กล้วยไม้
กล้วย ไม้เป็นดอกไม้ของไทยที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในงานประกวดกล้วยไม้ ผู้คนจะนำกล้วยไม้มาประกวดกัน กล้วยไม้มีหลายชนิด คนไทยนำกล้วยไม้มาบูชาพระ ปักแจกัน และตกแต่งสถานที่

兰花
兰花是泰国非常美丽的花。尤其是在兰花大赛上,大家都会把兰花带到比赛现场。兰花有很多种,泰国人拿兰花去拜高僧,插入花瓶或是装饰其他地方。

点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正