ถ้าไม่เคย "มีความรัก" . . .จะไม่เข้าใจ คำว่า "ซึ้ง"
如果从来没有“相爱”…就不知道什么是“深刻”

ถ้าไม่เคย "ได้คิดถึง" . . .จะไม่เข้าใจ คำว่า "ห่วงหา"
如果从来没有“相思”…就不知道什么是“挂念”

ถ้าไม่เคย "ถูกทิ้ง" . . .จะไม่เข้าใจ คำว่า "จากลา"
如果从来没有“被抛弃”…就不知道什么是“分离”

ถ้าไม่เคย "เสียน้ำตา" . . .ก็จะไม่รู้­­หรอกว่า "รักคืออะไร"
如果从来没有“流泪”…就不会知道“爱是什么?”

 点击查看更多此系列文章>> 
声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。