说到泰国王室,大家肯定会首先想到他们的奢华,感觉永远都是金灿灿的,但很多人不知道的是,身为王公贵族,还有鲜为人知的不容易。有一段时间,他们的作息可以说是非常黑白颠倒。那他们为什么要采取这么不同于常人的作息时间呢?今天我们就来为大家解读。

ราชการไทยเริ่มทำงานแบบเต็มเวลาในระบบแบบ “ออฟฟิศ” ตามตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่เมื่อบุคลากรจากต่างแดนเข้ามาประสบตารางเวลาทำงานของเจ้านายไทยในราชวงศ์จักรีแล้วก็ยังแปลกใจกับการทำงานที่เจ้านายหลายพระองค์ทรงใช้ชีวิต (ทั้งทรงงานและการส่วนพระองค์) ในเวลากลางคืน
泰国的公职人员是从拉 玛五世时期开始按照西方的工作时间开始进行工作的,但是很多来自其他地域的公职人员来到泰国之后面对泰国却克里王朝很多王公贵族夜间的作息时间(包括工作时间和私人时间)就感到很奇怪。

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นช่วงที่เริ่มนำระบบทำงานแบบเต็มเวลาในออฟฟิศมาใช้ในระบบราชการเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2418 และถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบในทุกกระทรวงในพ.ศ. 2435 (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2545)
在却克里王 朝拉玛五世时期的,是开始实施工作时制的时期,在1875年首次实行,在1892年开始完全实行。(泰国现代教育与省行政区划的创办设计者丹龙·拉差努帕,2002)

วีระยุทธ ปีสาลี ผู้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชีวิตยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ พ.ศ.2427-2488” ตั้งข้อสังเกตว่า การปฏิรูประบบการทำงานในสยามเป็นผลมาจากความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในยุคอาณานิคม แต่สำหรับการทำงานแบบเต็มเวลาในโลกตะวันตกนั้นมาจากแนวคิดในระบบทุนนิยมที่ต้องทำงานเพื่อสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าสูงในโรงงานเอกชน
论文《1884年-1945年曼谷的夜生活》的作者Weerayut Peesalee注意到,暹罗社会的工作时制革新的原因是要顺应殖民时期的历史特点,而西方世界来 自资本主义的的全日制工作体系,目的是为了在私人工厂中获得最大的产出和利益。

สำหรับการทำงานของเจ้านายไทยนั้น นายแพทย์มัลคอล์ม สมิธ (Malcolm Smith) แพทย์ประจำพระองค์ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 แสดงความคิดเห็นเมื่อพบเห็นการทำงานในช่วงเวลากลางคืนเสมือนกับว่าทำกลางคืนให้กลายเป็นกลางวัน กลางวันกลายเป็นกลางคืนว่า เป็นเรื่องแปลกไปจากที่คุ้นเคย
关于泰国王公贵族的工作时间,六世王时期太后的私人医生Malcolm Smith表示,他们在晚上工作,就像是白天一样的工作,这和大家都熟悉的时间 很不同。

ข้อมูลที่อ้างอิงมัลคอล์ม สมิธ เผยในเอกสาร “ราชสำนักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ” เล่าว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นเจ้านายพระองค์สำคัญที่ทรงตื่นบรรทมเวลาประมาณ 6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม บางคราวเลยไปถึง 4 ทุ่มก็มี หลังจากนั้นจึงสรงน้ำ เปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วจึงเริ่มปฏิบัติภารกิจประจำวันไปจนถึงรุ่งเช้าจนเข้าบรรทมประมาณ 7 โมงเช้า
Malcolm Smith提供的资料在《Smith医生眼中的暹罗宫廷》一文中提到,六世王Saovabha Phongsri太后作为宫廷中重要的人物,下午6点到晚上8点睡觉,有时 会睡到10点,之后沐浴更衣,开始忙碌一天的公务,早上7点才会睡下。

สำหรับผู้ที่เข้าเฝ้าจะมาในเวลากลางคืน แน่นอนว่านายแพทย์มัลคอล์ม สมิธ ก็เช่นกัน นายแพทย์ฝรั่งเล่าว่ามักได้เข้าเฝ้าเกือบเที่ยงคืน ส่วนเจ้านายหลายพระองค์ต่างผลัดกันเสด็จมาเข้าเฝ้าในแต่ละคืนด้วย
要来觐见的人也只能是夜间过来,Malcolm Smith也是一样,这位西方医生说几乎是要在午夜的时候觐见,其他几位王公贵族也是在每晚很晚的时候分别来 觐见。

ผู้เขียนหนังสือยังอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่เล่าประสบการณ์ของหมอสมิธว่า เจ้านายองค์อื่นก็โปรดใช้ชีวิตทำงานในช่วงราตรีเช่นกัน อาทิ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สมเด็จฯ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
书作者还引用 到了Smith医生个人的经历,其他的王公贵族也是在夜间工作,比如Savang Vadhana公主、Devawongse Varopakarn王子、Svasti Sobhon王子和拉玛五世王。

รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เวลาทรงพระอักษร ทรงพระบิลเลียด ทรงไพ่บริดจ์ และซ้อมละครหรือโขนร่วมกับข้าราชการสำนักชายของพระองค์ ซึ่งเหตุผลการใช้ชีวิตยามค่ำคืนมีว่า (จมื่น อมรดรุณารักษ์, 2517)
拉玛六世 也是在夜间学习写作、打台球、玩桥牌、和宫廷内的侍从排练戏剧或孔剧,之所以在夜间进行的原因是(Chamuen Amaratunarak, 1974)

“…เวลาดังกล่าวนี้ถ้าจะสืบดูจากประวัติศาสตร์โดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่าภัยของประเทศที่จะมีขึ้นเพื่อโค่นล้มรัฐบาลนั้น จะถือเอาเวลาตอนดึกนี้ทำการปฏิวัติ เพราะฉะนั้นพระองค์ผู้มีหน้าที่รักษาความสุขของประชาชนก็จะต้องเป็นยามคอยระแวดระวังภัยให้ชาติบ้านเมืองได้รับความสงบสุขอยู่ตลอดเวลา”
“…如果 从历史上来看,颠覆政权的革命大都是在夜间发生,因此,国王有保卫人民幸福安康的职责,需要在最危险的时刻守护国家的安全稳定。”

จากข้อมูลข้างต้นอาจพอทำให้เห็นว่าการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของเจ้านายหลายพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเหตุผลทางการเมืองมากกว่าความพึงพอพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ (วีระยุทธ ปีสาลี, 2557)
从上述的资料可以看出,包括拉玛六世在内的很多王公贵族在夜间工作生活是沿袭下来的习俗,是和国家政治紧密联系起来的,而不是他们个人的喜好。(Weerayut Peesalee,2014)

 

是不是也有很多小伙伴也和曾经泰国的王公贵族们保持着一样的作息时间呢?

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。