不知道有没有因为喜欢泰国的文化而想要去泰国工作生活的小伙伴呢?那你们知道在泰国作为外国人的我们有哪些职业是绝对不能够从事的吗?

ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกันในสื่อต่างๆ ว่า ต่างชาติห้ามทำอาชีพตัดผมในประเทศไทย เพราะสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย แน่นอนว่าก็มีการโต้เถียงกันว่า จริงหรือเปล่า เพราะเห็นก็มีต่างชาติตัดผมเป็นจำนวนมาก คำตอบก็คงต้องบอกว่า จริง หากเราอ้างอิงตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
之前在各大媒体上都有提到:外国人不允许在泰国担任理发师这一职业,因为这是出于对泰国人权利的保护。但肯定也有一些关于其真实性的争议,因为确实看到过很多外国人理发。如果参考《外籍人员工作管理法案》(2017年版),那么这个问题的答案就是:是真的。

ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งมีทั้งสิ้น 40 งาน เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน ตามบัญชีที่ 1 ได้แก่
在发布的《外籍人员工作管理法案》(2017年版)以及人力资源部发布的增修条款中规定,禁止外国人从事的职业总共有40项,以下是名单中包括的外国人绝对禁止从事的27项职业:

งานแกะสลักไม้
งานขับขี่ยานยนต์ ยกเว้นงานขับรถยก (Forklift)
งานขายทอดตลาด
งานเจียระไนเพชร/พลอย
งานตัดผม/เสริมสวย
木雕
驾驶除叉车之外机动车
拍卖
珠宝雕琢
理发/美容

งานทอผ้าด้วยมือ
งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ฟาง ไม้ไผ่ ขนไก่ เส้นใย ฯลฯ
งานทำกระดาษสาด้วยมือ
งานทำเครื่องเขิน
งานทำเครื่องดนตรีไทย
手工衣物编织
草席编织,或用莎草、藤、稻草、竹子、鸡毛、纤维等制作用品
手工桑纸制造
漆器制造
乐器制造

งานทำเครื่องถม
งานทำเครื่องทอง/เงิน/นาก
งานทำเครื่องลงหิน
งานทำตุ๊กตาไทย
งานทำบาตร
乌银镶嵌器制造
银器、金器、金刚铜制造
嵌石器制造
泰国玩具制造
钵盂制造

งานทำผ้าไหมด้วยมือ
งานทำพระพุทธรูป
งานทำร่มกระดาษ/ผ้า
งานนายหน้า/ตัวแทน
งานนวดไทย
手工丝绸制作
佛像制造
纸伞/布伞制作
经纪人/代理人
泰式按摩

งานมวนบุหรี่
งานมัคคุเทศก์
งานเร่ขายสินค้า
งานเรียงอักษร
งานสาวบิดเกลียวไหม
卷烟
导游
流动销售
字母排版
缫丝

งานเลขานุการ
งานบริการทางกฎหมาย
秘书
法律咨询

แต่ก็มีบางงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้น
但也有一些职业是可以让外国人从事的,只不过有一些条件。根据国际公约或泰国有法律约束力的合约表示,这些外国人必须来自与泰国签订了协议的国家,他们可以从事的职业有:

งานกสิกรรม
งานช่างก่ออิฐ/ช่างไม้/ช่างก่อสร้างอาคาร
งานทำที่นอน
งานทำมีด
งานทำรองเท้า
农业
砌砖人员/木匠/建筑人员
卧具制造
制刀
制鞋

งานทำหมวก
งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
งานปั้นเครื่องดินเผาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง
制帽
服饰创作
陶器工作,条件是外国人只有在有雇主的时候才能参与纯手工或半手工艺品的制作。

รวมไปถึง งานกรรมกร งานขายของหน้าร้าน โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
包括工人、店前摊贩的职业,其从事也有条件,根据泰国政府与外国政府签订的协议或谅解备忘录,只有受雇并且根据《移民法》获准进入泰国的外国人才能从事这些职业。

因为在这件事上人们一直也有着同意和不同意两种声音。那么大家对此有什么样的看法呢?

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。