汉字 (hàn zì)  

ตัวอักษรจีน

拼音  (pīn yīn) 

วิธีอ่านแบบพินอิน

翻译  (fān yì)

คำแปล

工资 

gōngzī 

กงจือ

เงินเดือน , ค่าจ้างเงินเดือน  ,ค่าแรง

公司

gōngsī 

กงซือ

บริษัท  
工人   

gōngrén

กงเหยิน

กรรมกร 
国营企业

guóyíngqǐyè

กั๋วอิ๋ง ฉีเย่

รัฐวิสาหกิจ
支票  

zhīpiào

จือเพี้ยว

เช็คธนาคาร
自由贸易区

zìyóumàoyìqū

จื้อ โหยว เม่าอี้ ชวี

เขตการค้าเสรี
价格

jiàgé

เจี้ยเก๋อ

ราคา 
商店 

shāngdiàn

ซางเตี้ยน

ร้านค้า
信用证  

xìnyòngzhèng

สิ้น ย่ง เจิ้ง

L/C   (เอกสารสินเชื่อ)
信用

xìnyòng 

สิ้นย่ง

ความเชื่อถือ , สินเชื่อ , เครดิต
信用卡  

xìnyòngkǎ

สิ้นย่งข่า

บัตรเครดิต

shuì

ซุ่ย

ภาษี
收入 

shōurù

โซว ยู่

รายรับ , รายได้, รับเข้ามา
罢工 

bàgōng

ป้ากง

การนัดหยุดงานประท้วง
半价 

bànjià  

ปั้นเจี้ย

ครึ่งราคา
版权

bǎnquán

ป่านเฉวียน

ลิขสิทธิ์
版税 

bǎnshuì 

ป่านซุ่ย

ค่าลิขสิทธิ์
搬运费

bānyùnfèi

ปานอวิ้น เฟ่ย

ค่าขนย้ายสิ่งของ
百分比  

bǎifēnbǐ

ป่ายเฟินปี่

อัตราส่วนเปรียบเทียบ(เปอร์เซ็นต์)
百货公司

bǎihuògōngsī

ป่ายฮั่ว กงซือ

ห้างสรรพสินค้า
包工

bāogōng

เปากง

ผู้รับเหมา
包装 

bāozhuāng

เปาจวง

หีบห่อ
包装明细表

bāozhuāngmíngxìbiǎo

เปา จวง หมิง ซี่ เปี่ยว

บัญชีรายการสินค้าที่บรรจุหีบห่อ
保证书

bǎozhèngshū

เป่าเจิ้งซู

ใบรับรอง/ใบรับประกัน
保证函 

bǎozhènghán

เป่าเจิ้งหัน

หนังสือรับรอง, หนังสือค้ำประกัน
保护仓库

bǎohùcāngkù

เป่าฮู้ ฉาง คู่

คลังสินค้าทัณฑ์บน
保险

bǎoxiǎn

เป๋าเสี่ยน

การประกันภัย
保护关税 

bǎohùguānshuì

เป่าฮู้ กวานสุ่ย

กำแพงภาษี
保护贸易

bǎohùmàoyì

เป่าฮู้เม่าอี้

การปกป้องทางการค้า
报价单

bàojiàdān

เป้าเจี้ย ตาน

ใบเสนอราคา
海关

hǎiguān

ไห่กวาน

ศุลกากร
按市价 

ànshìjià

อั้น ซื่อ เจี้ย

ตามราคาตลาด
不合格

bùhégé

ปู้เหอเก๋อ

ไม่ได้มาตราฐาน
产地证明书 

chǎndìzhèngmíngshū

ฉ่าน ตี้ เจิ้ง หมิงซู

หนังสือรับรองแหล่งผลิตสินค้า
合同

hétong

เหอถง

สัญญา
投资 

tóuzī

โถวจือ

การลงทุน
厂价

chǎngjià

ฉ่างเจี้ย

ราคาโรงงาน
厂商 

chǎngshāng

ฉ่างซาง

บริษัทผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงาน
超级市场 

chāojíshìchǎng

เชาจี๋ ซื่อฉ่าง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต
成本 

chéngběn

เฉิงเปิ่น

ต้นทุน
成本价

chéngběnjià

เฉิงเปิ่นเจี้ย

ราคาต้นทุน
出产地

chūchǎndì

ชูฉ่านตี้

แหล่งผลิต
出发港 

chūfāgǎng

ชูฟากั่ง

ท่าเรือต้นทาง
出口商  

chūkǒushāng

ชูโข่ว ซาง

ผู้ส่งออกสินค้า
出口

chūkǒu

ชูโข่ว

ส่งออก
进口 

jìnkǒu 

จิ้นโข่ว

นำเข้า
许可证

xǔkězhèng

สวี เข่อเจิ้ง

เอกสารอนุญาต
出入口银行

chūrùkǒuyínháng

ชู ยู่ โข่ว อิ๋นหัง

ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
出租 

chūzū

ชูจู

ให้เช่า
出租人 

chūzūrén

ชูจูเหยิน

ผู้ให้เช่า
承租人 

chéngzūrén

เฉิงจูเหยิน

ผู้เช่า
账户

zhànghù

จ้างฮู้

บัญชีธนาคาร
船上交货价

chuánshàngjiāohuòjià

ฉวน ซ่าง เจียวฮั่ว เจี้ย

ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง F.O.B.
贸易 

màoyì

เม่าอี้

การค้า
对外贸易   

duìwàimàoyì

ตุ้ยว่าย เม่าอี้

การค้าระหว่างประเทศ
贷款

dàikuǎn

ต้ายขว่าน

เงินกู้
市场

shìchǎng

ซื่อฉ่าง

ตลาด
单价

dānjià

ต้านเจี้ย

ราคาต่อหน่วย
倒闭

dǎobì

เต่าปี้

เลิกกิจการเพราะขาดทุน
到岸价  

dào ànjià

เต้า อั้นเจี้ย

ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง