熟悉泰国人的朋友一定知道,泰国人的日常生活充斥着很多看起来非常可爱的“泰式迷信”,这些小迷信都和他们的文化息息相关,今天我们就来为大家介绍在泰国社会广为熟知的一条和日子相关的泰式迷信,看看它到底是什么来头!

ความเชื่อในสังคมไทยนั้นมีหลากหลายความเชื่อ ความเชื่อที่เกี่ยวกับวัน ต้องห้าม (ทำกิจกรรม) นั้น เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอาจจะมิได้เคร่งครัดเช่นในอดีตและยังคงเหลือเค้าให้ได้เห็นในสังคม อาทิ ความเชื่อที่ว่า “วันพุธห้ามตัด วันพฤหัสห้ามถอน” ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของวันต้องห้ามที่เรามักได้ยินเสมอๆ
泰国社会的信仰多种多样,一些禁忌也是从古代延续至今天的信仰,在现在社会中仍然在发挥作用,虽然可能不再像过去那样严格,但是仍然能够窥见一二,比如关于“周三不剪,周 四不拔”的禁忌,就是我们经常能够听到的禁忌。

ความเชื่อที่ว่า “วันพุธห้ามตัด” นั้น สืบเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่า วันพุธเป็นวันแห่งความเจริญงอกงาม การเติบโต และวิวัฒนาการ วันพุธจึงถูกห้ามมิให้ ตัดผม และตัดไม้ หรือตัดสิ่งต่างๆ ในวันพุธ และยังเชื่อว่าการตัดผมวันพุธนั้นจะทำให้ผู้ตัดปัญญาทราม ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้านตัดผมนิยมหยุดให้บริการในวันพุธ
“周三不剪”的信仰,是因为古时 候的人认为周三是繁荣发展、蓬勃向上和积极进取的一天,所以周三不能够剪头发、剪枝等等,大家还认为周三剪头发会剪掉自己的智力,这也可能是导致很多理发店在周三这一天会停业休息的缘故。

นอกจากนี้ ในสมัยก่อนนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีช่องว่างมาก สืบเนื่องมาจากระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ ทำให้การสิ่งใด หรือธรรมเนียมใดที่ในวังหลวงประพฤติปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปจะไม่ทำตีเสมอ เมื่อพระเจ้าแผ่นจะทรงตัดผมหรือตัดเล็บ จะรับสั่งให้ช่างที่มีความรู้ความสามารถเข้าในวัง โดยพระองค์จะไม่ได้เสด็จออกไปเอง โดยวันที่พระองค์ทรงเลือก คือ วันพุธ ดังนั้น ในวันดังกล่าว ช่างตัดผมหรือช่างทำเล็บจะเตรียมตัวเพื่อเข้าไปถวายการรับใช้ในวัง ดังนั้น เมื่อในวังหลวงมีธรรมเนียมให้มีการตัดผมในวันพุธ ประชาชนทั่วไปจึงเห็นว่าหากตนตัดผมวันพุธ ก็จะเป็นการที่ตนทำตัวเสมอเจ้าเป็นสิ่งไม่ควร จึงไม่นิยมตัดผมในวันพุธกัน และถือเป็นธรรมเนียมว่าไม่ควรตัดผมในวันพุธด้วย
除此之外,在以前,由于君主专制的政治体制,王室和普通民众的阶级地位悬殊,国王好比天神,在宫中有任何行为习惯,民间一般都会避开,当国王要剪头发或剪 指甲的时候,会让能工巧匠进宫服务,他是不会亲自到宫外的 ,国王挑选的日子就是周三,所以,在这一天,剪头发或剪指甲的技师就会进到宫中。所以,宫中习惯在周三剪头发,平民就认为自己在周三剪头发是大不敬,所以就不会在周三剪头发,也就形成了周三不剪头发的习惯。

ส่วนความเชื่อที่ว่า “วันพฤหัสห้ามถอน” นั้น ก็เกิดจากความเชื่อที่ว่า วันพฤหัสนั้นเป็นวันครู เป็นวันที่นิยมเรียนวิชา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ดังนั้นไม่ควรถอนหรือโค่นทำลายสิ่งใดๆ ก็ตาม และในวันพฤหัสนี้ทางโบราณยังห้ามเรื่องการแต่งงานอีกด้วย เพราะวันนี้คือ “วันครู” ดังนั้นไม่ควรกระทำการดังกล่าวในวันนี้เพราะถือว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์
关于“周四不拔”的信仰,来自周四是教师节,是学识知识、让人进步发展的日子的信仰,所以不应该拔或者破坏任何东西。古代周四这一天还不能结婚,教师节这天 不能做这些事,如果做了就是对老师的不尊重。

นอกจากนี้ หากมองในทางโหราศาสตร์แล้วยังพบว่า มีความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ให้คุณทางความเจริญ ความรุ่งเรือง เพิ่มพูนทางทรัพย์สิน เงินทอง ความมั่นคง จึงไม่ควรถอนอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะการถอนรากถอนโคน จึงเชื่อกันว่าไม่ควรถอนหญ้า ถอนผม ถอนต้นไม้ ถอนเสาเรือน หรือถอดถอนสิ่งสำคัญต่างๆ หรือถอนรื้อสิ่งใดทั้งสิ้น
此外,在占星学的角度来看,这一天是让人发展向上、繁荣进步、增加财源的一天,所以不应该做拔这个动作,所以大家认为这一天不应该拔草、拔头发、拔树、拔柱子或者 是拔任何重要的东西,甚至是任何东西。

ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นและอาจหมดไปตามยุคสมัยได้ หากแต่สิ่งที่แฝงมากับความเชื่อเหล่านี้ มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ความต้องการให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยนำความเชื่อต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเสริม นอกจากการใช้จารีตประเพณีท้องถิ่น และที่สำคัญคือไม่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม หากเรามิได้ครองตนในศีลธรรมอันดี และใช้ชีวิตด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว ต่อให้ทำตามความเชื่อ ก็ไม่อาจเป็นหลักประกันว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้ดังปรารถนา
这些信仰会随着时代的变迁产生并消亡,但更重要的是在这些信仰中蕴藏的内涵是让人更加团结、和谐地生活在一起,除了地方风俗习惯之外,还可以用这些信仰起到辅助作用,无论我们按不按照当地的信仰行事,如果我们不能有着良好的品行,和别人矛盾不断,就算是按照这些信仰行事,也不能保证我们过上期待的生活。

 

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自oer.learn.in.th,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正