1.ศิลปิน艺术家
วาด画
ภาพ画;图像;景象
ศิลปินกำลังวาด艺术家正在画画。

2.นักเต้น舞者
เต้น跳动,舞
ชานชลา月台
พวกนักเต้นกำลังเต้นกันอยู่บนชานชลา舞者们正在月台上跳舞。

3.นักร้อง歌手
ร้องเพลง唱歌
เพลง歌曲
นักร้องกำลังร้องเพลง歌手正在唱歌。

4.ผู้หญิง女生
ออกกำลังกาย运动
พื้น地板
ผู้หญิงกำลังออกกำลังกายอยู่บนพื้น女生正在地板上运动。

5.ผู้หญิง女生
ฟัง听
ดนตรี音乐
ผู้หญิงกำลังฟังดนตรี女生正在听音乐。

点击查看更多此系列文章>>
以上内容为沪江泰语整理,转载请说明!