泰国一直以来都很重视LGBTQ群体,社会上一直在宣传鼓励改善跨性别人群的生存状态,现在各个公司也出台了相关政策福利来保障该群体的人权,快让小编带大家来瞅瞅有哪些LGBTQ职场福利!保证你想不到嘿嘿~~

 

เข้าสู่เดือนมิถุนายน หรือ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ทั่วโลก รวมทั้งไทย ได้แสดงออกถึงสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ หลังช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้องเปลี่ยนการเคลื่อนไหวในรูปแบบออนไลน์ เพราะการระบาดของโควิด
进入六月或称“自豪月”,这是令全世界跨性别群体LGBTQ值得自豪的月份,包括泰国在过去两年来,通过各类活动表达了社会性别平权的理念。因为新冠疫情,活动得改成线上形式。

ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไทย มีพ.ร.บความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ทำให้การละเมิดสิทธิและการถูกเลือกปฏิบัติลดน้อยลงบ้าง แต่ยังเกิดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเรื่องอคติทางเพศ ในหลายกรณี จนสร้างผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะการกีดกันในการรับสมัครเข้าทำงาน ไม่ได้พิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติ เพียงเพราะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
随着社会转变,泰国在2015年出台了性别平等法令,这使得权利侵犯和被歧视现象减少了。但也还存在着多种情况下的性别偏见,以至于会影响这类人群的心理,尤其阻碍了其就业,仅仅因为精神性别和先天性别不一致,就不考虑能力和资质了。


 

แม้นโยบายหลายบริษัท ไม่ได้เปิดกว้างมากนักให้กับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ แต่ขณะนี้ได้มีบริษัทในไทยบางส่วนเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันบนโลกใบนี้ ด้วยการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานกลุ่มหลากหลายทางเพศ สามารถลาไปผ่าตัดแปลงเพศได้ เป็นข่าวดีในเดือน “Pride Month
尽管很多公司没有为跨性别人群开放更宽的政策,但是随着世界的变化,现在有部份泰国公司开始重视性别平等,为跨性别员工增添福利,让他们可以请假去做变性手术,这真的是“自豪月”里的好消息。

ล่าสุดบริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ได้ปรับเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานที่มีความหลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากให้พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตร 180 วัน โดยจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ ส่วนพนักงานชาย สามารถลางานเวลา 30 วัน   เพื่อดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด หรือกรณีพนักงานสูญเสียคู่สมรส บุตร บิดา มารดา และพี่น้อง สามารถพักใจได้ไม่เกิน 10 วัน และเป็นที่ฮือฮาได้ให้พนักงาน มีสิทธิ์ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วัน
最近,SRICHAND有限公司(泰国曼谷化妆品公司)为跨性别员工新增了福利以提升其生活质量。除了给员工放180天带薪生产假以外,至于男员工还能在孩子出生后请30天假以照顾妻子和孩子。或者员工丧偶、丧子、父母亲和兄弟姐妹去世的情况下,还能休息不超过10天。让员工最开心的是公司允许员工在做变性手术时休息不超过30天。


(该公司的产品)

“รวิศ หาญอุตสาหะ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ระบุว่า บุคลากรของศรีจันทร์ มีทั้งหมด 170 คน มีช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่เบบี้บูม จนถึงเจนแซด โดยวัยเกิน 50 ปี มีประมาณ 8% และมีพนักงานในกลุ่ม LGBTQ ประมาณ 10% เมื่อนำข้อมูลพนักงานทั้งหมดมาวิเคราะห์ พบว่าทุกคนอาจต้องการสวัสดิการที่เหมือนกันในบางส่วน แต่บางส่วนควรต้องเพิ่มให้เหมาะสม กับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคน ท่ามกลางความหลากหลายของบุคลากรของศรีจันทร์ และภาพรวมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
SRICHAND有限公司首席执行官Rawit Hanutsaha表示:Srichand总共有170人,跨多年龄段。从泰国婴儿潮/Baby Boom(1962-1983)到Z时代,年龄50岁以上的人约占8%,LGBTQ员工约占10%。在分析所有员工数据时,发现每个人都可能在某些地方需要相同的福利,但在SRICHAND有限公司的人群多样性和变化的社会概况下,应根据每个人的真实需求而适当增加一些福利。


 

เป็นการสร้างความสุขให้พนักงาน ที่เป็นเฟืองจักรช่วยเพิ่มกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ ให้สามารถลาผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอดไม่หักเงินได้ 180 วัน ลาช่วยภรรยาและบุตรหลังคลอด และลาพักใจหลังการสูญเสีย ให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานทุกกลุ่ม ในการเพิ่ม 4 สวัสดิการใหม่ เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุข เมื่อทราบว่าพวกเขากำลังจะได้รับโอกาสดีๆ”
这为员工创造了幸福,它像一个齿轮,有助于提高员工士气努力工作。员工能够享受带薪变性手术假和180天的产假;可以产后请假帮忙照顾妻子和孩子;在失去至亲后可以请假散心…….这新增的4项福利,满足了各组员工的需求。当人们知道自己会有好机会时,相信每个人都会幸福。”

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเปิดรับความหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน ต้อนรับเทศกาล Pride Month หรือช่วงเวลาที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเพรียงกันทั่วโลก
此外,它根据多元化的开放政策促进和支持业务运营。通过在整个六月组织特别活动,迎接“骄傲月节”或 LGBTQ群体的时间, 共同向全世界表达性别平等的权利。


 

เช่นเดียวกับบริษัทแสนสิริ หนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ ได้ลงนามร่วมกับดีแทค และยูนิลีเวอร์ ในมาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อลดการเลือกปฏิบัติและแบ่งแยกทางเพศในสถานที่ทำงาน ได้ออกนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน อนุมัติให้พนักงาน LGBTQ สามารถลาแต่งงานได้ 7 วัน และเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 ให้พนักงานที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศ สามารถลาหยุดงานได้ 30 วัน
Sansiri公司(泰国最大的房地产公司)也一样,作为支持LGBTQ群体的组织之一,它已与Dtac公司、联合利华共同签署了联合国商业行为准则,以减少工作场所的性别歧视,出台了同性爱人平等福利政策,允许 LGBTQ 员工休 7 天的婚假,并于 2022 年 1 月 1 日起为需要进行变性手术的员工休批30天假。

ก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมิ.ย.ปี 2564 ดีแทค ได้อนุญาตให้พนักงาน LGBTQ ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศและถือเป็นการลาป่วย ได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี และยังลาสมรสได้ไม่เกิน 6 วัน มีการให้เงินช่วยเหลือการสมรส 5,000 บาท เพิ่มสิทธิการลาเพื่อรับอุปการะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ไม่เกิน 7 วัน อีกด้วย
此前于2021 年 6 月,Dtac公司批准LGBTQ 员工休变性手术假,并将其视为病假,每年最多不超过30 天;并且还能有不超过6天的婚假,并发放婚礼补助金5000泰铢;还将获得不超过7天合法领养子女的假期。


 

ไลน์แมน วงใน (LINE Man Wongnai) อีกหนึ่งบริษัทของไทย ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ประกาศสนับสนุนพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านสวัสดิการ และสนับสนุนคนทำงานในบริษัทอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ภายใต้ Core Value อย่าง Respect Everyone การเคารพทุกคนด้วยความเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลายในทุกความต่าง โดยไม่เลือกเพศหรืออายุ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาทำงานในองค์กรอย่างชอบธรรมและเท่าเทียม ด้วยการตัดสินจากผลงาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเพศสภาพใดๆ
“LINE Man Wongnai”是另一家重视性别平等的泰国公司,它用福利支持LGBT员工的性别多元化,并且更公平地支持公司员工。在“尊重每一个人”的核心价值观下,平等地对待尊重每个人,包容接受各类差异性,不歧视性别、年龄,让每个人都有机会公平、平等地来公司工作,以工作成果来判定个人,而与任何性别无关。

 

ปัจจุบันไลน์แมน วงใน มีพนักงาน LGBTQ ประมาณ 10% ของพนักงานทั้งหมด หลายคนอยู่ในตำแหน่งบริหาร เป็นการเปิดกว้างสำหรับทุกคน และมอบสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน LGBTQ ในการให้เงินช่วยเหลือการแต่งงานเพศเดียวกัน 20,000 บาท เทียบเท่าสวัสดิการของคู่แต่งงานชายหญิง เมื่อนำรูปถ่ายงานแต่งงาน มายื่นเป็นหลักฐานได้ พร้อมสิทธิ์วันลา กรณีรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงได้สูงสุด 10 วัน และลาผ่าตัดแปลงเพศ ได้สูงสุด 30 วัน รวมถึงจัดกิจกรรมให้กับพนักงานในช่วง Pride Month และระดมทุนจากเพื่อนพนักงานในการช่วยเหลือขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศผ่านมูลนิธิต่างๆ
Lineman Wongnai 目前雇佣了大约 10% 的 LGBTQ 员工。他们其中许多人担任管理职务,这里对所有人都开放的。并为 LGBTQ 员工提供额外福利,提供 20,000 泰铢的同性婚姻补贴,等同于男性和女性爱人结婚的福利。可以把婚礼现场照片作为证据提交申请这笔钱。在收养子女时,有权请最多10天的假;做变性手术时可以请最多30天的假;包括在 “Pride Month”期间为员工组织活动,并从同事那里筹集资金,通过各类基金会帮助推动性别平等。

 

เป็นส่วนหนึ่งบริษัทในประเทศไทย ในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติและแบ่งแยกทางเพศในสถานที่ทำงาน ด้วยการเพิ่มสวัสดิการในการใช้ชีวิตให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศ เฉกเช่นชายหญิงทั่วไป หวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้หลายองค์กรมีมุมมองใหม่ให้กับสังคมนับจากนี้ ในการสร้างจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นภายในที่ทำงานอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคตอันใกล้                                                                                               
支持性别平等成为泰国公司的一部分,不在工作场所性别歧视。为跨性别群体提供像普通男女一样的生活福利,希望这会成为一个起点,让更多公司以新的角度看待社会,建立一个起点以在不远的将来催生真正的职场平等。


 

 

小编看完由衷感叹,他泰果然是他泰,在这块不得不服!也希望小编嗑过的那些CP都能拥有美好的明天!也祝福每一位勇敢的LGBTQ,去勇敢地追寻自己想要的人生吧~

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自thairath,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。