ลิงชิมแปนซีไทยทำหน้าที่แทน “แม่” ป้อนนมลูกเสือ!

“ดูดู้”- ลิงชิมแปนซีเพศผู้อายุ 2 ปีครึ่ง ทำหน้าที่ป้อนนมลูกเสือโคร่งให้กับฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ มานานกว่า 1 ปี

DoDo 是一只2岁半大的雄性黑猩猩,在在泰国曼谷郊外的北榄鳄鱼湖动物园担任喂养小虎的工作已近一年多了

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลดูดู้เปิดเผยว่า ตอนแรกเพียงต้องการทดสอบความสามารถของลิงชิมแปนซีตัวนี้ แต่เจ้าดูดู้ไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวลูกเสือโคร่ง บรรดาเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จึงฝึกสอนมัน จนกระทั่งดูดู้สามารถป้อนนมลูกเสือ และทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นกิจวัตรประจำวัน

负责照顾DoDo的员工告诉我们说:起初只是想测试一下这只黑猩猩的能力,但DoDo没表现出任何害怕老虎的迹象,于是动物园的所有员工就教它、训练它,直到DoDo能够给小虎喂奶并把上述的职责作为每日的例行事务

“มันฝึกไม่ยาก เพราะดูดู้รู้วิธีจับขวดนมอยู่แล้ว เราแค่สอนมันถือขวด สอนให้มันอยู่กับลูกเสือ เราสอนมันทุกๆ วัน จนมันทำได้” เจ้าหน้าที่สวนสัตว์รายหนึ่งเล่า
"ปัญหาเดียวของดูดู้ คือ มันมักไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่การให้อาหาร โดยมัวแต่เล่นกับลูกเสือที่อายุประมาณ 3 - 5 เดือน เสียมากกว่า..."
“它训练起来并不困难,因为
DoDo已经知道如何抓住奶瓶了,我们只需教它如何握住奶瓶和小虎呆在一起。我们每天教它直到它能够胜任。”北榄鳄鱼湖动物园的一位员工说。

DoDo唯一的问题就是他会只顾着和3-5个月或者更大的小虎玩,喂食的时候不够专心

ทั้งนี้ ทางฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการระบุว่า ท้ายที่สุดบรรดาลูกเสือทั้งหลายก็จะโตเกินกว่าที่ดูดู้จะดูแลได้ และจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปไว้ยังสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป
因此,园方表明,所有的小虎
最终都会长大以至于DoDo无法再继续照顾它们,今后有必要将它们转移到更合适的地方。