อากาศร้อน 天气热

ตัวร้อน 发烧

ธุระร้อน 急事

ของร้อน 非法物品

ร้อนเงิน 急需用钱,手头拮据

ร้อนจำเพาะ [物]比热

ร้อนใจ 心焦,焦急

ร้อนตัว (因怕大祸临头而)焦虑不安,坐卧不安

ร้อนใน [医]上火

ร้อนผ้าเหลือง 累及袈裟(僧人因情焰焚身而不得不还俗)

ร้อนรน 心急如焚,坐卧不安,焦躁不安

ร้อนรัก 为爱情坐立不安

ร้อนแรง (感情,愿望等)强烈,热烈,炽热

ร้อนวิชา 因技艺高超而焦躁若狂

ร้อนหนี้ 为债务所累,因负债而焦急

ร้อนหู 听了心焦,闻了焦急

ร้อนอกร้อนใจ =ร้อนใจ 

ร้อนอาสน์ 因官职而坐立不安

 点击查看更多此系列文章>> 

本内容为沪江泰语原创,转载请注明出处。