ได้ชิดเพียงลมหายใจ

แค่ได้ใช้เวลาร่วมกัน
แค่เพื่อนเท่านั้น แต่มันเกินห้ามใจ
ที่ค้างในความรู้สึก ว่าลึกๆเธอคิดยังไง
รักเธอเท่าไร แต่ไม่เคยพูดกัน

อะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้
มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมาย

เธอจะมีใจหรือเปล่า
เธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่า
ที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไร
เธอจะมีใจหรือเปล่า
มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
แต่ไม่อยากถาม
(กลัวว่าเธอเปลี่ยนไป/กลัวรับมันไม่ไหว)

ไม่ถามยังดีซะกว่า
เพราะฉันรู้ถ้าเราถามกัน
กลัวคำๆนั้น อาจทำร้ายหัวใจ

อะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้
มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมาย

เธอจะมีใจหรือเปล่า
เธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่า
ที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไร
เธอจะมีใจหรือเปล่า
มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
แต่ไม่อยากถาม
(กลัวว่าเธอเปลี่ยนไป/กลัวรับมันไม่ไหว)

เธอจะมีใจหรือเปล่า
มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
แต่ไม่อยากถาม กลัวรับมันไม่ไหว

中文歌词

靠近的只有彼此的气息
在我们共度的时光里,
知道只能是朋友
但是心不由己
在你的感情深处
你到底怎么想,
爱你有多深,
却从来没告诉过你。
把这份爱藏在心里,
这样的幸福就已经足够了, 你会爱我吗?
你是否也曾深情地望着我,
我们这样到底算什么, 你会爱我吗?
这是我心里想知道的答案,
可是却不敢问你,
害怕你已经变心了。
不问或许会好些吧,
因为我知道,
如果我问起,
害怕那个答案,
会让我心碎。 你会爱我吗
你是否也曾深情地望着我,
我们这样到底算什么, 你会爱我吗?
这是我心里想知道的答案,
但是不敢问,
害怕我承受不了, 你会爱我吗?
这是我心里想知道的答案,
但是不敢问,害怕我承受不了