生活中难免会碰到各种不顺心,我们每个人都有emo的权利,要敢于直面负面情绪,寻找合适的解压方式,收拾好心情,明天继续努力。要相信时间是治愈一切的良药,我们都会越来越好的!

โรคซึมเศร้าใกล้ตัวพวกเราทุกคนกว่าที่คิด ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวโยงกับการอัตวินิบาตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนอาจเรียกว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งซึ่งกำลังรุกเร้าสังคมโลกก็คงได้ ด้วยเหตุที่ว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือไม่ทราบวิธีรับมือกับโรคซึมเศร้าอย่างเหมาะสม ส่งผลให้อาการของโรคทวีความรุนแรง UndubZapp จึงขอพาเพื่อนๆ มาทดลองทำแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม คัดกรองอาการของโรคซึมเศร้าเบื้องต้นกันค่ะ

我们与抑郁症的距离比我们想象中的更近,它也一直与自杀有关,因此抑郁症被称是一种正在入侵全世界的疾病。因为很多抑郁症患者并不知道自己患有抑郁症,所以没有及时的治疗或者并不知道如何正确的去处理抑郁症,从而导致症状加剧。让我们一起试着做一个抑郁症评估,用 9 个问题来初步筛查抑郁症的症状。

โรคซึมเศร้าคืออะไร?

什么是抑郁症?

โรคซึมเศร้า คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนที่ส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรม อารมณ์ รวมถึงสุขภาพกาย

抑郁症是一种由精神异常引起的疾病,影响着人的思想、行为、情绪,包括身体健康等。

สาเหตุของโรคซึมเศร้าเกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด ได้แก่ เซโรโทนิน (serotonin) นอร์เอพิเนฟรีน (norepinephrine) และ โดปามีน (dopamine) นอกจากนี้ พันธุกรรมและการใช้ยาบางประเภทก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องเข้ารับการบำบัดอย่างถูกวิธีจากจิตแพทย์ เพราะอาจต้องใช้ยาในการรักษาร่วมด้วย

抑郁症是由三种神经递质失衡引起的,即血清素、去甲肾上腺素和多巴胺。除此之外,遗传和使用某些药物也是导致抑郁症的因素。患者需要得到精神科医生的恰当治疗,因为它可能需要药物结合治疗。

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?

如何判断是否患有抑郁症呢?

การสังเกตตนเองและคนรอบข้างว่าเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่ สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้จากแบบประเมิน 9 คำถาม

可以从以下9个问题的评估中,初步筛选观察自己和周围的人是否患有抑郁症

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คําถาม

抑郁评估的9个问题

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน

在过去 2 周里(包括今天),您出现这些症状的频率有多高

1.เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร

1.无聊 对任何事都打不起兴趣

2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้

2.不安、沮丧、气馁

3.หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป

3.难以入睡或无法深度睡眠或睡眠过多

4.เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง

4.容易疲劳或者没有力气

5.เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป

5.食欲不振或暴饮暴食

6.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือครอบครัวผิดหวัง

6.否定自己 觉得自己很失败或者家人很失望

7.สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

7.在做例如看电视、听广播或做需要集中注意力的工作这类事时,注意力不集中

8.พูดช้า ทำอะไรช้าลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น

8.别人能明显感觉到的说话慢、做事效率不高 或者变得焦躁不安,无法像以前那样保持镇定

9.คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี

9.想伤害自己或者认为死了也好

ถ้าคุณได้คะแนนรวมน้อยกว่า 7 คะแนน แปลว่า คุณไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า หรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก

如果你的总分低于 ​​7,说明你没有抑郁症的症状或抑郁症的症状很少很少。

ถ้าคุณได้คะแนนรวมระหว่าง 7 – 12 คะแนน แปลว่า คุณมีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย

如果你的总分在 7 到 12 之间,说明你有轻微的抑郁症。

ถ้าคุณได้คะแนนรวมระหว่าง 13- 18 คะแนน แปลว่า คุณมีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง

如果你的总分在 13 到 18 之间,则你有中度的抑郁症。

ถ้าคุณได้คะแนนรวมมากกว่า 19 คะแนน แปลว่า คุณมีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง

 如果你的总分大于 19,则你有很严重的抑郁症。

ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียงแค่การคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่แบบวินิจฉัยโรค หากผลประเมินของเพื่อนๆ อยู่ในระดับรุนแรง ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เพราะสาเหตุอาจมาจากพื้นฐานความคิดของเราก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ควรหาโอกาสเข้าไปพูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาดูสักครั้ง แม้ว่าผลจะออกมาว่าเราไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า แค่เครียดสะสม แต่บางครั้งการได้ระบายความอัดอั้นตันใจกับใครสักคนก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เหมือนกัน

上述评估仅仅只是初步筛选,并非诊断。如果朋友们评估的分数很高也不要太紧张,因为这测试只是基于我们的想法,若想要得到准确的结果,您应该找机会看看精神科医生或和心理学家交谈。即使结果显示没有患抑郁症,只是累积了一些压力,但有时能够向某人表达您的沮丧情绪也会让心情舒缓很多哦。

 

评估结果仅供参考哦,如果身体不适,还是要及时找医生咨询的,我们都要天天开心啦!

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自undubzapp,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。