1、ท่านผู้โดยสารทุกท่าน เครื่องบินจะออกแล้ว กรุณารีบขึ้นเครื่องได้
各位旅客!搬几块起飞了,请赶快登机。

2、อยากทราบว่า ประึตูที่ 5 ไปทางไหน
请问5号机门怎么去?

3、เชิญขึ้นลิฟท์ไปชั้น 2
请乘电梯上二楼。

4、คุณหวัง เที่ยวหลังจะมาอีกเมื่อไร
王先生,下次什么时候再回来?

5、พักรัอนปีหน้าละมัง ลาก่อน
明年暑假吧!再见啦!

6、แล้วพบกันใหม่ ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ
再见!祝你一路顺风!

 点击查看更多此系列文章>>