嫁妆和聘礼是父母对子女结婚给予的最大的祝福与支持。可是,你是否听过嫁妆聘礼租聘业务?今天小编就带大家了解一下嫁妆租聘这项业务。

"สินสอด" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในพิธีการหมั้น การแต่งงาน เป็นหลักประกันแสดงถึงความมั่นคงที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทองคำ และแสดงออกถึงความมั่งคั่ง เป็นหน้าเป็นตาของญาติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

“聘礼”在订婚、结婚仪式中十分重要,是男方给予女方的安全保障,无论是银子还是金子,都是男女方财富的显著体现。

ปัจจุบันเรื่อง "สินสอด เป็นปัญหาและความกังวลของคู่บ่าวสาวในการจัดพิธีแต่งงานธุรกิจให้เช่าสินสอดจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป ด้วยบริการเช่าสินสอด ทั้งเงินสด และทองคำแท่ง

目前,聘礼是新人举办婚礼的一个困扰和关心的问题,因此聘礼租赁业务通过现金和金条等租赁服务来帮助解决所有这些问题。

ธุรกิจเช่าสินสอดให้บริการดังนี้ เงินสินสอด ทองหมั้น ความมั่นใจ บริการที่ดีเยี่ยม

聘礼租赁业务提供以下服务,聘金租聘、订婚金条租聘、放心且卓越的服务。

สัญญาเช่าสินสอด

聘礼租约
ในการเช่าสินสอด เราทำเป็นสัญญาเช่าสินสอดชัดเจน เพื่อความมั่นใจทั้งสองฝ่าย เรายึดถือสัญญาเช่าสินสอด เป็นสำคัญ

为了双方互信,在租聘聘礼时我们制定了明确的聘礼租赁协议,并以此为重要依据。

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าสินสอด

聘礼租金发票
เมื่อรับเงินค่าเช่าสินสอด จะมีใบเสร็จรับเงินมอบให้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

收到聘礼租金时将提供收据作为重要证据。

ขั้นตอนการให้บริการ

服务流程
ติดต่อสอบถามบริษัทให้คำปรึกษา เรื่องการให้บริการเช่าสินสอด

联系公司咨询关于聘礼出租服务
ทำสัญญาเช่าสินสอดเพื่อเป็นหลักฐาน

签订聘礼租约作为证据
ชำระเงินมัดจำเพื่อจองคิวงาน

支付押金以预约
ให้บริการในวันงานอย่างมืออาชีพ เราจะบริการให้ดีที่สุด

活动当天提供专业服务,我们将提供最好的服务
ชำระเงินส่วนที่เหลือ

支付其余的租金

อัตราค่าเช่าสินสอด

聘礼租金

เงินสด

现金
เงินสดทุกๆ 100,000 อัตราค่าเช่า จำนวน 5,000 บาท

每100,000泰铢租金为5000铢
ทองคำ

黄金
ทองคำแท่ง 5 บาท อัตราค่าเช่า จำนวน 5,000 บาท

76.22g金条租金为5000铢
ทองคำแท่ง 10 บาท อัตราค่าเช่า จำนวน 10,000 บาท

152.44g金条租金为10,000泰铢

(1บาท=15.244g)

 

 

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจให้เช่าสินสอดที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในโซเชียลมีเดีย และให้บริการเช่าสินสอดกับทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ สำหรับวางโชว์ในงานแต่งงาน ก็จะมีหลายความคิดเห็นที่โจมตีธุรกิจดังกล่าว ว่าส่งเสริมให้คนไม่ซื่อสัตย์และเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการหลอกลวง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า ธุรกิจนี้ได้ช่วยเหลือคู่บ่าวสาวจากการถูก “ป้าข้างบ้าน” นินทามานักต่อนักแล้ว 

当谈到在社交媒体上出现的聘礼租赁业务,并租用在婚礼上展示的聘礼和其他贵重物品时,有很多攻击此类业务的言论想法,称这项业务鼓励不诚实的人通过欺骗开始他们的婚姻,但不可否认的是,这项业务将新婚夫妇 从“隔壁阿姨”的八卦中拯救了出来。

“ธุรกิจให้เช่าสินสอด” บริการรักษาหน้า ในวันวิวาห์ของทุกคน

“聘礼租聘业务”,婚礼当天的“面子工程”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ อธิบายแง่มุมทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเช่าสินสอดว่า เหมือนกับธุรกิจให้เช่าทรัพย์อื่น ๆ เช่น การให้เช่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น และไม่ได้มีกฎหมายห้ามการทำธุรกิจดังกล่าว 

助理教授Kornsut 博士解释了嫁妆租赁业务的法律问题, 与汽车、摩托车租赁等任何其他物品的租赁业务一样,没有法律禁止此类业务。

“มันอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่อาจทำให้สัญญาเช่าระหว่างเจ้าบ่าวกับผู้ประกอบธุรกิจไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ซึ่งในทางกฎหมายเราจะเรียกกรณีแบบนี้ว่า “สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งคำนี้เป็นคำที่กฎหมายเปิดโอกาสให้นักกฎหมายใช้ดุลพินิจประกอบการตีความ ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะตีความแตกต่างกัน แต่ความเห็นของผม ผมว่าไม่ขัดนะ เพราะไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้ แล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนจากที่เขาให้เช่าสินสอด จริง ๆ ผมยังคิดว่าเขาช่วยเหลือคนมากกว่า คนที่ไม่มีเงิน แล้วครอบครัวของเจ้าสาวอยากให้มีอะไรไปแสดง ผมว่ามันก็ทำได้ เป็นเสรีภาพของคน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ แสดงความคิดเห็น 

“可能存在一个问题,即新郎与经营者之间的租赁协议可能没有法律效应,在法律上我们称之为这种情况 “以违反公共秩序或良好道德为目的的合同”,这是法律允许律师使用自由裁量权和解释权的术语,每个人的解释可能不同,但我不这么认为,因为这不是大多数人无法接受的,而且没有人为他从事租聘聘礼业务而烦恼,其实我还是觉得他帮助人的成分多一些。没钱但新娘的家人想要新郎有表示,我认为这是可以做的,这是人的自由。”助理教授Kornsut博士评论道。

อย่างไรก็ตาม การเช่าสินสอดเพื่อวางโชว์ในงานแต่งงานก็มีปัจจัยทางกฎหมายที่บ่าวสาวและครอบครัวต้องมีการตกลงและพูดคุยกันให้เข้าใจก่อน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ได้อธิบายเป็น 3 กรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

然而,租用聘礼在婚礼上展示也是夫妻双方及家庭必须同意和讨论的法律因素。 Kornsut 副教授博士讲述了以下 3 个示例案例:

เจ้าบ่าวไม่บอกใครเลย และไปเช่าสินสอดเพื่อมาวางโชว์ในงานแต่งงาน ในเมื่อพ่อแม่ของเจ้าสาวไม่ได้รับรู้ว่าเจ้าบ่าวจะไม่ยกสินสอดให้ กฎหมายจึงคุ้มครองพ่อแม่ของเจ้าสาว ซึ่งถือว่าเป็น “คนที่สุจริต” ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในสินสอดจะถูกโอนให้กับพ่อแม่ของเจ้าสาว และเจ้าบ่าวจะเอาสินสอดคืนไม่ได้ และถ้าเจ้าบ่าวไม่มีทรัพย์ไปคืนแก่ผู้ให้เช่าก็ต้องรับผิดฐานผิดสัญญากับผู้ให้เช่าด้วย

新郎没有告诉任何人,而是租了一份聘礼在婚礼上展示。新娘的父母不知道新郎不会给聘礼。因此,法律保护新娘的父母,他们被认为是“实诚之人”。因此,嫁妆的所有权转移给新娘的父母,新郎不能归还聘礼,如果新郎不将财产归还出租人,则对出租人承担违约责任。
เจ้าบ่าวสมคบคิดกับเจ้าสาว เช่าสินสอดมาวางโชว์ในงานแต่งงาน แต่ไม่ได้บอกพ่อแม่เจ้าสาว ในกรณีนี้ผลไม่ได้แตกต่างจากกรณีที่ 1 กล่าวคือ ไม่ว่าเจ้าบ่าวจะบอกหรือไม่บอกเจ้าสาว ถ้าพ่อแม่ของเจ้าสาวไม่รับรู้ พ่อแม่ของเจ้าสาวก็จะได้รับการคุ้มครอง เพราะจริง ๆ แล้วเจ้าสาวไม่ใช่คู่กรณีในการให้สินสอด

新郎与新娘密谋租用聘礼在婚礼上展示,但没有告诉新娘的父母,在这种情况下,结果与案例1没有什么不同,即新郎是否告诉新娘。 如果新娘的父母不知道,新娘的父母也会受到保护,因为新娘实际上并不是聘礼事情的一方。
พ่อแม่ของเจ้าสาวรับรู้ว่าเป็นสินสอดที่เอามามอบให้ เป็นสินสอดที่เช่ามา เนื่องจากมีการตกลงร่วมกันว่าไม่ต้องเอาสินสอดมาให้จริง ๆ แต่ไปเช่ามาเพื่อโชว์ให้คนอื่นเห็น กรณีนี้ในทางกฎหมายเรียกว่า “เจตนาลวง” การให้สินสอดจะไม่มีผลทางกฎหมาย 

新娘的父母知晓这是租来的聘礼,因为双方同意不实际携带聘礼,而是租来给他人看。 在这种情况下,在法律上,这被称为“欺骗意图”,聘礼没有法律效力。

聘礼租聘业务,小编认为存在就有其道理,就有人有这方面的需求,是个人选择的自由。只是不能违反法律的规定,租凭时和家人沟通好,彼此之情,不要欺骗彼此。

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。