ผลสะท้อนที่น่าอัศจรรย์ยิ่งของมิตรภาพคือฺ ถ้าเธอเอาความสำราญบอกเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟัง เธอจะได้ความเบิกบานเป็นทวีคูณ และหากเธอเอาความกลัดกลุ้มใจระบายให้เพื่อนคนหนึ่งได้รับรู้ เธอก็จะถูกหารความทุกข์ระทมไปตั้งครึ่ง
1.友谊的一大奇特作用是:如果你把快乐告诉一个朋友。你将得到两个快乐;而如果你把忧愁向一个朋友倾吐,你将被分掉一半忧愁。

มิตรภาพ ไม่ใช่ชา ยิ่งชงยิ่งจืดจาว แต่เป็นสุราไหหนึ่ง ยิ่งเก่ายิ่งหอมหวน
2.友谊,不是茶,越冲越淡;而是一坛酒,越陈越香。

สมมุติว่าไร้ซึ่งใบเรือ เรือจะแล่นไปได้อย่างไร ถ้าหากว่าปราศจากมิตรภาพ หนทางของคนเราก็จะเดินแม้ก้าวเดียว
3.假如没有帆,船怎么航行? 假如没有友谊,人生的道路会寸步难行。

ไมตรีจิตของเรา คือผลึกแห่ชีวิต เปรียบกับอัญมณียังบริสุทธิ์กว่า เทียบกับทองคำยังล้ำค่ากว่า
4.我们的友情,是生活的结晶,比宝石还纯净,比黄金还要珍贵。

ไม่ว่าจะเป็นบทกวีที่เปี่ยบรัก บทความที่งดงาม หรือว่าความสำราญในยามว่าง ล้วนไม่อาจแทนมิตรภาพที่แท้ได้
5.不论是多情的诗句,漂亮的文章,还是闲暇的快乐,都不能代替亲密的友情。