ชีวิตเหมือนการเดินทาง
มีเหนื่อยบ้างเจ็บบ้างเป็นธรรมดา
ประกอบด้วยคนบ้าเเละดี
วันนี้คุณมีความฝันหรือยัง

人生就像是一场旅行;
有时候累有时候痛是很正常的;
路上会有疯子和好人;
今天你有梦想吗?

简单词汇学习:
การเดินทาง :旅行 
เหนื่อย :累
ธรรมดา :正常的;平凡的
คนบ้า :疯子;

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。