1 บรรจง
ร้อย
เป็นมาลัย

安静
簇拥的
是茉莉

2 เธอ
เป็นดอกไม้
ในใจฉัน


是我心中的
鲜花

3 ดอก
ไม้
พลาสติก


花朵
塑料的花朵

4 รัก
ไม่รัก
รัก

没有
爱情的
爱情

5 ดอกไม้หลงต้น
เบ่งบาน
ที่ปลายปืน

陨落的花朵
在枪口上
盛开

6 ชวนชม
ชวนดม
ชวนมอง

赏心
悦目
芬芳

7 ต่างดอก
ต่างวาระ
ต่างโอกาส

不同的花
不同的时刻
予不同的你

8 สวยเมื่อบาน
งดงามเมื่อจัด
ยินดีเมื่อได้รับ

炫目 当你盛开时
静美 当我注视你
荣幸 当我爱着你

9 ความสวยงาม
ที่
ไม่ยั่งยืน

无法永恒

美丽

10 กำลังใจ
ใน
แจกัน

勇气
是锦簇的
花朵