ชุดไทย
ชุดไทย เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย นิยมใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน การรำไทย ประเพณีที่นิยมใส่ชุดไทย ได้แก่ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ชุดไทยมีหลายแบบ ชุดไทยมีความสวยงาม 

泰服
泰服是泰国民族的象征,多数穿扮在各种正式场合,例如:婚礼,泰国舞蹈表演。文化类型的场合也都会穿泰服,像是:水灯节,宋干节。泰服有很多种类,而且漂亮。

点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正