谁也别拦我,姐要走在时尚的最前端!时尚的魅力实在是很强大啊!无论哪个时代,追的都是时尚~เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือ เจ้าจอมมารดาแพ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นสตรีในวังผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ราชสำนักฝ่ายใน นอกจากจะถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิดแล้ว เจ้าจอมมารดาแพยังสนองนโยบายของรัชกาลที่ 5 ในการนำความทันสมัยแบบตะวันตกมาสู่ราชสำนักฝ่ายใน
昭坤帕芭永翁(Chao Khun Phra Prayonwong)也称(佩王妃)Chao Chom Manda Pae,是拉玛五世时期内宫改革的先驱女性,除了提供贴心的服务,还负责传达拉玛五世关于内宫改革政策“泰体西用”的圣谕。

ภายหลังการปรับเปลี่ยนทรงผมของบุรุษแล้ว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปรึกษาหารือกับเจ้าจอมมารดาแพว่า ทำอย่างไรพระองค์จึงจะได้เห็นการเลิกไว้ผมปีกของสตรีไทยสมัยโบราณ และหันมาไว้ผมยาวแทน เจ้าจอมมารดาแพได้ทราบพระราชประสงค์ดังนี้ จึงกราบทูลว่า เป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ โดยเจ้าจอมมารดาแพลงมือไว้ผมยาวเป็นสตรีคนแรก
男士发型改革之后,拉玛五世征求王妃意见:怎么让大臣们同意女性留长发,而不再沿用古代女性的翼形发型?王妃理解了五世王的意思,回禀说:我先带头留长发或许可行。

เจ้าจอมมารดาแพไว้ผมยาวประบ่า และใช้วิธีขมวดปลายผม เมื่อแรก ๆ ที่ปฏิบัติปรากฏว่า สตรีในวัง ทั้งนางใน เจ้าจอม หม่อมห้ามทั้งหลาย พากันมองเจ้าจอมมารดาแพเป็นตาเดียวกัน สายตาพากันมองดูเห็นเป็นการเคอะเขิน ซุบซิบ และวิจารณ์นินทากันต่าง ๆ แต่ด้วยเจ้าจอมมารดาแพเป็นพระสนมเอกคนโปรด การซุบซิบนินทามีอยู่ไม่นานนักก็สิ้นสุดลง
王后留了一头长发,束起来。一开始,达官显贵的夫人小姐们都纷纷来看,(觉得这个新发型)很尴尬,八卦,风言风语。但因为佩王妃是国王最喜欢的妃子,八卦很快就结束了。

เมื่อบรรดาสตรีในวังรู้ว่า การไว้ผมยาวประบ่านี้แท้จริงเป็นพระราชประสงค์ตรงลงมาจากรัชกาลที่ 5 ก็เลยพากันนิยมไว้ผมยาวประบ่าตามเจ้าจอมมารดาแพกันเป็นทิวแถว ภายหลังประเพณีนี้ก็ออกจากรั้ววังแพร่หลายออกไปถึงชาวบ้านและขยายไปทั่ว ดังนั้น ประเพณีไว้ผมปีกของสตรีไทยสมัยโบราณก็หายไป พร้อม ๆ กับผมทรงมหาดไทยของบุรุษก็หายตามไปด้วย
宫里的女子知道这种长发是五世王授意留的之后,纷纷效仿佩王妃。这种发型逐渐传开,传到了民间,古代女性的翼形发髻也就消失了,男性的mahadthai发型也一起消失了。ในด้านเสื้อผ้าอาภรณ์นั้น เจ้าจอมมารดาแพยังเป็นผู้นำสายสะพายผ้าแพรมาใช้ โดยในสมัยนั้น รัชกาลที่ 5 โปรดทรงม้าออกตรวจราชการตามท้องถิ่นต่าง ๆ ข้าราชสำนักฝ่ายในจึงต้องทรงม้าหรือขี่ม้าตามเสด็จฯ ด้วย เจ้าจอมมารดาแพจึงคิดประดิษฐ์แฟชันสตรีในการแต่งกายแบบขี่ม้า เพราะหากจะใช้สไบเฉียง เวลาขี่ม้าลมพัดแรงจัดสไบย่อมจะปลิวหลุดจากตัวได้ง่าย เจ้าจอมมารดาแพจึงใช้สายสะพายผ้าแพรแทน นอกจากนี้ สําหรับการขี่ม้าเวลาแดดร้อนจัด จึงเพิ่มการแต่งกายด้วยการสวมหมวกแบบแหม่มชาวยุโรปอีกด้วย
服饰方面,佩王妃带动使用丝绸饰带。那时候,五世王骑马微服出巡,宫中官员也骑马随从。佩王妃就想设计一款女性骑马装,因为如果是斜披肩,马跑起来就容易掉,她就用丝绸饰带代替。此外,针对骑马时出太阳,佩王妃就戴了欧洲洋人的帽子。

ปรากฏว่า การแต่งกายขี่ม้าตามเสด็จฯ แบบนี้ เจ้าจอมมารดาแพได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกแล้วมีความสะดวกและรัดกุมดีด้วยประการทั้งปวง ดังนั้น ต่อมาสตรีในวังก็พากันแต่งกายแบบเจ้าจอมมารดาแพ จนเป็นประเพณีการแต่งกายขี่ม้าตามเสด็จฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะขี่ม้ากลางทุ่ง ถึงแม้ลมจะแรงสักเท่าใด แต่แพรแถบที่สะพายโดยเย็บติดไว้ก็จะแนบติดตัวทำให้สวยงามและเรียบร้อย 
事实上,佩王妃也是第一次尝试这样的出巡装扮,超级方便贴身。因此,宫里的女子又纷纷效仿,形成了骑马出巡的服饰习俗,尤其是在草原骑马,无论马怎么跑,丝绸饰带还是紧紧贴着身体,漂漂亮亮整整齐齐。

นอกจากนี้ รัชกาลที่ 5 ยังโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจอมมารดาแพ เป็นผู้ฝึกสอนการขี่ม้าให้กับสตรีในวังอีกด้วย
此外,五世王还下令让佩王妃教宫里女主学骑马。

รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าเจ้าจอมมารดาแพได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายและวิธีการต่าง ๆ ของสตรีให้ทันสมัย ประกอบกับในระยะนั้น รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาพระสนมอื่น ๆ เลื่อนขึ้นไปเป็นพระสนมเอกเพิ่มขึ้นหลายราย จึงมีประกาศในราชสำนักยกย่องเจ้าจอมมารดาแพมีฐานันดรเป็นพระสนมเอกเหนือพระสนมเอกคนอื่น ๆ ทั้งปวง โดยการพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาประดับเพชร อันเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศที่สูงกว่าพระสนมคนอื่น
五世王肯定了佩王妃推动当代女性的服饰及穿戴方法变革的功绩,加上当时大封后宫,因此五世王昭告王室,把她的位份晋到最高,御赐了成箱的镶宝石的黄金,以示高于其他妃嫔的无上荣耀。

ต่อมา รัชกาลที่ 5 “มีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ราชประเพณีแต่ก่อนมา เจ้าจอมมารดาฝ่ายในที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย และเป็นที่นับถือของคนในพระบรมมหาราชวังโดยมาก เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกย่องขึ้นให้เรียกว่า เจ้าคุณ บัดนี้ทรงพระราชดำริว่า เจ้าจอมมารดาแพ ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณมาถึง 37 ปี เป็นเจ้าจอมมารดาผู้ใหญ่ และเป็นบุตรีท่านอัครมหาเสนาบดี มีตระกูลสูงเนื่องในราชนิกูล สมควรจะมียศบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า แต่นี้ไปให้เรียกเจ้าจอมมารดาแพว่า เจ้าคุณจอมมารดา”
之后,五世王圣谕:王室传统,若王妃是(天下人的)大家长,也是国王信任的人,在宫中德高望重,曾赐号“昭坤”。佩王妃蒙皇恩已有37年,是天下人的母亲,作为大使的女儿,出身名门,自当冠“昭坤”头衔,自今日起,佩王妃就是昭坤佩王妃。ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เจ้าคุณจอมมารดาแพขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระประยูรวงศ์”
六世王时期圣谕晋昭坤佩王妃为昭坤帕芭永翁(Chao Khun Phra Prayurawongse)


听说佩王妃还是拉玛五世王的初恋哦~“时尚女王”的魅力谁顶得住!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。