Kiss me five是泰国kamikaze娱乐2010年推出的女子5人组合(现为4人),是FOUR MOD,NEKO JUMP,K-OTIC等组合成员的师妹,已经出道就在泰国得到好评。

ทำเป็นไม่เห็น ไม่ยอมสนใจ เจอเธอทุกครั้ง แกล้งทำเชิดไป
แบบว่างั้นๆ ไม่ได้พิเศษ เกินใคร ทำเป็นเฉยทุกที
เธออยากควงใคร ไม่สน ไม่ซี
ตื่นเต้นทุกครั้งที่เธอออนไลน์ แอบเซ็งทุกครั้งที่เธอ ออฟไลน์
กดคำว่า like ในใจ ให้เธอประจำ เป็นยังงี้ทุกที ก็ปากไม่ตรงหัวใจ
* เป็นแบบนี้ แค่กับเธอ ไม่เคยงอแงให้ใคร
ข้างในฉันเริ่มอ่อนแอ จะแพ้ซะแล้ว หัวใจ
** ชอบทำเป็นแอ๊บ แอ๊บ แอ๊บ ไม่ให้เธอรู้ตัว
แต่เริ่มจะกลัว กลัว กลัว แล้วใจ
เธอน่ารัก รัก รัก ซะฉันละเมอ จะเผลอก็คราวนี้ไง
เริ่มจะแอ๊บ แอ๊บ แอ๊บ แอ๊บไม่อยู่แล้วเธอ
ก็ยิ่งได้เจอ เจอ เจอ ยิ่งหวั่นไหว
อย่านะ อย่าจ้องตา เกิดบอกรักเธอขึ้นมา ว่าไง
ชอบเข้าไปเช็ค status เธอ
แอบมีสงสัย ใครมา เม้นต์ เธอ
ใจที่แข็งๆ ท่าทางเริ่มอ่อนโอนเอน
ก็ไม่รู้ยังไง ยิ่งมอง ยิ่งใจละลาย
ซ้ำ *,**,**