เพราะฉะนั้น
因此

ถ้าฉันนั้นทุกข์ แล้วใครจะทุกข์ด้วย
如果我痛苦 谁来陪我痛苦
ถ้าฉันมอดม้วย แล้วใครจะเสียใจ
如果我死了 谁来为我伤心
ถ้าฉันโชคร้าย ผู้ใดจะเห็นใจ
如果我没落 谁来同情我
ความรัก ความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน
爱情 关心 可以分享给我一些吗

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง
因此 我才变得傲慢
ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร
自己的心 不再关心谁
ใครเล่า จะมาเห็นใจ
谁 将来同情
อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง
真心的  多过自己

ถ้าฉันมีชื่อเสียง ผู้คนคงเข้ามาหา
如果我有好名声 肯定有人送上门
ล้อมหน้า ล้อมตา ผู้คนคงสนใจ
周围的目光 别人的关心
ถ้าฉันเงียบเหงา ผู้คนคงห่างไกล
如果我静静地 别人肯定远离我
ความรัก ความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน
爱情 关心 可以分享给我一些吗

เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง
因此 我才变得傲慢
ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร
自己的心 不再关心谁
ใครเล่า จะมาเห็นใจ
谁 会来同情
อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง
真心的  多过自己