แฟน是个英译词,是的,大家应该都知道是fan译过来的,但fan可没有对象的意思哦!那对象这个意思是怎么衍生出来的?又是什么时候衍生出来的呢?一起去康康

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่า แฟน ไว้ว่า “(ปาก) น. ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย, ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่, คู่รัก. สามีหรือภรรยา.” โดยคำว่า แฟน มาจากภาษาอังกฤษว่า FAN นั่นเอง ซึ่งย่อมาจากคำว่า FANATIC หมายถึง ความคลั่งไคล้ ชื่นชอบ ชนิดที่เรียกว่า “บ้า” สิ่งหนึ่งอย่างมาก
2011年皇家学术院词典将“แฟน”一词定义为“(口语)崇拜的人,例如音乐迷,电影迷,拳击迷,相爱的人,情侣,丈夫或妻子。”“แฟน”来自英文的“fan”,略自“fanatic”,意为狂热、喜欢,到了疯狂那种境界。

ก่อนเรียกคนรักว่า แฟน คนไทยยุคก่อนหน้านี้เรียกคนรักว่า “ชิ้น” แล้วคนไทยเริ่มใช้คำว่า แฟน เรียกคนรักของตนเองตั้งแต่เมื่อใด?
在用“แฟน”在称呼爱人 之前,人们把爱人称呼为“ ชิ้น”,那么人们是什么时候开始称“  แฟน”的呢?
เอนก นาวิกมูล อธิบายไว้ในหนังสือ “หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 1” (959 พับลิชชิ่ง, 2549) ว่า คนไทยเริ่มนิยมใช้คำว่า แฟน เมื่อราว พ.ศ. 2490 เศษ ๆ (หรืออาจใช้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วชั่วเวลาหนึ่ง) ปรากฏหลักฐานในหนังสือ “ชมรมเพลงชุดพิเศษ พยงค์ มุกดา” จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2494 มีบทเพลง “แฟนตลอดกาล” ผลงานประพันธ์ของพยงค์ มุกดา กล่าวถึงคำว่า แฟน เอาไว้ โดยอธิบายว่า ขณะนี้คนไทยกำลังใช้คำว่า แฟน กันฟุ่มเฟือย และเล่าที่มาของคำว่าแฟน ดังเนื้อเพลงว่า
Anek Nawikmun在《暹罗笔记,第 1 卷》(959 出版社,2006 年)提到泰国人是在 20世纪50年代左右开始广泛使用“แฟน”这个词(也可能之前已经使用了一段时间)。 1951年出版的《Payong Mukda特别音乐俱乐部》里面有Payong Mukda创作的一首歌——《Fan Forever》,其中提到了“แฟน”这个词,说泰国人现在广泛使用这个词,关于“แฟน”由来编成歌谣也广为人知,内容如下:
“สมัยนี้มีคำฟุ่มเฟือย ใช้กันเรื่อยเปื่อยคือคำว่าแฟน
这个年代词汇多多,“แฟน”常常被使用
ไปไหนได้ยินหนาแน่น ถึงจะไม่รู้ว่าแฟนนั่นน่ะแปลว่าอะไร
哪儿都能听到,不知是何意
บางคนนั้นแปลแฟนว่าพัด รู้ไม่ถนัดพูดตามเขาไป
有人说是扇,(自己)不知就随他
ผู้รู้เขาแปลให้ใหม่ เขาว่าไม่ใช่อื่นไกล แฟนว่าผู้บ้าคลั่ง
有人讲新义,不外为“疯批”
ย่อมาจากแฟนาติค ศัพท์สะแลงพลิกแพลงของฝรั่ง
略自“แฟนาติค”(狂热者),属西方俚语
ความหมายที่ใช้จริงจัง เกิดจากเมืองหนังพวกที่คลั่งดารา
真正用的含义,出自明星的疯狂影迷
จนเดี๋ยวนี้มีคำว่าแฟนแพร่หลาย ใช้เป็นคำไทยมากมายทั่วหน้า
自此广为流传,广泛使用
เด็กเล็กกระทั่งยายตา มักอวดกันทั่วหน้าว่าฉันมีแฟน…”
老老小小,见人就说:我有แฟน

  

 


นอกจากบทเพลง “แฟนตลอดกาล” จะสะท้อนความนิยมของการเรียกคนรักว่า แฟน ในยุคนั้นแล้ว ยังปรากฏคำว่า แฟน บนปกโฆษณาขายนิยายของสำนักพิมพ์เพลินจิตต์ สี่แยกหลานหลวง ช่วง พ.ศ. 2490 ที่ลงข้อความว่า “สมุดคู่มือสำหรับ ‘แฟน’ หนังสือทุกเรื่องที่มีชื่ออยู่ในรายการนี้ ท่านที่สมัครเป็นแฟนของเพลินจิตต์ จะซื้อได้ต่ำกว่าราคาปกติ 20 เปอรเซนต์.” แฟนในที่นี้จึงหมายถึง แฟนของสำนักพิมพ์ นั่นเอง
除歌谣《Fan Forever》体现那个年代称恋人为แฟน的潮流,1947年兰銮十字路口的Ploenchit 出版社的小说封面广告上也出现了แฟน,内容是:粉丝福利书目,Ploenchit粉丝可以八折购买这个列表中列出的所有书籍,这里的粉丝就是出版的粉丝~
บทเพลง “แฟนตลอดกาล” ไม่ได้บอกเล่าแค่ที่มาคำว่า แฟน อย่างเดียวเท่านั้น ยังบรรยายถึงความนิยมเรียก แฟน ในสังคมไทยหลายเรื่องราว เช่น ในแวดวงบันเทิง ศิลปินมีชื่อก็อยากมีแฟนมาดูตนเองทำการแสดงอย่างหนาแน่น นักแสดงลิเกก็มีแฟนรุ่นใหญ่มาชม เมื่อร้องกลอนถูกใจก็ “เล่นเอาบรรดาแฟนน้ำหมากปลิวว่อนไป”
《Fan Forever》不仅仅讲述了แฟน这个词的由来,还描述了泰国社会许多关于这个词的故事,例如在娱乐圈中,当红艺人会希望有很多粉丝看到自己表演。民间戏曲表演家也会有很多粉丝来看表演,兴起时还会和粉丝一起演。
ส่วนบรรดาหนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่มีคนรักเคียงคู่ ก็มักอวดกันว่า “ฉันนี่ก็มีแฟน“ คนไม่มีแฟนเดินไปไหนมาไหนก็ตีหน้าแหยเพราะแฟนไม่มี ต้องเร่งหาแฟนมาควงแขนเคียงข้างเพื่อให้เป็นสง่า บางคนริจะไปเป็นแฟนเมียเขาจน “ผัวเข้ามาเจอโมโห พบไม้ที่ดุ้นโต หัวโนก็ด้วยแฟน“ เพลงท่านก็มีกล่าวไว้
而身边谈了恋爱的青年男女,经常炫:我也有粉丝。没有粉丝(对象)的人走到哪都没面子,得赶紧找个对象在身边挽着他的胳膊才能有面子。有些人着急找粉丝变成别人的แฟน,丈夫找来,看见不好的画面,一时大受打击就是因为แฟน(慢慢的,对象也就叫แฟน了)。
ในแวดวงการเมืองก็อยากมีแฟนกับเขาเช่นกัน เมื่อถึงเวลาลงสมัครรับเลือกตั้ง “เขาเที่ยวหาแฟนไหว้วอนวาจา ไหว้ดะผู้ดีขี้ข้า ขอเวทนาเลือกหาเป็นผู้แทน” แต่เมื่อเข้าไปนั่งในสภาฯ ก็ “แอ๊คทำวางท่าเหมือนกิ้งก่านั่งแป้น” บทเพลงอธิบายว่า เพราะ “ท่าน ๆ” ได้แฟนใหม่ เป็นแฟนจีนแฟนไทย “มุดเข้าหลังบ้านไว้วานได้ผล” แต่พอคนอย่าง “เรา ๆ” อยากเข้าพบ “แหมกิจท่านมากล้น สินบนเราไม่มี” …ช่างดูไม่ต่างจากยุคนี้สมัยนี้เท่าใดนัก
在政界也得有支持者,什么时候竞选,要去拉票,伏低做小自让人家选自己当代表。但坐在众议院时,又表现得像坐在键盘上的变色龙。歌谣里面说道:因为有了新的支持者,中方支持者,泰方支持者 ,他自己的事情就办成了。但是当像“我们”这样的人有事儿求人家,没有贿赂就行不通。这跟现在也没什么不一样。
ตอนจบของบทเพลงก็เตือนพี่น้องชาวไทยว่า “เรื่องแฟนอะไรเหล่านี้ ลุ่มหลงซักพักชั่วปี แต่ชาติไทยนี้ซิควรเป็นแฟน จงลุ่มรักภักดีร่วมกัน รักชาติคงมั่นป้องกันแว่นแคว้น ชาติของเราควรหวงแหน รักชาติกันให้แน่นแฟ้น เป็นแฟนตลอดกาล” …ชาติไทยคงโด่งดังน่าดู เพราะมี “แฟน” เป็นล้าน ๆ คน
歌谣的结尾提醒泰国人民 “作为粉丝,会迷失。但是泰民族应该坚定不移忠诚爱国,团结友爱,保卫国家。 泰民族会耀眼出众,毕竟我们有百万上亿粉丝。

总结来说,แฟน意为狂热爱好者,刚用在追“星”上的,这个星可以是娱乐圈明星,也可以是文坛大佬;可以是商业精英,也可以是政界元老;可以一切被人狂热追求的东西。其实算起来,对象也可以理解为是自己的狂热爱好者,毕竟不爱又怎么会在一起呢,是吧?

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。