1、ฮัลโหล ที่นี่แผนกโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ
哈喽,我这里是国际电话部。

2、กรุณาช่วยต่อโทรศัพท์ไปสิงคโปร์
请接新加坡的电话。

3、ช่วยบอกเลขหมายโทรศัพท์ที่คุณต้องการเรียนด้วย?
请问你要叫的电话号码?

4、โทรศัพท์สิงคโปร์ 7315698
新加坡电话是7315698。

5、พูดกับใคร
找哪一位?

6、ผมขอพูดกับผู้จักการหวัง
我找王经理听电话。

 点击查看更多此系列文章>>