ชาวนากับงูเห่า
农夫和蛇

เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นจัด

ชาวนาผู้หนึ่งได้ออกจากบ้านไปทำนาตามปกติ ในท่ามกลางสายฝนอากาศอันหนาวเย็นนั้น ชาวนาได้พบงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวแข็งอยู่เพราะความหนาว

มันไม่กระดุกกระดิกเลย

ชาวนาเฝ้ามองดูมันอยู่นานด้วยความรู้สึกสงสารอย่างจับใจ

ดังนั้นชาวนาจึงค่อยๆจับงูเห่าตัวนั้นขึ้นมาอุ้มไว้ เพื่อให้มันได้รับความอบอุ่นจากตัวของชาวนาเองและลูบไล้ไปตามตัวของงูเห่า เพื่อให้งูเห่าคลายความ

หนาวลง ไม่นานนักที่ชาวนาลูบไล้ไปมาบนตัวงูเห่าความอบอุ่นจากมือของชาวนา

ช่วยให้งูเห่าตัวนั้นค่อยๆ เคลื่อนไหวได้ ในที่สุดเมื่องูเห่าตัวนั้นเคลื่อนไหวได้ตามปกติ มันก็ฉกกัดเข้าที่แขนของชาวนาทันที ชาวนาผู้นั้นร้องขึ้นด้วยความ

เจ็บปวดและล้มลงสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเอง

ก่อนตายชาวนาผู้นั้นได้ร้องรำพันออกมาว่า “ทำคุณแก่สัตว์ร้ายมักจะให้โทษแก่เราอย่างนี้แหละหนอ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : อย่าหวังความกตัญญูจากการช่วยเหลือคนอกตัญญู

词汇学习:
ฤดูหนาว 冬季                  อากาศ天气
ชาวนา 农夫                    งูเห่า眼镜蛇
สงสาร 可怜                    ค่อยๆ慢慢
อบอุ่น 温暖                     เจ็บปวด疼痛
 点击查看更多此系列文章>>