喜欢泰国路边摊的小伙伴一定对随处可见的粿条不陌生,虽然来自中国,但在泰国可算是被发扬光大了,加上虾饺、蟹棒、鸡腿等等各种配料,一碗豪华粿条可以说是深夜最不错的宵夜了。但很多人不知道,粿条在泰国的历史上可是有着很重要的地位的,究竟怎么回事?今天带大家一探究竟。

ทั่วแห่งหนในไทย มองไปไหนก็เห็นร้านขายอาหารได้เสมอ และในละแวกที่มีจำหน่ายอาหาร เมนูที่พบเห็นบ่อยไม่แพ้จานอื่นย่อมเป็น ก๋วยเตี๋ยว อาหารที่เชื่อกันว่ามีในไทยมายาวนาน
在泰国全境,不管看向哪里都能 看到售卖食物的商店,在每个饭店里,最能经常看到的菜品就要数粿条了,大家都认为这种食物在泰国的历史非常悠久。

คำว่า “ก๋วยเตี๋ยว” นวรัตน์ ภักดีคำ ผู้เขียนหนังสือ “จีนใช้ไทยยืม” อธิบายไว้ว่า เป็นอาหารลือชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจีน โดยเฉพาะคนจีนแต้จิ๋ว
“粿条”这个词,《中用泰借》一书的作 者Nawarat Phakdeekham解释到,这是一种有名的食物,是中国人的特色,尤其是中国潮州人。

ครั้นเมื่อเข้าสู่สมัย พ.ศ. 2485 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะลำบากยากเข็ญอันเกิดจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามด้วยอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ จากทั้งสองเหตุการณ์ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง และเศรษฐกิจตกต่ำ (ปัญหาเงินเฟ้อ) นำมาสู่นโยบายสร้างชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบชาตินิยมในช่วงจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีอำนาจ โดยมีคำขวัญว่า “ไทยทำไทยขาย ไทยใช้ไทยกิน”
时间回到1942年,泰国正在面临第二 次世界大战的严峻考验,接下来又是历史上空前未有的大水灾,在这两次事件之后,泰国物价飞涨,经济低迷(通货膨胀),出现了銮披汶政府时期的用民族主义振兴经济的政策,口号是:“泰产泰卖,泰吃泰用。”

จากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบชาตินิยม “ก๋วยเตี๋ยว” เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้ในนโยบายดังกล่าว จอมพล ป. ส่งเสริมให้คนไทยหันมาขายและบริโภคก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาเงินเฟ้อและเศรษฐกิจตกต่ำ ดังจะเห็นได้จากปาฐกถาของจอมพล ป. ที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า
民族主义振兴经济政策颁布之 后,粿条成了响应这一政策的一部分,銮批汶政府回过头来鼓励泰国人购买和消费更多的粿条,用来解决通货膨胀和经济低迷的问题,可以从銮披汶政府的演讲中看到这个政策:

“อยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วถึง เพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ กับร่างกาย มีรสเปรี้ยว เค็ม หวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทย หาได้สะดวกและอร่อยด้วย หากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวัน วันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชาม ตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์เท่ากับเก้าแสนบาท เป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนั้นก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ ชาวนา ชาวทะเลทั่วกัน ไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนหนึ่งเพียงคนเดียว และเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาท ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงิน..”
“想让全国的兄弟姐妹都吃粿条,因为粿条对身体有好处,味道酸、咸、甜,可以自己做,容易找到并且好吃。如果大家每人每天吃一碗粿条,一天就吃掉1800万碗粿条,最后一天粿条的销售价就有9000万士丹,折合90万泰铢,是一笔不错的流动资金,这90万泰铢的钱会流向农民、渔民,不会落到某一个人的手中,1泰铢就有1泰铢的价值,可以买到粿条,不会像现在这样什么都买不到,就好像 钱没有价值一样…”

เดิมทีการขาย “ก๋วยเตี๋ยว” เป็นอีกหนึ่งอาชีพยุคแรกเริ่มของคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ในไทย เริ่มด้วยรูปแบบหาบเร่ขายซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยรู้จักก๋วยเตี๋ยว ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัยอธิบายลักษณะของหาบเร่ขายก๋วยเตี๋ยวของคนจีนในสมัยนั้นว่า หาบเร่ขายก๋วยเตี๋ยวของคนจีนนั้นหนักมาก เหตุเพราะมีเครื่องประกอบและเครื่องปรุงทุกสิ่งอย่างไว้เสร็จสรรพ และด้วยรสชาติที่โดดเด่นทำให้คนไทยนิยมกินก๋วยเตี๋ยวถึงขั้นเป็นเจ้าประจำที่ต้องนั่งรอเวลาหาบก๋วยเตี๋ยวผ่านมาขาย
刚开始,售卖粿条是来到泰国生活的中国人的一种职业,他们用扁担挑着流动售卖,让泰国人认识了粿条。Sansanee Wirasinchai 解释了当时中国人流动售卖粿条,说挑着粿条的扁担非常 重,有所有配料和制作好的调料,因为味道很好,所以让泰国人喜欢上吃粿条,并成了固定的客人,等着中国人挑着扁担来卖。

หนังสือ “กระยานิยาย เรื่องน่ารู้สารพัดรสจากรอบๆ สำรับ” โดย ส.พลายน้อย อธิบายถึงเหตุการณ์ที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวว่า จอมพล ป. สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห์ ให้ร่วมมือกันขยายตลาดก๋วยเตี๋ยวให้แพร่หลายออกไปทั่วประเทศ โดยเกณฑ์ครูใหญ่ทุกโรงเรียนให้ขายก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนละ 1 หาบ ข้าหลวงประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอก็ต้องขายคนละ 1 หาบ ให้กรมประชาสงเคราะห์จัดทำคำแนะนำ ทำตำราวิธีขายก๋วยเตี๋ยวออกแจก ซึ่งตั้งแต่นั้นมาคนไทยก็รู้จักขายก๋วยเตี๋ยวและกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างแพร่หลาย
《美食的故事:和美味相关 的趣闻》一书的作者Sor Phlainoi解释了泰国政府鼓励民众卖粿条的事件,銮披汶下令让教育部、公共卫生部、公共福利部共同合作将粿条的市场拓展至全国,让每个学校的校长卖掉一担粿条,府上和县上的负责人也需要每人卖出一担粿条,让公福利部制作讲解和售卖粿条的教程分发,自此之后泰国人对粿条更加熟悉,也更广泛地食用粿条。

นอกจากการส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวแล้ว กรมโฆษณาก็ยังได้แต่งเพลงก๋วยเตี๋ยวขึ้นเพื่อใช้ในการเชิญชวนให้คนไทยหันมาขายและบริโภคก๋วยเตี๋ยวกันอีกด้วย โดยมีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่า
除了让泰国人消费 粿条之外,宣传局还创作了粿条之歌,为了让人们更多地售卖和食用粿条,其中一段的歌词是:

“ก๋วยเตี๋ยวเอ๊ย…ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้า…ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้า..ก๋วยเตี๋ยวจ้า…ก๋วยเตี๋ยวเอ๊ย…ของไทยใช้พืชผล เกิดในไทยรัฐทั้งสิ้น…ทรัพย์ในดินหาได้ทั่วไป …ช่วยซื้อขายกันให้มั่งมีเพราะไทยเรานี้ช่วยกันตลอดไป…”
“粿条啊, 粿条来了,粿条来了,粿条啊,粿条啊,泰国的东西,泰国的果实,全都来自泰国,遍地可得的财富,一起来买粿条,因为泰国人世代互帮互助…”

กล่าวได้ว่า จากการที่รัฐบาลสมัยจอมพล ป. สนับสนุนให้คนไทยบริโภคและขายก๋วยเตี๋ยวอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในวันนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อมาให้ “ก๋วยเตี๋ยว” เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยอย่างแพร่หลายในวันนี้
可以说,銮披汶政府支持让泰国人消费购买粿条,目的是为了解决当时的经济低迷问题,这也是造成了粿条如今是泰国人最爱吃的食物之一的一部分原因。

 

你对泰国买的粿条有什么印象吗?

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。