1、แืม่ค้า เสื่อตัวนี้ราคาเท่าไร
老板,这件衣服多少钱?

2、๑,๓๕๐ บาท
1350铢。

3、คิดถูกหร่อยได้ไหม
可以算便宜点吗?

4、ตกลง ลดให้คุณ ๕๐ บาืทก็แล้วกัน
好吧!少算你50块好了。

 点击查看更多此系列文章>>