ตำรวจ
ตำรวจ เป็นอาชีพหนึ่งในประเทศไทย เริ่มมีมาเมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว หน้าที่คือ จับผู้กระทำผิดมาลงโทษ มันจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญ เพราะว่าพวกเราต้องการความสงบสุข ฉันชอบอาชีพตำรวจ

警察
警察是泰国的职业之一,已经有大约200年的历史了。他们的职责就是抓坏人,是很重要的一个职位,因为我们需要和平,我爱警察这个职业。

点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正