自从学了泰语,总有很多小伙伴问我,泰国是不是不准堕胎啊?泰国真的不能堕胎吗?那意外怀孕怎么办?这篇文章帮助大家快速了解泰国、美国等4个国家关于堕胎的最新政策,以后再也不怕被一些虚假小道消息忽悠啦!

กว่า 45% ของการทำแท้งทั่วโลก คือ “การทำแท้งไม่ปลอดภัย” และมีปัจจัยมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น กฎหมายที่เอาผิดผู้หญิง, การเข้าไม่ถึงบริการที่ปลอดภัย หรือการตีตราของสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญหน้ากับอันตรายจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลก 
全世界45%以上的堕胎都是“不安全的堕胎”,有来自许多方面的因素,例如谴责妇女的法律、不安全的堕胎服务或是社会对此的污名化等等,这些都会导致妇女面临不安全堕胎带来的危险,也是造成全世界女性死亡的一个重要原因。

ด้วยเหตุนี้ ในหลายประเทศจึงเริ่มมีกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่จำกัดสิทธิการทำแท้งของผู้หญิงมากขึ้น Sanook จึงรวบรวม 4 ประเทศล่าสุดที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องกฎหมายการทำแท้ง เพื่อดูว่าผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองมากแค่ไหน ภายใต้กฎหมายทำแท้งของประเทศนั้น ๆ 
出于这个原因,许多国家已出台法律使妇女可以安全堕胎,但还有许多国家限制了更多妇女的堕胎权利,因此,Sanook收集了4个近期面临堕胎法律变动的国家,让大家从中看到在此背景下女性到底有多大的权利来选择自己的人生轨迹,以下便是这些国家的堕胎有关法律:

โปแลนด์
波兰以下两种情况下允许堕胎:

1.性犯罪造成的妊娠

2.妊娠对孕妇的身心造成影响 

2021年1月27日颁布法律规定禁止对发育异常的婴儿进行堕胎=几乎在任何情况下都禁止堕胎  
 

ประเทศโปแลนด์มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และถือเป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามทำแท้งเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขอ ยุติการตั้งครรภ์ได้เพียง 2 กรณีเท่านั้น คือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำผิดทางเพศ ซึ่งต้องมีคำสั่งของอัยการ และการตั้งครรภ์นั้นได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ หากไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น การทำแท้งทุกกรณีถือว่าผิดกฎหมาย
波兰大部分人口信仰罗马天主教,被认为是欧洲堕胎法律最为严格的国家之一。波兰只允许妇女在两种情况下终止妊娠,即因性犯罪导致的怀孕,且必须拥有检察官的证明,及已接到医生诊断会对孕妇造成身心伤害的妊娠。如果不符合上述两种情况,堕胎会被认为是违法的。

กฎหมายของโปแลนด์ไม่ได้ระบุโทษของผู้หญิงที่ทำแท้ง แต่มีโทษสำหรับผู้ที่จ่ายยา หรือทำแท้งให้กับผู้หญิง ซึ่งโทษสูงสุดคือการจำคุก กฎหมายที่เข้มงวดในประเทศจึงทำให้ผู้หญิงโปแลนด์เดินทางไปทำแท้งที่ต่างประเทศ หรือเลือกทำแท้งผิดกฎหมาย มากกว่า 200,000 คนต่อปี 
波兰法律没有对堕胎女性的处罚作出明文规定,但会处罚为妇女提供堕胎药物或做堕胎手术的人,最高处罚可达到监禁。该国严格的堕胎法律让每年超过20万的波兰女性选择去国外堕胎,或选择非法堕胎。

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญของโปแลนด์ได้มีคำวินิจฉัยว่า การทำแท้งในกรณีที่ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่งผลให้ประเทศโปแลนด์กลายเป็นประเทศที่ “ห้ามทำแท้งเกือบทุกกรณี” ผู้หญิงโปแลนด์หลายหมื่นคนออกมาประท้วงกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกลายเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศ แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งกฎหมายดังกล่าวได้ และล่าสุด รัฐบาลโปแลนด์ก็ประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา
不管怎样,去年10月波兰宪法法院已裁决,对尚在妊娠中但严重残疾的婴儿进行堕胎是非法的,使得波兰几乎成为了一个“在任何情况下都严禁堕胎”的国家,数万波兰女性站出来抗议游行反对该法律,演变为了该国历史上最大型的游行之一,但还是不能阻止该法律的生效。近期,波兰政府宣布了从1月27日开始,该法律将生效。

อาร์เจนตินา
阿根廷妊娠不超过14周者允许堕胎
妊娠超过14周者允许在以下情况下堕胎:
1.性犯罪造成的妊娠
2.妊娠对孕妇的身心造成影响

ประเทศอาร์เจนตินามีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากกว่า 92% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้การทำแท้งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับคำสอนของศาสนา ขณะที่กฎหมายก็อนุญาตให้ผู้หญิง สามารถทำแท้งได้ ในกรณีที่ถูกข่มขืน หรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตของมารดาเท่านั้น โดยผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอาจถูกตัดสินจำคุกสูงถึง 4 ปี ทว่าในแต่ละปี ผู้หญิงอาร์เจนตินาราว 500,000 คน เลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์แบบผิดกฎหมาย 
阿根廷全国92%以上的人口信仰罗马天主教,使得堕胎被认为是与教义相悖的行为,尽管法律允许女性在被强暴和母亲面临生命危险的情况下选择堕胎。违反者可能被处以4年监禁,但每年仍有约50万阿根廷女性选择非法终止妊娠。

หลังจากการต่อสู้มาอย่างยาวนาน และความพยายามยื่นร่างกฎหมายอนุญาตทำแท้งถูกกฎหมายในปี 2018 ถูกตีตกไป วุฒิสภาของอาร์เจนตินาก็มีมติ 38 ต่อ 29 เสียง ผ่านร่างกฎหมายทำแท้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมปีที่แล้ว โดยกฎหมายฉบับนี้ ระบุให้การทำแท้งสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากอายุครรภ์ไม่เกิน 14 สัปดาห์ และรัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา
在漫长的斗争和努力后,2018年提出的允许堕胎法案获得通过,去年12月20日,阿根廷国会以38票通过对29票反对通过了堕胎法,其规定了如果妊娠未超过14周,按照法律条款正当堕胎是被允许的。阿根廷政府宣布本条法律自1月24日起生效。

การตัดสินใจผ่านร่างกฎหมายทำแท้งของอาร์เจนตินา สร้างความยินดีให้กับผู้หญิงในประเทศที่ใช้ “สีเขียว” เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เรียกร้องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ยังเป็นสัญญาณแห่งความหวังให้กับประเทศในแถบลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตาม อาร์เจนตินาไม่ใช่ประเทศเดียวในแถบลาตินอเมริกาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเรื่องกฎหมายทำแท้ง แต่ในประเทศโคลอมเบีย ชิลี และเม็กซิโก ก็กำลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
阿根廷堕胎法律的通过,对于多年来用“绿色”作为标志为此事奔走呼号的该国女性来说是一个值得庆贺的好消息,也为其他拉丁美洲国家带来了希望的信号。不管怎样,阿根廷不是拉丁美洲唯一一个在堕胎法上做出了政治改变的国家,在哥伦比亚、智力和墨西哥,这样的改变也在孕育着。
 

ไทย
泰国


妊娠不超过12周者可以堕胎
超过12周者将面临监禁6个月 10000泰铢罚款
超过12周但不超过20周者 必须遵照法律通过检查并获得建议才能堕胎

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา วุฒิสภาก็ได้ผ่านร่างกฎหมายทำแท้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้หญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่หากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ผู้หญิงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
1月25日,在宪法法院对2020年2月的刑法301和305条进行修正调整之后,国会已完全通过了新的堕胎法案,规定妊娠在12周以下的妇女堕胎不视为违背法律,但如果妊娠超过了12周,妇女将面临不超过6个月的监禁或不超过10000泰铢的罚款,或二者并罚。

ทั้งนี้ หากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ และหญิงยืนยันจะทำแท้ง สามารถทำได้หลังจากเข้าไปตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดขึ้นมาตามคำแนะนำของแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 
如果妊娠超过12周但未超过20周,但该妇女坚持要堕胎,根据医学委员会建议下公共卫生部及预防青少年怀孕法律有关机构的规定,可以在接受检查并收到专业人士或其他专业人士的建议后完成堕胎。

แม้กฎหมายทำแท้งของไทยจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย และมีราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 ให้อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ ตามหลักเกณฑ์มาตรา 305 แต่หลายฝ่ายที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นเรื่องการทำแท้ง และสิทธิมนุษยชนก็มองว่า กฎหมายทำแท้งของไทยยังไม่เคารพสิทธิของผู้หญิงอย่างเพียงพอ เนื่องจากการทำแท้งที่ยังคงกำหนดโทษอยู่ ไม่ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้หญิงอย่างแท้จริง พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 301 ที่เอาผิดผู้หญิงไปเลย 
尽管泰国堕胎法律已经通过了国会的议定,并在泰国政府公报上刊登,2021年修订刑法(第28号)令妊娠不超过12周的女性能够根据刑法第305条规定合法堕胎。但多方仍就堕胎问题的重点进行着拉锯,同时人权组织也认为,泰国堕胎法律仍不够尊重妇女的权利,因为堕胎仍面临着处罚规定,没有真正的赋予妇女决定权,并呼吁取消刑法第301条对妇女的惩罚。
 

สหรัฐอเมริกา 
美国


1973年起允许堕胎
婴儿能够在子宫外存活前(大约24周),依照各州规定赋予孕妇是否堕胎的决定权

การทำแท้งในสหรัฐฯ สา มารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย หลังจากคดี Roe v Wade ซึ่งเป็นคำตัดสินสำคัญของศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ในปี 1973 โดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ คุ้มครองเสรีภาพของหญิงตั้งครรภ์ในการเลือกทำแท้งได้โดยไม่ละเมิดข้อห้ามทางกฎหมาย แ ละให้สิทธิแก่ผู้หญิงในการเลือกทำแท้ ง จนกว่าตัวอ่อนในครรภ์จะสามารถมีชีวิตนอกมดลูกได้ หรือประมาณ 24 สัปดาห์
罗伊诉韦德案后美 国便可以合法堕胎,这是美国最高法院在1973年作出的重要决定。美国宪法保护孕妇在不违背法律条例前提下拥有堕胎自由,同时在婴儿能在子宫外存活前或24周左右,赋予了妇女选择是否堕胎的权利。

แม้รัฐธรรมนูญของประเทศจะอนุญาตให้สามารถทำแท้งได้โดยถูกกฎหมายในทุกรัฐ และกำหนดให้ต้องมีคลินิกให้บริการทำแท้งอย่างน้อยรัฐละ 1 แห่ง ทว่าแต่ละรัฐก็มีกฎหมายเรื่องการทำแท้งที่แตกต่างกันไป โดยจะระบุช่วงอายุครรภ์ที่สามารถทำแท้งได้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ในการขอเข้ารับบริการทำแท้ง เป็นต้น ซึ่งในหลาย ๆ รัฐก็มีความพยายามที่จะทำให้การทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
尽管国家宪法允许在各州合法堕胎,并规定每州至少有1间诊所能够提供堕胎服务,但每个州的堕胎法律不尽相同,这体现在能够中断妊娠的时间和提供堕胎服务的其他因素上,因此许多州正在努力将堕胎行为非法化。

然而, 就在不久前的6月24日,上文中提到的1973年“罗伊诉韦德案”的成果被部分推翻了,美国超过一半州的女性都没有了合法堕胎权。决议通过后,许多女性打着“人人享有生育公平”等标语进行抗议,美国总统拜登也认为这是“推翻了美国女性一项基本的权利”,“最高法院一个悲剧性的错误”,许多民众认为这是开历史倒车的行为。

了解了这些国家有关堕胎的法律,是不是能够修正我们以往的一些认知呢?以后别人再说“泰国禁止堕胎”之类的话, 就可以有理有据地解释啦!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自Sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。