达信(1734年4月17日—1782年4月7日),泰国吞武里王朝国王,又称吞武里大帝、郑信、郑昭、披耶达。原籍中国广东(今汕头市澄海区)。在位15年,收复北部的清迈和南部马来半岛一带的领土,统一了在当时四分五裂的泰国,恢复了阿瑜陀耶时代的疆域,并在1774年至1775年间再次击退了缅军的入侵。因从缅甸统治下复国有功,被誉为泰国历史上第4位大帝,18世纪泰国的华裔民族英雄。

ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” 
每年的12月28日,是泰国历史上的重要日子,被称为“郑信大帝日”。
หรือวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี
或吞武里的第一位也是唯一一位君主——郑信大帝加冕纪念日。
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมาหลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหายใน พ.ศ.2310 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเจ้าเมืองตากในขณะนั้นได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปตั้งมั่นที่จังหวัดจันทบุรี จากนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลยกทัพกลับมาตีข้าศึกกู้เอกราชเอาบ้านเมืองกลับคืนมาเป็นของชาวไทยอีกครั้ง 
郑信大帝是恢复国家独立的国王。继1767 年阿瑜陀耶王朝沦陷后,郑信攻打敌人到尖竹汶府集结军队而后又举兵追击,直至恢复了泰国的独立。
หลังจากนั้นพระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรี ตั้งราชธานีใหม่นามว่า "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" และทรงปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 พระชนมายุ 34 พรรษา 
之后,他将首都从大城府迁至吞武里,建立了一个新首都,称为 “Krung Thon Buri Sri Mahasamut”,于 1767 年 12 月 28 日加冕为吞武里国王,时年 34 岁。
พระราชกรณียกิจหลักในรัชสมัยของพระองค์คือการปราบปรามก๊กต่าง ๆ ที่แตกแยกเป็นหลายฝ่ายเพื่อรวบรวมให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากทำสงครามกับพม่า พระองค์ทรงครองราชย์ได้เพียง 15 ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 โดยเหตุแห่งการสวรรคตก็มีข้อสันนิษฐานแตกต่างกันไป
他在位的主要任务是镇压分裂的几个派系,统一王国,并恢复与缅甸战争后遭受的损失。他在位仅 15 年,于 1782 年 4 月 6 日去世,关于他的死因,有不同的推论。
แม้กระนั้นประชาชนชาวไทยต่างก็ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้เป็น “มหาราช” องค์หนึ่งของไทย หลายภาคส่วนในหลายพื้นที่ของประเทศได้ร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้นไว้ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไป ครั้งนี้ขอรวบรวม “5 จุดไหว้พระเจ้าตากฯ” ทั่วไทยมาให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกัน
尽管如此,泰国人民却尊称他为泰国的“大帝”之一。 全国多地都出钱出力,为他建造了皇家纪念碑,每个地方都有不同的故事。 在此,我们汇总了泰国的“5个参拜郑信的地方”,以便人们纪念他的功绩。
“ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จ.จันทบุรี
尖竹汶 King Taksin the Great Memorial  Shrine


จังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่รวบรวมไพร่พลและกองทัพของพระเจ้าตาก ก่อนที่พระองค์จะบุกกลับมากู้แผ่นดินคืนจากข้าศึก ที่นี่จึงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีสถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงท่านอยู่มากมาย สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือ “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในตัวเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ก่อนที่ชาวจันทบุรีจะร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลใหม่ขึ้นใกล้กับศาลเดิมใน พ.ศ.2534 
尖竹汶府是郑信带领反攻敌人夺回土地前聚集军队的地方,这里与他有着密切的关系,所以这个府有很多纪念他的地点。重要的地方之一是尖竹汶城区的 King Taksin the Great  Shrine,建于 1920 年,后尖竹汶人于 1991 年筹款在旧殿附近建造了一个新殿。
ศาลแห่งนี้มีรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน พื้นเป็นหินแกรนิต หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลมประดับลวดลายทองงามไม่เหมือนที่ไหน ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินในลักษณะประทับนั่งทรงเมือง หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ มีผู้คนมากราบสักการะมิได้ขาด
大殿呈九边形,用大理石建成,地板是花岗岩,屋顶呈尖顶状,饰以独一无二的金光灿烂的花纹。 里面供奉着一尊黑色黄铜铸造的郑信大帝坐在王位上的雕像,源源不断的人前来瞻仰。
“วัดลุ่มมหาชัยชุมพล” จ.ระยอง 
罗勇府 Wat Lum Mahachai Chumpon


ในอำเภอเมืองระยองเป็นที่ตั้งของวัดลุ่มมหาชัยชุมพล หรือเรียกสั้นๆ ว่าวัดลุ่ม มีประวัติเล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารและพลเรือนอพยพมาผูกช้างผูกม้าพักแรมที่โคนต้นสะตือใหญ่บริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนจะบุกไปเมืองจันทบุรีต่อไป 
Wat Lum Mahachai Chumpon位于罗勇府治县,简称Wat Lum,有历史记载,在进军尖竹汶之前,郑信带领士兵经过,将大象和马栓在这座寺庙附近的白千层树上,就在这扎营。 
ต้นสะตือที่ว่านี้ยังคงปรากฏอยู่ในบริเวณวัด ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นเป็นอย่างมาก บริเวณข้างต้นสะตือเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปทรงแบบจัตุรมุข ด้านในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเท่าองค์จริง มีผู้คนมากราบสักการะจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน
上面说到的白千层是一种枝繁叶茂的多年生植物,现在还在寺庙附近。白千层旁边就是四面体状的郑信大帝大殿,里面供奉着真人大小的郑信大帝雕像。许多人前来祭拜,尤其是在中国春节期间。
“วัดโยธานิมิตร” จ.ตราด
达叻府 Wat Yotha Nimit (Wat Bot) 


เล่ากันว่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มาตั้งทัพที่เมืองตราดเพื่อรวบรวมไพร่พลและตั้งค่ายพักแรมบริเวณที่ตั้งวัดนี้ และให้กำลังพลขนมูลดินมาเพื่อสร้างวัด และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการสร้างวัดจนสำเร็จ ให้ชื่อว่าวัดโยธานิมิตร 
相传第二次阿瑜陀耶失守后,郑信在达叻府集兵,在此寺址扎营,带领士兵运土建庙。后来,在拉玛三世王统治时期,寺庙竣工,被命名为Wat Yotha Nimit。
ปัจจุบันภายในวัดโยธานิมิตรมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าศึกลักษณะเดียวกับที่วงเวียนใหญ่ และมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สร้างขึ้นในศาลากลางน้ำ ลักษณะคล้ายเรือ ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินขนาดเท่าคนจริงในท่าประทับนั่ง มีพระแสงดาบวางพาดพระเพลา
现在,在 Wat Yotha Nimit 内有一座郑信骑战马的纪念碑,类似于 Wongwian Yai 的纪念碑。 水中央建有郑信大帝的神殿,像船一样。里面供奉有一尊真人大小的坐式郑信大帝雕像,身上挂着剑。
“ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน” จ.ตาก
达叻府 King Taksin the Great Memorial Shrine


ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตาก เมืองที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ระยะหนึ่ง ศาลแห่งนี้จึงมีความสำคัญกับจังหวัดตากเป็นอย่างมาก ตัวศาลเป็นศาลาแบบจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพระอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ด้านหน้าศาลแขวนโคมจีนสีแดง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระราชอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ด้านหลังศาลจะมีรูปปั้นช้างศึกม้าศึกอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งได้มาจากผู้ที่นำมาถวายหลังจากขอพรจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ตามประสงค์
King Taksin the Great Memorial Shrine位于达叻府治县——他曾经统治过一段时间的城市,因此这座纪念殿对达叻府非常重要。大殿是一个方形的亭子,殿前挂着红色的中国灯笼,里面供奉着的郑信大帝的雕像比真人大一点,坐在王座上,身上挂着一把剑。殿后围有战象雕像,是祈福如愿的人来还愿时赠送的。
“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” จ.นครศรีธรรมราช
那空是贪玛叻府(洛坤府)Wat Phra Mahathat Woramahawihan


ปิดท้ายกันที่วัดพระมหาธาตุ หรือวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าตากสินมิได้สวรรคตจากการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ หากแต่พระองค์ทรงลี้ภัยมายังแดนใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราช และทรงใช้ชีวิตบั้นปลายบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่นี่ โดยได้ประทับและภาวนาศีลอยู่ที่ถ้ำเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
最后是洛坤府Wat Phra Mahathat 或 Wat Phra Borommathat。很多人认为,事实上,郑信国王并没有被他人用檀香木击打致死,而是他逃到了南方的那空是贪玛叻府蓬基里县,并在此受戒为僧,在Khao Khun Phanom洞修行。
ที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช มี “เส้นทางพระเจ้าตาก” อยู่ที่วิหารทับเกษตร เป็นเส้นทางที่เชื่อว่าพระองค์เคยมาเดินปฏิบัติธรรมที่นี่ และภายในวัดยังมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเครื่องแบบกษัตริย์ประทับนั่ง และมีรูปจำลองพระภิกษุสงฆ์มีนามว่า “สมเด็จสมณเจ้าสิน พรหมปัญโญ วิสุทธิเทพ ภิกขุ” ซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าตากสินที่เสด็จมาบวชอยู่ที่เมืองนครฯ แห่งนี้นั่นเอง
在Wat Phra Mahathat Woramahawihan的 Thap Kaset Temple有一条“郑信之路”,据说郑信曾经在这里行走修行。寺内还有一尊身着皇家制服坐着的郑信雕像,还有一尊仿制的僧侣雕像,名为“Somdej Sanom Chaosin Phrompanyo Wisutthep Phikku”,认为郑信就是在此修行。

นอกจากทั้ง 5 จุดทั่วไทยที่ได้กล่าวมาแล้ว ในกรุงเทพฯ ก็ยังมีจุดสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ด้วย อย่างที่ “วงเวียนใหญ่” ซึ่งใจกลางวงเวียนมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่, “พระราชวังเดิม” ที่แต่เดิมเคยเป็นพระราชวังแห่งกรุงธนบุรี สถานที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิน, “วัดอินทารามวรวิหาร” เป็นวัดสำคัญในฝั่งธนบุรีภายในวัดมีพระเจดีย์คู่หนึ่ง เรียกว่าพระเจดีย์กู้ชาติ อยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากและพระอัครมเหสีไว้ และที่ “วัดหงส์รัตนาราม” เชื่อกันว่าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วได้มีการเคลื่อนย้ายพระบรมศพผ่านมาทางนี้และโลหิตของพระองค์ได้ตกลงพื้นในบริเวณนี้ด้วย
除了上面提到的泰国五个纪念殿外,在曼谷,还有郑信大帝的礼拜场所,比如曾经的吞武里王宫——“Wong Wien Yai”,郑信大帝的纪念碑就位于的中心。 郑信的寝殿“Wat Intharam Worawihan”是吞武里一侧的一座重要寺庙。寺庙内有一对佛塔,叫救国塔。据说在原诵经殿前,藏有郑信和他的妻子的骨灰。据说郑信去世后,遗体运送经过“Wat Hong Rattanaram”,血就洒在了这附近。

郑信在泰民族心中的形象,可谓“不朽”,怎么“不朽”?看他们建了那么多纪念殿就知道了!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mgronline,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。