A:สวัสดีค่ะ
你好

B:สวัสดีครับ
你好

B:อันนี้เท่าไหร่ครับ
这个多少钱?

A:อันนี้ สองพันค่ะ
这个,2000铢。

B:อันนี้เท่าไหร่ครับ
这个多少钱?

A:อันนี้ ห้าพันค่ะ
这个5000铢。

B:แล้วอันนี้เท่าไหร่ครับ
那这个多少钱?

A:อันนี้ หรือคะ แปดพันค่ะ ชอบไหมคะ สวยนะคะ สวยนะคะ
这个吗?8000铢,喜欢吗?很漂亮哦。

B:สวยครับ ลดหน่อยได้มั้ย(ไหม)คะ
漂亮,可以少点吗?

A:ลดไม่ได้แล้วค่ะ สวยมาก สองพันค่ะ
不能少了,很漂亮,2000铢

B:พันแปดไ้ด้ไหมคะ
1800铢可以吗?

A:พันแปดหรือคะ โอเค ได้ค่ะ 
1800吗 ?好的,可以。

B:โอเค
好的。


重点内容讲解:

เท่าไหร่ 多少钱?
อันนี้เท่าไหร่  这个多少钱?
สองพัน 2000
ห้าพัน   5000
แปดพัน  8000
ลดได้มั้ย(ไหม)คะ 可以少点吗?
พันแปด 1800
สองพันห้าร้อย 2500

以上内容为沪江泰语整理和翻译,转载请说明。

 点击查看更多此系列文章>>