说起中国的四大美女大家都不陌生,可是你知道吗?泰国也在一众优秀又美貌的女子中评选出了四大美女,她们在泰国的历史上可都是赫赫有名,可以说是美貌与实力兼具,一起来看看都有谁吧!

ในประวัติศาสตร์จีนมีการขจัดลำดับ “4 ยอดหญิงงาม” ได้แก่ ไซซี, หวางเจาจิน, เตียวเสียน และหยางกุ้ยเฟย แล้วเมืองไทยที่มีผู้หญิงสวยอยู่ไม่ใช่น้อย ถ้าจัดลำดับกันดูบ้าง ในประวัติศาสตร์ของเรา “4 ยอดหญิงงาม” จะมีใคร หรือลูกสาวบ้านไหนติดอันดับกันบ้าง
中国历史上的 四大美女分别是西施、王昭君、貂蝉和杨贵妃,泰国也有不少美女,如果要排序的话,泰国历史上的四大美女都有谁呢?哪家的美女能够上榜呢?

อาจารย์ถาวรถ สิกขโกศล เรียบเรียงลำดับ “4 ยอดหญิงงาม” ในประวัติศาสตร์ไทยไว้เช่นกัน ได้แก่ พระนางสามผิว, เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์, หม่อมเจ้าอาภาพรรณี และสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
Thaworn Sikkakosol老 师列举了泰国历史上的四大美女,分别是Phra Nang Sam Phio、Chao Chom Manda Luk Chan、Abha Barni和Suddha Dibyaratana。

 

พระนางสามผิว Phra Nang Sam Phio

พระนางสามผิว ผู้มีความงามที่เลื่องลือที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกว่า 400 ปีก่อน พระนางเป็นพระชายาของพระเจ้าฝางอุดมสินกษัตริย์เมืองฝาง ความงามของพระนางที่ถือว่าโดดเด่นไม่มีใครเทียม คือ “ผิว” เปลี่ยนสีไปตามแต่ละช่วงเวลา ยามเช้าขาวผ่องยองใย กลางวันเป็นสีชมพูระเรื่อ ตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูเข้มขึ้น อันเป็นที่มาพระนามว่า “พระนางสามผิว”
Phra Nang Sam Phio 泰国历史400年前最闻名的大美女,她是Mueang Fang城国王Phra Chao Fang Udomsin的王后,她的美貌据说无人能及,皮肤的颜色随着 一天时间的变化而变化,早晨皮肤清透白皙,中午皮肤粉嫩光泽,傍晚皮肤又变成深粉色,这也是她名字的来源(สามผิว Sam Phio:สาม-三,ผิว-皮肤)。

ข่าวความงามของพระนางสามผิว เลื่องลือไปจนพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์ของพม่าเวลานั้น ถึงกับปลอมตัวเป็นพ่อค้ามาถวายบรรณาการเมืองฝาง เมื่อเห็นว่าพระนางสามผิวงามเลิศสมคําเล่าลือก็กลับไปนํากองทัพมาตีเมืองฝาง เกิดเป็นสงครามม่าน-ล้านนา ที่รบติดพันกันอยู่ถึง 3 ปี ก่อนเมืองฝางก็แตกเมื่อราว พ.ศ. 2175
Phra Nang Sam Phio美貌 传到了缅甸国王Phra Chao Sutthothammaracha那里,他于是乔装成商人来到Mueang Fang城进贡,当看到Phra Nang Sam Phio的美貌真如传闻中那样,就回去带兵攻打Mueang Fang城,发生了兰纳和Man之间长达三年的战争,Mueang Fang城在1632年被攻破。

พระเจ้าฝางอุดมสินพาพระนางสามผิวหนีไปอยู่เมืองกุฉินารายณ์ในเขตอินเดีย ประวัติกล่าวว่ามีมหาดเล็กและนางข้าหลวงคู่หนึ่งปลอมตัวเป็นทั้งสองพระองค์ โดดลงในบ่อน้ำเพื่อล้วงให้พระเจ้าสุทโธธรรมราชาเข้าใจว่า พระนางสามผิวพลีชีพพร้อมพระสวามี
Phra Chao Fang Udomsin把Phra Nang Sam Phio带到了印度的Kuchinarai城,历史记载有一对侍卫和宫女化妆成他们两个人,跳进了井里让Phra Chao Sutthothammaracha认为他们 夫妻二人都已经死掉了。

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีเรื่องของหญิงงาม ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องในแวดวงชาววัง เพราะเรื่องของชาวบ้านไม่ค่อยมีจดบันทึกไว้ (ที่ข้ามสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยไม่ปรากฏเรื่องราวของหญิงงามอย่างเด่นชัด)
后来到了曼谷王朝, 关于美女的记录就全部是在王宫内部的了,因为普通民众的事情很少有被记载下来(跳过了阿瑜陀耶王朝,因为没有有关于美女的清晰记载)。

 

เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ Chao Chom Manda Luk Chan


เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์(Chao Chom Manda Luk Chan)

เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ ธิดาของเจ้าสุกแห่งนครหลวงพระบาง กล่าวกันว่า งามนักแบบสาวชาวเหนือ ผิวเป็นแตงร่มใบ จริตกิริยาน่ารักยิ่ง เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาก” พอรัชกาลที่ 2 สวรรคต ท่านสมัครรักใคร่ไปอยู่กับกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมพระพิทักษ์เทเวศร และกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ตามลำดับ จึงได้ชื่อว่าเป็นสตรี ที่ “รักง่ายหน่ายเร็ว”
Chao Chom Manda Luk Chan 是Nakhorn Luang Prabang城Chao Suk的公主,据说她是北部女孩的美,皮肤暖黄柔和,行为举止优雅迷人,深受拉玛二世王的喜爱。当拉玛二世驾崩之 后,她又先后爱上了Tinnakorn、Phithakthewesorn和Phiphitphokphuben,所以被人们称为“薄情寡义”的女人。

 

หม่อมเจ้าอาภาพรรณี Abha Barni


หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี(Abha Barni)

หม่อมเจ้าอาภาพรรณี เป็นพระธิดาของกรมหลวงพิชิตปรีชากรกับ หม่อมสุ่น ธิดาของท่านคือสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง แต่กล่าวกันว่าท่านหญิงอาภาฯ งามกว่าธิดาท่านมากนัก ผู้ที่ทันเห็นหม่อมสุ่นก็ว่าหม่อมสุ่นงามยิ่งกว่า
Abha Barni是Gagananga Yukala和Mom Sun的公主,她的女儿是Rambhai Barni Svastivatana,七世王的王后,女儿被大家认为美貌出众,但是人们相传她的母亲比她 更加貌美,看到Mom Sun的人都会说Mom Sun更加貌美。


สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี(Rambhai Barni)

 

สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ Suddha Dibyaratana

สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร เป็นพระราชธิดาสุดที่รักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี เมื่อพระราชกุมารีพระองค์นี้ประสูติ รัชกาลที่ 5 ถึงแก่ทรงออกพระโอษฐ์กับพระอนุชา [กรมหลวงพิชิตปรีชากร] ซึ่งมีพระธิดา [หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี] ที่มีความงามเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้วว่า “ฉันไม่แพ้เธอแล้ว” ด้วยก่อนหน้านั้นพระองค์ กับกรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงแข่งขันกันจนเกิดมีการแพ้ชนะกันขึ้นนั้น คือ “การมีลูกสาวสวย”
Suddha Dibyaratana是拉玛五世最喜爱的公主,由Sukhumala Marasri所生,当这位公主降生后,拉玛五世还和弟弟打趣道,再也不输给有着美女女儿(Abha Barni)的Gagananga Yukala:“我不输给你了!”他们二人此前进行了“谁有美女女儿”的比赛。


สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์(Suddha Dibyaratana)

และยังมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อทรงโสกันต์นั้น กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ทรงเครื่องต้นเต็มตามพระราชประเพณี พระราชบิดาถึงกับทรงออกพระโฮษฐ์ว่า “ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”
有记载说当到了扎髻的仪式时,Suddha Dibyaratana根据皇家仪式打扮,她的父王也说::“我的女儿像天神一样美丽。”

 

在无美颜无医美的时代,天然美又自带英气和贵气似乎就成为了当时美貌排名的要素了。
那如果要让大家评选一组现代泰国的四大美女,快来告诉我们谁应该上榜吧!

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。