ชื่อภาษาไทย : เรื่องรักระหว่างเธอ (SHE)
泰国名字:她们的爱(SHE)


วันที่เข้าฉาย : 22 มีนาคม 2555
(泰国)上映时间:2012年(佛历2555年)三月22日

句型学习:

1.ฉันชอบถ่ายภาพคน เพราะฉันอ่านใจคน

我喜欢拍摄肖像,因为我喜欢洞察人心。

2.ความรัก ไม่ต้องการเหตุผล ไม่ต้องการคำตอบ แค่เธอเข้าใจก็พอ

爱情,不需要理由,不需要答案,她能明白就已足够。