งูพิษตัวหนึ่ง ขณะเลื้อยไปตามที่ต่างๆ  ได้เข้าไปถึงโรงงานทำเสื้อเกราะ   ขณะมันเลื้อยไถลตัวไปตามพื้น   มันรู้สึกว่าผิวหนังของมันถูกทิ่มแทงโดยตะไปอันหนึ่ง ซึ่งวางอยู่บนพื้น  ด้วยความโมโห  มันจึงรัดตัวรอบตะไบนั้นและพยายามฉกเขี้ยวกัดมัน  แต่มันก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆ ให้แก่แท่งเหล็ก (ตะไบ) นั้นได้ ในที่สุดมันก็เลิกล้มไม่โกรธแค้น (ต่อตะไบนั้น) อีก
一条毒蛇正准备爬向别处, 刚好爬进一间做盔甲的工厂, 正当它沿着地面爬行的时候, 它感觉到自己的皮被一个放在地上的锉子刺痛了一下。它很生气,便用全身圈起锉子,用尽全身力气去咬锉子,但蛇还是不能把锉子怎么样,最后,它只能愤然离去。

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ไม่มีประโชน์อันใดที่จะไปโกรธแค้นหรือทำลายสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือจิตใจ โกรธมากก็ยิ่งเจ็บตัวมาก
这个故事告诉我们:没有必要对没那些没有生命或心肠的人生气或搞破坏。

词汇学习:
งู:蛇 
พิษ:有毒的
ขณะ:正当…… 
โรงงาน:工厂
เลื้อย:转身,转
พื้น:地面
ถูก:被…… 
ตะไป: 锉子
โมโห:生气

 

声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。
 点击查看更多此系列文章>>