ก้าบ ก้าบ ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย ปลา ปู    

呱呱呱…… 鸭子在河里洗澡,眼睛盯着河里看,因为河里有贝、鱼、螃蟹。

ก้าบ ก้าบ ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอย ปู ปลา

呱呱呱 ……鸭子在渠里洗澡,眼睛盯着渠里,因为渠里有贝、鱼、螃蟹。

词汇学习:

เป็ด鸭子  
อาบน้ำ洗澡  
คลอง河、溪流  
จ้อง注视、伺机、对准 
มอง看见  
หอย贝壳、贝          
ปลา  鱼          
ปู 螃蟹 

点击查看更多此系列文章>>