1、กรุณาบอกหมายเลขโทรศัพท์ชองคุณด้วย?
请告诉我你那边的电话?

2、หมายเลขโทรศัพท์ของผม คือ 3033122
我这里的电话是3033122。

3、คุณแซ่อะไร?
请问贵姓?

4、ผมแซ่หลี่
我姓李。

5、กรุณาวางหูโทรศัพท์ของคุณก่อน อีกสักครู่ฉันจะติดต่อมา
清先把你的电话挂断,待会儿我再打给你。

6、ไต้ครับ
好的。

 点击查看更多此系列文章>>