1、ต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงปะเสร็จ
要多少时间才补好?

2、คงประมาณ 20 นาที
大约二十分钟吧!

3、กรุณาช่วยดูไฟเลี้ยวที่ด้านขวาก็ไม่ติดด้วย
请你看看指示灯右边的不亮了。

4、สายไฟตอนหนึงขาดไป
电线有一处短路。

5、ต้องใช้เวลาซ่อมนานเท่าไร
修理要等多久?/cn]
6、คงประมาณ 2 ชั่วโมละมัง
[cn]差不多要两个小时吧!

 点击查看更多此系列文章>>