1、ผมต้องการจะใช้ฟิล์มชุดนี้อัดรูปใหญ่สักหน่อย
我想用这些底片放大几张照片。

2、อยากทราบว่า คูณจะขยายให้ใหญ่กี่นิ้ว
请问你要放大几寸的?

3、ฟิล์ม 5 ใบนี้ขยายใหญ่ 7 นิ้ว
这五张底片放七寸的。

4、ฟิล์มอีก 2 ใบ ขยายใหญ่ 24 นิ้ว
两外两张底片要放二十四寸的。

5、ฟิล์ม 2 ใบนี้รอยขีด เกรงว่าขยายแล้วจะไม่สวย
这两张底片有刮痕,恐怕放出来不好看。

6、ฟิล์มใบนี้ค่อนข้างมัว ขยายแล้วไม่ดีเหมือนกัน
这一张底片比较模糊,也不好放大。

 点击查看更多此系列文章>>