ประวัติศาสตร์ไทย
ประเทศ ไทยมีวัฒนธรรมมากมาย ประเทศไทยเคยมี 4 เมืองหลวง สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพฯ อยุธยา,กรุงเทพ และสุโขทัย มีความสวยงาม สุโขทัย,อยุธยา และ ธนบุรี เป็นเมืองหลวงโบราณของไทย ธนบุรีอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพ กรุงเทพมีพระบรมมหาราชวังมาก อยุธยามีซากปรักหักพังมาก เพราะพวกพม่าเผ่าวัดและพระราชวัง

泰国历史
泰国有着丰富的历史,太过曾经有过4个国都,素可泰,阿育他耶 ,吞武里和曼谷。阿育他耶,曼谷和素可泰都非常漂亮;素可泰,阿育他耶和吞武里是泰国旧时的国都;吞武里在曼谷的西边。曼谷有多出皇室行宫,阿育他耶有很多古建筑废墟,因为缅甸来攻打泰国时烧掉了很多寺庙和皇室宫殿。

点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正