我们平时开车或者坐车时是否有注意过方向盘的位置呢?其实,车辆可以分为右舵车与左舵车,像咱们中国,就是使用左舵的,而泰国恰恰相反。那么,泰国为什么选择右舵车辆,行车靠左呢,接下来的文章将为大家揭秘!

ทุกคนทราบกันดี ว่าในโลกนี้มีประเทศที่ขับรถทั้งทางซ้ายและประเทศที่ขับรถทางขวา แต่เคยรู้ที่มาของมันหรือไม่ ว่าทำไมถึงไม่ขับไปทางเดียวกัน แล้วทำไมไทย ขับรถเลนซ้าย เราพาไปเปิดประวัติศาสตร์เผยที่มาของการจราจรซ้ายมือและขวามือ
众所周知,这个世界上有行车靠左的国家也有行车靠右的国家,但是大家了解起源吗?为什么不统一行车的方向?泰国又为什么是靠左车道行驶?我们就来揭秘历史,带大家去认识道路通行方向的起源。

 

ประวัติการจราจรซ้ายมือและขวามือ
道路通行方向历史

มีบันทึกเอาไว้มากมาย เกี่ยวกับการเริ่มต้นจราจรซ้ายและขวา ซึ่งหากอ้างอิงตามพื้นฐานทั่วไป พบว่าในอดีต ผู้คนมักนิยมเดินทางชิดซ้ายของถนน เพราะว่าหลายคนส่วนมากถนัดขวา และมีการพบหลักฐานยืนยันหลายแหล่ง ที่จะระบุและยืนยันได้ว่า ความนิยมการใช้ถนนช่องทางซ้ายมีมากกว่าทางขวา
有许多关于道路通行方向起源的记载,如果根据一般说法,则是在旧时,由于大部分人更习惯使用右手,所以人们更喜欢走在马路的左侧,同时,也有许多证据表明,人们更喜欢走在马路的左侧。


ก่อนการปฏิวัติในฝรั่งเศส ปีค.ศ 1789 กลุ่มคนชั้นสูง จะถือสิทธิ์เดินทางชิดซ้ายของถนน และแบ่งชนชั้น ด้วยการบังคับให้ชาวชนบทเดินทางขวา ภายหลังเกิดการกบฏแหกคุก Bastille ทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายตามมา คนชั้นสูงพากันหวาดกลัวและไม่อยากทำตัวให้แปลกแยก จึงพากันเดินชิดขวาตามน้ำไปกับชาวชนบท
在1789年法国大革命之前,行走在马路左侧是贵族们的特权,并以此来划分阶级,农民们被强制行走在马路右侧。后来,发生了攻占巴士底狱事件,社会动荡随之而来,贵族感到恐惧,不想让自己成为异类,便跟随着农民们一起走在马路右侧。

จนเข้าสู่ยุคของสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เริ่มมีการเปลี่ยนอำนาจการปกครอง และมีเมืองขึ้น ทำให้มีการใช้วัฒนธรรมร่วม และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย แต่ไม่ว่าที่ไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ที่อังกฤษยังเหนียวแน่นในการขับรถชิดซ้ายเหมือนเดิม
到了一战和二战时期,统治权开始发生改变,殖民地产生,导致出现文化共享现象,并随着时代的发展而变化。但无论是哪儿发生了变化,英国还是一如既往地靠道路左侧行驶。


(图源INS:naphat_nine)

อาณาเขตที่ควบคุมโดยฝรั่งเศส จะชิดขวา อาณาเขตที่ครอบครองโดยอังกฤษยังคงชิดซ้าย จนในเวลาต่อมาแต่ละประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับประเทศใกล้เคียง ขึ้นอยู่กับสถานที่และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ทำให้หลายพื้นที่มีการชิดขวาจะกลายเป็นระบบแบบใหม่และบางพื้นที่ก็ยังชิดซ้ายตามระบบเก่า
在法国管辖的领土上,车辆是靠道路右侧行驶,而在英国管辖的领土上,车辆仍然还是靠道路左侧行驶。之后的时间里,各个国家的道路通行方向都调整为与邻近国家的一致,这取决于不同的国家和文化,使得许多地方拥有了新的体系,即行车靠右,但有些地方依旧遵循旧体系,行车靠左。

 

อิทธิพลของรถนำเข้า
进口车的影响

จนเริ่มเข้าสู่ยุคปัจจุบัน การออกแบบรถก็เป็นอีกหนึ่งอิทธิพลสำคัญที่ทำให้แต่ละประเทศต้องเลือกใช้กฎจราจรว่าจะเป็นแบบซ้ายหรือขวา เพื่อรองรับรถที่ถูกผลิตและนำเข้ามาในประเทศนั้น ซึ่งรถจากประเทศอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิก มีผลต่อการเลือกเลนจราจรของแต่ละประเทศเลยทีเดียว
进入现代,汽车的设计也成为一大重要影响,让每个国家必须确定好道路行驶规则,以确保车辆被允许生产并能进口到某个国家售卖,而产自美国的车则以“先驱”闻名,对各个国家的道路通行方向选择都有影响。

 

ทำไมไทย ขับรถเลนซ้าย?
为什么泰国靠道路左侧行驶?

ไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาจากสหราชอาณาจักร ในสมัยที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้านการค้าขาย โดยอังกฤษใช้ประเทศไทยเป็นทางลัดในการติดต่อค้าขายกับประเทศอินเดีย ในช่วงปีค.ศ. 1826 เป็นต้นมา ทำให้ทุกวันนี้เราจึงขับพวงมาลัยขวาและขับรถชิดเลนซ้ายตามแบบอังกฤษนั่นเอง
在通过贸易来维持外交关系的时期里,泰国是受到英国影响的又一国家之一。1826年以来,英国都将泰国当成与印度进行贸易往来的捷径,所以现在,泰国车辆都是右舵,行驶则是像英国那样靠左行驶。

ซึ่งประเทศไทยคือประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศที่ขับรถคนละด้าน คือมีพรมแดนติดกับ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย มีแค่มาเลเซียที่ขับรถด้านเดียวกับไทย ที่เหลือติดกับประเทศที่ขับรถคนละด้านกับไทยทั้งหมด ซึ่งแต่ละประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะมีจุดเปลี่ยนเส้นทางจราจร ที่เมื่อเข้าสู่ประเทศนั้น ก็จะต้องขับรถในเลนตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดทันที
泰国与周边接壤国家的行车方向是相反的,接壤国家有缅甸、老挝、柬埔寨、马来西亚,其中,除了马来西亚是与泰国一个行车方向以外,剩下的接壤国家都与泰国相反。泰国的每个邻国都有交通路线转换点,当驾驶车辆进入该国家时,就必须立刻根据该国的交通法律,在正确的一侧行车。

ทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของการตอบคำถามที่ว่า ทำไมไทย ขับรถเลนซ้าย นั่นเพราะเราได้รับอิทธิพลรถพวงมาลัยขวาจากประเทศอังกฤษมานั่นเอง
这就是“为什么泰国靠道路左侧行驶”的来源啦!因为泰国受到了英国右舵车辆的影响。

ทั้งนี้ ก็ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อะไรมายืนยันได้ว่า ขับรถเลนไหนจะปลอดภัยกว่ากัน และปัจจุบันการเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ให้ไปใช้เลนอีกด้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะคิดทำได้ยากขึ้นแล้วในสมัยนี้ แม้จะมีเทคโนโลยีอะไรต่าง ๆ เข้ามามากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้นี่แหละ ที่สร้างรากฐานใหม่ และปลูกฝัง หยั่งรากลึกทางวัฒนธรรมผ่านรูปแบบงานวิศวกรรม การจราจร รวมถึงกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้ว คงจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะให้ไทยไปเลือกขับรถพวงมาลัยซ้ายเหมือนประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ณ เวลานี้
以上内容并没有证据显示哪个行车方向更加安全,而如果现在想要改变车辆行驶方向的话,那就更加困难了。尽管有各种各样的科学技术,但通过这些新型科技去建立新的基础,并通过工程、交通体系,包括完美的法律来培育和构建文化,恐怕对现如今的泰国而言,像邻国一样选择左舵车辆是一件麻烦事。


以上就是泰国行车靠左的原因啦!大家开车时,无论是左舵还是右舵,都要注意行车安全!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自chobrod,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。