由于全球疫情的蔓延扩散,到泰国旅游已经成为一种奢望,虽然实地出游不可能,但我们为大家带来了新的旅游方式——云端旅游,今天就让我们以虚拟的方式一起游览一下泰国10个知名的国家博物馆吧!


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เราต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ หลายคนหากิจกรรมต่าง ๆ ทำแก้เบื่อ ทั้งเข้าครัวทำกับข้าว ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ หรือดูซีรีส์ รวมถึงท่องโลกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ ซึ่งหลังจากที่เรานำอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงมาให้ชมกันเพลิน ๆ ไปแล้ว คราวนี้ถึงคิวของพิพิธภัณฑ์บ้าง โดยจะพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ ในรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง" (Virtual Museum) ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเที่ยวออนไลน์อยู่บ้านแบบชิล ๆ และได้ชมภาพบรรยากาศภายนอกและภายในของพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ แบบใกล้ชิด โดยเริ่มกันที่...
随着 COVID-19 的扩散,我们不得不呆在家里以防止病毒传播。很多人找各种活动来解闷,比如去厨房做饭、种树、看书或看连续剧,以及通过各种社交网络周游世界,在我们带来虚拟历史公园游览后,这次轮到博物馆了。我们会以“虚拟博物馆”的形式带你参观各个国家博物馆,这是另一种在家就能够亲临博物馆内外景观的云端旅游的方式。那我们一起开始吧!




1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
1. 曼谷国家博物馆




พิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 แต่เดิมเป็น "พระราชวังบวรสถานมงคล" หรือวังหน้า ภายในประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักอันนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน, พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์, อาคารมหาสุรสิงหนาท, โรงราชรถ, พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย, พระที่นั่งพุทไธสวรรย์, พระตำหนักแดง และเก๋งนุกิจราชบริหาร เป็นต้น
作为泰国第一座公共博物馆,它始建于1859年,原名为“Phraratchawang Bowon Sathanmongkhon”或前宫,其内部由一个金銮殿和一座被认为是美轮美奂的泰国建筑的宫殿组成,如Siwamokkhaphiman Hall、Issaret Rachanuson Residence。 Mahasurasinghanat Building、皇家战车车库、Issaravinitchai Royal Hall、Phutthaisawan Royal Hall、Phra Tamnak Daeng和 Nukit Ratchaborihan Chinese Shrine等等。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครได้ที่ เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟曼谷国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง
地点 : 曼谷帕那空区大皇宫街区Na Phra That路,位于法政大学之间和国家大剧院中间,皇家田广场对面。

脸书:National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
2. 皇家御船国家博物馆




ในอดีตเคยเป็นอู่เรือเก่า ก่อนจะได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยจัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธีต่าง ๆ
在 1974 年改建为国家博物馆之前,它只是一个古老的造船厂。现在这里展示 4 艘皇家御船,即 Suphannahong 皇家御船、Narai Song Suban Rama King IX 皇家御船、 Ananta Nakarat 皇家御船和 Anekchatphuchong 皇家御船以及带有高翘船头的 4 艘船,即Ekachai Hern How、Krut Hern het、Krabi Prab Meung Maan和Asura Vayupak。除此之外还有各种展览可提供有关皇家御船游行基本要素的知识等信息。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟皇家御船国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
位置 : 曼谷Bangkok Noi 区Arun Ammarin路Bangkok Noi河旁80/1号

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี


3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
3. 那莱王国家博物馆




พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีลักษณะเด่น สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองลพบุรีตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองลพบุรีที่มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว) และเข้ามาสู่สมัยประวัติศาสตร์ คือศิลปะทวารวดี ศิลปะลพบุรี ศิลปะอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ จนถึงวิถี ผู้คน ตัวตน คนลพบุรี สามารถศึกษาข้อมูลในอดีตโดยผ่านการลำดับเรื่องของโบราณวัตถุที่จัดแสดง ซึ่งสะท้อนพัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ เทคโนโลยีการดำรงชีวิต การติดต่อเชื่อมโยงทางด้านการค้าและวัฒนธรรมกับดินแดนอื่น ๆ รวมทั้งความงามทางศิลปะของประติมากรรม สถาปัตยกรรม ที่ส่งผ่านตามยุคสมัยได้อย่างลงตัว
这座拥有独特的文物和手工艺品展览的国家博物馆通过举办展览能够不断地讲述华富里从过去到现在的历史故事,囊括了从史前时代(约3500年前)起就一直有人居住的华富里市的历史发展,以及进入了历史时期的堕罗钵底文明、华富里文明、阿瑜陀耶文明、却克里文明,以及生活方式、人和身份。华富里人可以通过陈列的文物序列来研究过去的信息,这些信息反映了语言、宗教、信仰、生活科技等多种形式的发展与其他地区的贸易和文化的联系以及穿越时代的雕塑和建筑的艺术之美。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟那莱王国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
位置 : 华富里府华富里直辖县Tha Hin区Sorasug路

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ : King Narai National Museum


4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
4. 素攀武里国家博物馆




แหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนนับตั้งแต่หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเมืองสุพรรณบุรีในอดีต หลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เหตุการณ์ยุทธหัตถีกลุ่มชนต่าง ๆ ที่อาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต วรรณกรรมสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เพลงพื้นบ้านหรือเพลงลูกทุ่ง จนถึงสุพรรณบุรีในวันนี้
作为素攀武里府考古学、历史学、人类学、当地艺术和文化的学习中心,这里提供了各种关于素攀武里过去重要的历史证据,显现出有关人们生活方式的各种故事,这些证据展现出史前时代,堕罗钵底时代、华富里时代、阿瑜陀耶时代、却克里时代以来素攀武里的发展、居住在素攀武里各族群之间的象战、素攀武里府历代重要人物的历史、素攀武里府重要文学作品、民歌或乡村歌曲直到今天的素攀武里。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟素攀武里国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
地点 : 素攀武里府Mueang 区Sanam Chai县素攀武里-猜纳路艺术厅政府中心

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี Suphanburi National Museum


5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
5. 甘烹碧国家博物馆




กรมศิลปากร จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อเก็บรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ภายในมีอาคารจัดแสดงรวมทั้งหมด 4 หลัง อาคารแต่ละหลังมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน
艺术厅设立甘烹碧国家博物馆作为历史和考古遗址的博物馆,以收集、保护和展示从甘烹碧府考古作业中获得的文物,保护和传播考古学的学术知识以及甘烹碧府的历史和地方艺术,展览馆共有4座,每座展馆都有一条相互连接的走道。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟甘烹碧国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
位置 : 甘烹碧府直辖县Nai Mueang镇 Pin Damri路

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : Kamphaeng Phet National Museum


6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
6. 清迈国家博物馆




พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากบริเวณภาคเหนือตอนบน อันประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และลำปาง และสาเหตุที่พิจารณาจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ตั้ง เนื่องจากมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย เคยเป็นที่ตั้งของราชธานีหรือเมืองหลวง ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาหรือไทยฝ่ายเหนือมาก่อน อีกทั้งยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือสืบต่อมาจนทุกวันนี้ โดยภายในมีการจัดแสดงทั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และตัวอย่างศิลปกรรมสมัยต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาวิชาการครอบคลุมหลายสาขาประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของชาวล้านนา ด้วยเทคนิคและสื่อการจัดแสดงหลากหลาย
(清迈)国家博物馆陈列了从8个泰北北部地区收集到的文物,这8 个府即清迈、清莱、夜丰颂、帕府、帕尧、难府、南奔和南邦,之所以选择清迈(设立博物馆)的原因是它在泰国历史上具有重要性,它曾经是王都或首都的所在地,是兰纳王国或之前的泰北的中心,直到今天它还保持着北部地区繁荣中心的地位。在博物馆里面通过各种技术和媒体的使用,展示了泰国发现的不同时期的古董、文物和艺术品的展品。其学术内容涵盖地理学、地质学、史前考古、历史学、民族学和兰纳艺术等多个领域。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟清迈国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 451 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปางตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
位置 : 清迈府直辖区Chang Phueak县清迈高速公路 - 南邦路2村451号

脸书:Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่


7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
7. 班清国家博物馆




ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ประกอบด้วย อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์รวมส่วนบริการต่าง ๆ, อาคารกัลยาณิวัฒนา อาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก มีส่วนจัดแสดงย่อยจำนวน 9 ส่วน, อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน, หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ศรีใน ห่างออกไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร โดยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงหลุมขุดค้นภายในวัดโพธิ์ศรีในเพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ
班清国家博物馆内部由诗纳卡琳王太妃大楼、多项服务中心、Galyani Vadhana大楼和主展馆组成。展览馆共有9个分馆,其中普番族展馆展示了有关普番人生活、文化和历史相关的故事,而普番人是当时定居在现今班清考古遗址的民族。在班清国家博物馆以东约 500 米处是Phosrinai 寺的挖掘坑,艺术厅翻新了Phosrinai寺内的挖掘坑,将其作为全国首家露天博物馆展出。

แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของไทย ก่อตั้งหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515 โดยการเสด็จประพาสดังกล่าวได้กระตุ้นการปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ รวมถึงให้ความสำคัญและความตระหนักถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่กำลังประสบปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กรมศิลปากร ได้ดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งแห่งแรกของประเทศไทย
作为泰国重要考古遗址,它是在普密蓬·阿杜德国王陛下和诗丽吉·吉滴耶功国王母后陛下于1972年3月20日参观了考古发掘后建立的。此次老国王和王太后的参观激发了人们的保护意识,包括重视和认识到当时正面临古物走私问题的班清考古遗址。后来在1975年,艺术厅开设了班清国家博物馆,这是泰国第一家地方博物馆。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟班清国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
位置 : 乌隆府Nong Han县Ban Chiang镇 Sutthipong路 13 号村

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum


8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
8. 素林国家博物馆




พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เกิดขึ้นมาจากประชาชนและข้าราชการ ได้นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มาบริจาคและจัดแสดงไว้ที่ศาลากลางจังหวัด หลังจากนั้นย้ายไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาเมื่อได้รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากประชาชนและจากการดำเนินการทางโบราณคดี ทำให้สถานที่จัดแสดงชั่วคราวคับแคบ ไม่เหมาะสม ในปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากร มีนโยบายที่จะปรับปรุงและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จึงเป็นพิพิธภัณฑสถานอันดับต้น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายดังกล่าว โดยออกแบบขึ้นใหม่รูปทรงทันสมัย ประยุกต์มาจากปราสาท ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในศิลปะขอมโบราณ มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารเชื่อมต่อถึงกัน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบริการการศึกษาและสำนักงาน ส่วนที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร ส่วนที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์
该国家博物馆是由公民和公务员建立起来的,他们捐赠的古董和文物最初在市政厅展出,之后搬到素林府教育厅保存和展览。 后来收到来自人们和通过考古活动获得的文物越来越多,导致临时展览空间局促而不合适。1992年,艺术厅出台政策,完善建立全国城市博物馆。因此,素林国家博物馆是该政策下建立的顶级博物馆,它利用了古代高棉城堡艺术并进行现代化设计,是一组相互连接的建筑群,分为 4 个部分:第 1 部分是入口大厅和走廊,第 2 部分用于教育和办公服务,第 3 部分是永久性展览建筑,第 4 部分是博物馆档案馆。



ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟素林国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 214 หมู่ 13 ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
位置 : 素林府 Surin直辖县 Chaniang镇 素林 - Chongjom 路13村214号

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร


9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
9. 宋卡国家博物馆




สงขลา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่โบราณ มีเมืองเก่าหลายเมือง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เป็นศูนย์กลางการค้า เป็นเมืองชุมทางภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีความเจริญเติบโตด้านธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว ที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ของโบราณสถานอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง
宋卡府,作为与马来西亚接壤的南部边境府,自古就是南方重要的港口城市和海滨城市。这里有许多老城、古遗址、古董、文物、语言、习俗和传统,这是祖先留给后人学习的文化遗产。宋卡同时也是贸易中心,它是一个南部的交汇点城市,是一个交通枢纽,贸易和旅游一直以来发展良好,同时这座城市的古迹仍然完好地保留着。



โดยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา มีการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การจัดแสดงเน้นหลักฐานทางโบราณคดี จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปัตตานี รวมถึงศิลปวัตถุ งานสถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่
在宋卡国家博物馆内,设立有有关于宋卡府和泰难南部地区的史发展、文化、生活方式和生活方式的展品,展品侧重于来自宋卡府以及附近的省份的各个考古遗址出土的文物,如北大年,包括艺术作品、建筑、精美艺术品和当地人民捐赠的文化遗产等等。

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ได้ที่เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟宋卡国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 13 ถนนวิเชียรชม ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
位置 : 宋卡府宋卡直辖县Bo Yang镇Wichian Chom路13号

脸书:Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา


10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
10. 呵叻国家博物馆




แหล่งเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการที่หน่วยศิลปากรที่ 8 กรมศิลปากร สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโบราณสถานในเขตภาคใต้ตอนบนในปี พ.ศ. 2507 ดำเนินการขุดแต่งบูรณะเจดีย์ยักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2509- 2510 ได้โบราณวัตถุเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีสถานที่เก็บรักษา นอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุที่ได้จากกการสำรวจขุดค้นในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต รวม 7 จังหวัด รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่าง ๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ไว้ในที่แห่งเดียวกัน จึงจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517
呵叻博物馆作为一个学习中心,始于考古办公室艺术厅艺术八组和呵叻第 11 国家博物馆(现为呵叻第14 号艺术办公室),1964 年负责维护泰北南部地区的古遗址,对呵叻府直辖县的巨型佛塔进行了挖掘和修复,1966 - 1967 年间得到了许多文物但没有存储空间。此外,还有来自呵叻、春蓬、素叻他尼、拉廊、攀牙、甲米和普吉7个府的文物。政府认识到在同一个地方收藏文物和手工艺品作为国家文化遗产的重要性。因此,于 1970 年开始建造呵叻国家博物馆,并于 1974 年竣工。



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ มีนิทรรศการจัดแสดงห้องก่อนประวัติศาสตร์, ห้องศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู, ห้องศาสนาพุทธ, ห้องประณีตศิลป์, ห้องพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รตนะชเถร ศิริรันต์), ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และอาคารโถงจัดแสดงศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์
这个国家博物馆有史前展厅、婆罗门-印度教展厅、佛教展厅、艺术展厅、Phra Rattanathatchamunithammarat 展厅(Muang Ratanaten Siriran)、呵叻地方智慧展厅和单马令时期婆罗门展览馆。

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ได้ที่ เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th
查看虚拟呵叻国家博物馆请访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
位置 : 呵叻府直辖县Nai Mueang镇Ratchadamnoen路

脸书:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช : Nakhon Si Thammarat National Museum


และนี่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริงเพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมาแนะนำเพื่อให้ได้ชมกันเพลิน ๆ จริง ๆ แล้วยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริงอีกมากมาย ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวสำคัญในอดีตให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.virtualmuseum.finearts.go.th
这里只是我们挑选的一些供你欣赏的虚拟国家博物馆,其实,除此之外还有许多虚拟的国家博物馆,它们收集了很多有关过去的重要的故事供你学习,更多信息可访问:www.virtualmuseum.finearts.go.th

(感谢来自virtualmuseum.finearts.go.th和 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม泰国文化部艺术厅的信息支持。)


疫情期间旅游受阻,但阻挡不了我们接触世界,换个方式出去旅行,小编也相信通过这次虚拟泰国国家博物馆之旅给大家带来了不一样的体验,希望全球疫情早早结束,到时候大家收好行囊放心地来一次泰国之旅吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自Kapook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。