1、ที่นี่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองไหม
这里离市区远吗?

2、ไกลไปหน่อย แต่การคมนาคมสะดวก
远了一点,不过交通很方便。

3、ซื้อของต้องเข้าไปในเมืองไหม
买东西要到市区去吗?

4、ไม่ต้อง ที่ใกล้เดียวมีซุบเปอร์มาเก็ต
不必,附近就有超级市场。

5、เด็กๆ ไปโรงเรียนสะดวกไหม
小孩子上学方便吗?

6、โรงเรียนประถมศึกษาอยู่ที่หน้าบ้านผมเอง สะดวกมาก
国民小学就在我家的前面,很方便。

 点击查看更多此系列文章>>