1、เด็กๆ เห็นสัคว์คงชอบมาก
孩子们看到动物,一定很喜欢吧!

2、ชอบมากที่เดียว ยังเล่นกับสัตว์ดัวย
非常喜欢谋害逗着动物玩呢!

3、วันที่ 2 ไปไหนบ้าง
第二天去哪里?

4、ไปเที่ยวชานเมือง
到郊区去玩了。

5、ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่ง
接近大自然也是一种享受。

6、ไม่เพียงแต่มีความสุข ยังแทบจะทำให้ลืมความทุกข์ทั้งหมดไปด้วย
不但是享受,简直把什么烦恼都忘了。

 点击查看更多此系列文章>>