ไม่ต้องมาก
不需要太多

ฉันไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร
我不知道未来会怎样,

สิ่งสำคัญคือหัวใจในวันนี้
最重要的是今天的心,

จะทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งดี ๆ
想把所有的事情都做好,

ขอแค่เธอคนดีอยู่ข้างฉันตลอดไป
只求亲爱的你一直在我身边。


简单词汇学习:
อนาคต:未来  สำคัญ:重要的
ตลอด:一直  ขอ:祈求,希望