泰国,人们众所周知的一个拥有七、八百余年历史的国家。然后,这个国家国土上的史前时期同样充满着神秘。随着越来越多的泰国考古遗址的出现,人们开始重新审视这个国家的历史。今天泰语君就为大家介绍一座北碧府的考古遗址,看看会有什么发现吧?


อีกแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทยคือที่ “จังหวัดกาญจนบุรี” ไม่ว่าจะเป็นแหล่งถ้ำเขาทะลุ ถ้ำเม่น ถ้ำหีบ รวมถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า (แหล่งนายบาง) ที่มีอายุกว่า 3,000-4,000 ปี และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะตัวแทนของสังคมเกษตรกรรมระยะแรกเริ่มของไทย ถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงสมัยหินใหม่จนถึงสมัยโลหะที่สำคัญ ทำการขุดค้นโดยคณะวิจัยร่วมทางโบราณคดีไทย – เดนมาร์ก เมื่อ พ.ศ. 2503-2504
1960-1961年,泰国-丹麦史前联合考古队,在北碧府考古发现泰国又一座史前时期的遗址(Wat Tha Po中学考古遗址)。此地不仅有Khao Talu山洞、Men洞和Heep山洞,拥有3000-4000年历史的Ban Kao遗址(或称Nai Bang-Nai Lue遗址)也位于此。作为泰国早期农业社会的代表,让该地从此闻名于世,并被视为是史前时代之新石器时期到金属时期的重要考古遗址。จากการสำรวจในช่วงแรกได้ต่อยอดมาสู่การขุดสำรวจชุดล่าสุดระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2564 โดยสำนักศิลปากรที่ 2  สุพรรณบุรี ได้ทำการขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ พบหลุมฝังศพสมัยสำริดมากถึง 24 หลุม โดยเป็นการฝังร่างร่วมกับภาชนะดินเผา ทั้งยังพบเครื่องประดับจากเปลือกหอย และขวานสำริดมีบ้อง
自第一次勘察后,素攀武里第2考古处在2016年-2021年期间,通过对Wat Tha Po中学考古遗址的挖掘,发现了多达24座青铜时期的墓葬,并且墓中还有许多陶器陪葬品。除此以外,还发现了用贝壳制成的饰品以及带柄青铜斧。

อีกข้อมูลชุดสำคัญที่ได้มาพร้อมกับการสำรวจครั้งนี้คือ การขุดพบ “พื้นที่ผลิตโลหะสำริด” กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ได้ระหว่าง 2,491-3,083 ปีมาแล้ว และเมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า สามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมของการใช้พื้นที่ในเขตนี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ โดยมีหลักฐานเป็นแหล่งฝังศพขนาดใหญ่บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า (แหล่งนายบางและนายลือ) ริมห้วยแมงลัก ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำแควน้อย ต่อมาในสมัยสำริดจึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่ฝังศพมายังริมแม่น้ำแควน้อย หรือก็คือบริเวณ “แหล่งโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ” ที่เพิ่งขุดค้นพบนี้ และต่อมาในสมัยเหล็กได้ขยายการใช้พื้นที่ลงใต้ไปตามแม่น้ำ
此次勘察还有另一重大发现:考古发现“青铜金属产地”,经科学鉴定约有2491-3083年历史。当同Ban Kao遗址的数据共同分析后,明确表明该地自新石器时期以来便有人定居于此。同时,在位于奎内河支流Huay MaengLak河边的Ban Kao遗址周围还发现了大型墓地可以佐证上述结论。接下来在青铜时期,人们将墓地迁至奎内河附近,也就是近期出土的Wat Tha Po中学考古遗址附近,之后铁器时代的人们便开始迁至河流以南的地区。เรียกได้ว่า แหล่งโบราณคดีโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ เป็นตัวแทนของสมัยสำริด และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า ไล่เรียงตั้งแต่สมัยหินใหม่ สมัยสำริด และสมัยเหล็ก ได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างของหลักฐานทางโบราณคดีของไทยในช่วงเวลาที่ขาดหายไปได้อย่างสมบูรณ์
可以这样说,Wat Tha Po中学考古遗址,既是青铜时代的代表,也是让考古学家们了解史前Ban kao遗址这片土地上的聚落社会,从新石器时代-青铜时代-铁器时代发展的一块重要拼图。该遗址,填补了泰国在历史上缺失时间段里考古证据的空白。

สำหรับ แหล่งโบราณคดีโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุแปลงติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า มีการสำรวจในลักษณะของหลุมขุดค้นเปิด หรือ Site museum ซึ่งทางกรมศิลปากรกำลังวางแผนดำเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประจำภาคตะวันตกของประเทศ โดยหลังจากนี้ทางกรมศิลปากรจะดำเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์และเตรียมแผนเปิด Site museum แห่งนี้ให้ได้เข้าชมในลำดับต่อไป
Wat Tha Po中学考古遗址,坐落于皇家土地上,紧挨着Ban Kao国家博物馆,采取开放式挖掘,以遗址博物馆的形式进行考古勘察。目前,艺术厅正计划与Ban Kao国家博物馆共同开发该遗址成为泰国西部地区史前考古的学习研究中心。下一步,艺术厅将向财政厅申请使用该地,并准备向公众开放此座博物馆。


要是谁喜欢泰国历史,疫情结束后,不要忘记去北碧府的这座博物馆看看哦!相信那个时候也已经向公众正式开放了。

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。