาจไปขอทำทะเบียนประวัติเพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของสามีหรือภรรยาคนไทย
第六类:依法或非法的短期入境人员,并且这些人还未获得泰国国籍,例如,少数民族或者边境山民、配偶为泰国人的外国人。由于未获得官方的法律认证,这些人可能要做历史登记,以便在配偶的户口署上自己的名字。

ประเภทที่ 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ที่เกิดในประเทศไทย
第七类:第六类人员在泰国所生的孩子。

ประเภทที่ 8 คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยหลัง 31 พฤษภาคม 2557
第八类:依法入境的外国人,以及在2014年5月31日后将国籍更换为泰国国籍的人。


以上就是泰国身份证中13位身份证号的含义啦!大家不妨也去了解一下咱们中国的18位身份证号都代表着些什么吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。