相信大家在各种影视剧里见过不少这样的场面,一位大师嘴里念念有词,女主讨厌的人立马就感到一阵不适,到底念什么才能有这么强的效果呢?那当然要数各种开了光的咒语,泰国人的“咒语”文化由来已久,在阿瑜陀耶时期就已经很流行了,接下来就让我们这种奇特的泰式迷信。

นอกจากความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ฤกษ์ยาม เครื่องรางของขลัง และโชคลางแล้ว “เวทมนตร์คาถา” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในแขนงแห่ง “ไสยศาสตร์” โดยเวทมนตร์คาถาเป็นถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นสำหรับบริกรรมเสกเป่าตามวิธีที่กำหนด อาจใช้เพื่อป้องกันตัว ใช้ทำร้ายผู้อื่น ใช้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ใช้รักษาโรคภัย ใช้ป้องกันภูติผี หรือใช้ทำเสน่ห์ ฯลฯ
除了鬼神、良辰吉时、护身物和命数等信仰之外,咒语也是另一种“迷信”的形式,咒语是在特定的仪式下创造并说出的一些话语,可能是为了护身、伤害别人、展示神力或者用神力来治病救人 、驱赶鬼魂或者让异性迷恋自己。

ในราชสำนักอยุธยา เวทมนตร์คาถาเป็นสิ่งสำคัญในพิธีกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝน ดังในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา เกิดภาวะฝนแล้ง ชาวบ้านทำนาไม่ได้ผล เชื่อกันว่าเทวดาเบื้องบนเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนแล้ง สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงทรงแก้ไขด้วยการรับสั่งให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ 2 องค์ ประกอบพิธีกรรมแก้ไข ดังปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่า ความว่า
在阿瑜陀耶的王室中,咒语 在仪式中非常重要,尤其是和雨水相关的仪式,例如在玛哈·探玛拉差一世时期,发生了旱灾,农民没有雨水种地,他们认为天上的神仙制造了旱灾,玛哈·探玛拉差一世于是就请了两位高僧做法事,就像古人口述的证词说的那样:

“บัดนี้เกิดภัยคือฝนแล้ง ราษฎรพากันอดอยาก ท่านอาจารย์ทั้ง 2 จะคิดประการใด จึงจะให้ฝนตกได้ พระอาจารย์ทั้ง 2 ก็อาสาว่า ถึงวันนั้นคืนนั้นจะทำให้ฝนตกให้ได้ แล้วพระอาจารย์ทั้ง 2 ก็ไม่กลับไปยังพระอาราม อาศัยอยู่ในพระราชวังตั้งบริกรรมทางอาโปกสิณ และเจริญพระพุทธมนต์ขอฝนด้วยอำนาจสมาธิและพระพุทธมนต์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง 2 นั้น พอถึงกำหนดวันสัญญา ก็เกิดมหาเมฆตั้งขึ้นทั้ง 8 ทิศ ฝนตกลงมาเป็นอันมาก”
“现在发生了旱灾,民众忍饥挨饿,两位高僧如何能让雨水降下。两位高僧于是说到时候雨就会下下来,二位高僧没有回到寺庙中,居住在了王宫中,静心念诵水遍、求雨咒和神的咒语,到了约定的时间,就在八方形成了乌云,天降大雨。”

เวทมนตร์คาถายังถูกนำมาใช้แก้หรือรักษาโรคร้ายต่าง ๆ เช่น เมื่อถูกผีเข้า หรือถูกคุณไสย ก็จำเป็นต้องแก้ไขด้วยเวทมนตร์ ด้วยการใช้หวายหวด โดยหวายนั้นต้องเสกเวทมนตร์คาถากำกับจึงจะได้ผล ดังที่ ลา ลูแบร์ บันทึกไว้ ความว่า
咒语还被用来治疗各 种恶疾,比如被鬼附身或者被下蛊,就需要用咒语来解除,需要用藤条抽打,使用的藤条必须经过念咒语才有效,比如拉卢贝尔的记载:

“ชาวสยามเป็นโรคคลั่งเพ้อบางอย่างเรียกผีเข้า อาการโรคที่เป็นนั้น บางทีก็พิลึกมาก เชื่อกันว่าเป็นด้วยถูกเวทมนตร์คุณไสย…เป็นอำนาจปีศาจแผลงฤทธิ์คือผีเข้า จำต้องแก้ทางขับผี จึงรักษาคนไข้ด้วยใช้หวดด้วยหวายอาคมลงคุณพระ หรือไปหาคนดีมีวิชา…”
“暹罗人民发生 了失智的行为叫做鬼附身,这种病的症状有时非常奇怪,大家相信这是中了巫术…是被鬼附了身,需要祛除附身的鬼,需要找僧侣或者有此技能的人用藤条抽打…”

เมื่อเวทมนตร์คาถาถูกนำมาใช้ในด้านดี เพื่อช่วยเหลือ แก้ไข หรืออำนวยสิ่งต่าง ๆ ให้เจริญขึ้นได้ฉันใด เวทมนตร์คาถาย่อมต้องถูกนำมาใช้ในด้านร้ายฉันนั้น หรือที่มักจะเรียกกันว่า “มนตร์ดำ” หรือ “คาถาดำ” นั่นเอง ซึ่งปรากฏให้เห็นว่ามีการนำเวทมนตร์คาถามาใช้ในด้านร้าย พบเห็นตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปไปจนถึงในราชสำนัก
当咒语被用在好的方面,比如帮助、解决问题或者提供一些正面的东西的时候就非常好,但咒语肯定也会被用在一些坏的方面,被称为“黑咒语”,从普通民众到王公贵族都 有使用咒语在一些不好的方面。

ดังในสมัยของสมเด็จพระยอดฟ้า ปรากฏมีการใช้เวทมนตร์คาถาโดย “หมอผี” “…พระสนมได้สมรู้ร่วมคิดกับหมอผี ใช้เวทมนตร์สะกดพระเจ้าแผ่นดินและลอบปลงพระชนม์ ทุกวันพระสนมจะนำหมอผีไปยังห้องพระบรรทมและขออยู่ลำพังกับพระเจ้าแผ่นดิน…และเมื่อหมอผีได้ใช้เวทมนตร์คาถาสะกดพระเจ้าแผ่นดินได้แล้ว พระสนมก็นำยาพิษมาถวาย…”
Somdet Phra Yotfa国王时期记载了巫师使用的咒语:“…王妃和巫师联合起来,用咒语迷惑国王企图弑君,王妃每天都会将巫师带到国王的寝殿与他单独相处…当巫师使用咒语迷惑国王之后,王妃就给国王拿来了毒药…”

ด้านนอกวังนั้นเล่า มนตร์ดำก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากพระไอยการลักษณะเบ็ดเสร็จ ก็มีการใช้เวทมนตร์คาถาอย่างแพร่หลาย จึงต้องมีกฎหมายควบคุม และกำหนดบทลงโทษผู้นำมนตร์ดำมาใช้ทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินของคนในสมัยนั้นด้วยวิธีที่รุนแรง ดังเช่น
在宫外,咒语也被拿来使用,可以从各个法律条文的规定中看到,咒语被广泛的使用,所以需要用法律来约束,对于使用黑咒语来伤害他人生命或财物的人施以严厉 的刑罚,例如:

มาตรา 163 “ผู้ใดใส่ง้วนยาให้ท่านกิน ท่านเหงาเงื่องจะตายแล แก้รอดก็ดี อนึ่งผู้รู้กระทำให้ท่านปวดหัวมัวตาลำบากด้วยประการใด ๆ ก็ดี ท่านจับได้ ให้เอาตัวมันผู้นั้นมาง้วนยามาให้ท่านกินแลผู้กระทำท่านั้น ขึ้นขาหย่างประจารแล้วปลงลงทวนด้วยลวดหนัง 60 ที แล้วให้ไหมปลูกตัวเปนสินไหม พิไนย กึ่งแล้วส่งตัวจำไว้ ณ คุก โดยยถากำม ถ้าทำท่านตายให้ฆ่ามันเสีย”
第163条 “若遭人下药,食用后行动迟缓有生命危险,若能医治好便罢。若头疼眼花或有任何不适,可以将投毒之人抓获,放在三脚架上示众,鞭笞 60下,并罚款,最后送进监狱,若使人丧命也需要偿命。”

มารตรา 165 “ผู้ใดให้ยาแก่ลูกท่านกินเปนบ้า ให้มันรักษาลูกท่าน ถ้ามันรักษาหายให้ทวนมันนั้น 30 ที ถ้ามันรักษามิหาย ให้ไหมปลูกตัวแล้วทวน 60 ที เอาขึ้นขาหย่างประจารแล้วจำไว ณ คุก”
第165条 “任何人下毒使孩子失智,投毒之人负责治疗。若治好了则鞭笞30下,若治不好鞭笞60下,上三脚架示众,送进监狱。”

มาตรา 168 “หญิงก็ดีชายก็ดีเปนชู้เมียกัน หญิงจะใคร่ให้ชายนั้นรัก ให้แม่มดพ่อหมอกระทำมนตร์ดนมกรูด ส้มป่อย สรรพการ เสน่ห์ ดั่งนั้น ท่านว่า หญิงทำแต่จะให้ชายรัก ชายทำแต่จะให้หญิงรัก หวังจะให้เปนประโยชน์ จำเริญแก่ตัวสืบไป แม้น ชาย หญิง ก็ดี เคราะห์ร้ายหากไข้เจ็บตาย จะใส่โทษแม่มดพ่อหมอนั้น”
第168条 “无论男女,想让异性爱上对方,让巫师用箭叶橙或者藤金合欢等下蛊迷惑对方,女性这么做是为了让男性爱上自己,男性这么做让女性爱上自己,希望对自己 有利,行为自私,不论男女都可能因此生病丧生,需要对巫师施以刑罚。”

ดังนั้น มนตร์ดำเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำเสน่ห์ และการทำให้ผู้ที่เป็นศัตรูของตนล้มป่วยเจ็บไข หรือถึงขั้นมีอันเป็นไปเสียชีวิต ในเรื่องการนำเวทมนตร์คาถามาใช้เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารนั้น กระทำไปเพื่อเป็นการข่มขวัญข้าศึกศัตรู หรือเพื่อแสดงบุญบารมีของกษัตริย์ เช่น
因此,大 部分的黑咒语都是和迷惑他人或让与自己敌对的人生病甚至让其丧命相关。用咒语来彰显神力、恐吓敌人或显示国王恩泽的,例如:

ในคำให้การชาวกรุงเก่า กล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ อยุธยาตีเมืองเชียงใหม่ พระยาสีหราชเดโชแม่ทัพฝ่ายอยุธยาใช้เวทมนตร์คาถาล่องหนหายตัวได้ ความว่า “พระยาสีหราชเดโชเห็นลาว [แต่ก่อนเรียกคนในภาคเหนือว่าลาว] นิ่งอยู่ไม่ออกมาสู้รบดังนั้น จึงถือดาบขึ้นหลังม้ากลั้นใจหายตัวควบไปควบมาให้ลาวแลเห็นแต่ดาบ กับได้ยินแต่เสียงมิได้เห็นตัว พวกลาวเห็นดังนั้นก็สะดุ้งตกใจกลัวพากันแตกหนีไปเป็นขบวน”
在古人的口述证词中讲述到了纳莱王时期的一个事件,阿瑜陀耶去攻打清迈,阿瑜陀耶的将领Phraya Siharat Decho可以用咒语让自己隐身:“Phraya Siharat Decho看到了老挝人(以前将北部人称为老挝人)按兵不动,于是拿着刀骑马让老挝人只看到了刀,听到声音但看不到人,老挝人见此便惊慌失措四散而逃。”

ขณะที่สมเด็จพระนารายณ์เองก็ทรงศึกษาศาสตร์เหล่านี้เช่นกัน ในสำนักของพระอาจารย์พรหม ดังในคำให้การชาวกรุงเก่า ความว่า “เป็นผู้ชำนาญในทางเวทมนตร์ มีอานุภาพเหาะเหินเดินอากาศได้ เพราะฉะนั้นพระนารายณ์จึงมีบุญญาภินิหารและอิทธิฤทธิ์มาก วันหนึ่งเสด็จทรงเรือพระที่นั่งเอกชัยในเวลาน้ำขึ้น รับสั่งว่าให้น้ำลดแล้วทรงเอาพระแสงฟันลง น้ำก็ลดลงตามพระราชประสงค์ ครั้นน้ำลดลงแล้ว จึงรับสั่งให้น้ำขึ้นแล้วทรงพระแสงฟันลงอีก น้ำก็ขึ้นตามพระราชประสงค์ พระนารายณ์มีพระราชประสงค์อย่างไรก็เป็นไปตามทั้งสิ้น”
纳莱王在这方面也是颇有建树,是一位婆罗门大师,古人口供中描述:“熟知咒语,可以飞天,所以纳莱王极具神力,有一天他在水涨的时候乘船出行,想让 潮水退去,便发射出光芒,潮水变依照他的心意退去。潮水退去后,又发射光芒让潮水再涨起来,潮水便再次涨起,纳莱王有任何的想法都能实现。”

เหล่านี้เป็นเรื่องราวของเวทมนตร์คาถาเพียงบางส่วนที่ปรากฎในพงศาวดารหรือบันทึกสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีเรื่องผีสางเทวดา ฤกษ์ยาม เครื่องรางของขลัง และโชคลาง ฯลฯ ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น เพราะต่างก็เป็น “ศาสตร์” แห่ง “ไสย” เช่นเดียวกัน
这些只是在史料上记载的一部分阿瑜陀耶时期的咒语,除此之外还有关于鬼神、良辰吉时、护身物和命数等信仰,都是互相之间存在联系的,因为都是“神秘学”中的分支。

 

泰式“迷信”,请各位同学理智观看哦!

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。